ЧАСТИНА І УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ – ВСТУП

Актуальним завданням сучасної освіти є залучення молоді до національної культури на основі рідної мови. Корекція соціолінгвістичних і загальнокультурних підходів до вивчення державної української мови (від 1989 року) зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Посібник, адаптований до вимог кредитно-модульної…