ЗАПОЗИЧЕННЯ

ЗАПОЗИЧЕННЯ – це елементи чужої мови (слова, словотворчі афікси, синтаксичні конструкції і ін.), перенесені з однієї мови в іншу в результаті мовних контактів. Найчастіше запозичуються слова, рідше -фразеологізми і синтаксичні конструкції. Запозичення звуків (з грець¬кої мови – звук ф), словотворчих…

ЖАРГОНІЗМИ

ЖАРГОНІЗМИ – це специфічна лексика, що вживається у розмов¬ному мовленні людей окремих соціальних груп, зв’язаних певною спільністю інтересів – професією (жаргон шоферів), перебуванням у певному середовищі, напр., служба в армії, сезонні роботи (сол¬датський жаргон), однаковим захопленням, напр., спортом, філате¬лією, рибальством…

ЕВФЕМІЗМИ

ЕВФЕМІЗМИ – це слова або словосполучення, які приховано, ввічливо, пом’якшено називають предмети чи явища: нечистий-чорт, нерозумний – дурний, не довго ряст топтати -скоро померти, хірур¬гічне втручання – операція. Евфемізми поширені в розмовному мовленні та художній літературі.

ДІАЛЕКТИЗМИ

ДІАЛЕКТИЗМИ – характерні для територіальних діалектів слова, що вживаються в літературній мові. Напр.: кибель – відро, клепаня- вид чоловічого капелюха, когут – півень, нанаиика – хрещена мати, стрий – дядько по батькові, борше – швидше, тлустий – повний, товстий, таний-дешевий,…

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ – це наявність в одного й того ж слова кількох зв’язаних між собою значень. Напр., дієслово вірити має такі лексичні значення: 1) бути впевненим, переконаним у чому-небудь; 2) приймати щось за правду; 3) мати довір’я до когось; 4) бути…

АРХАЇЗМИ

АРХАЇЗМИ (гр. арсЬаіов – стародавній) – різновид застарілих слів. Архаїзми називають існуючі в сучасній дійсності предмети і явища. Але з певних причин у сучасній мові архаїзми витіснились з активно¬го вжитку іншими словами: свічадо (дзеркало), піїт (поет), лицедій (актор), студей (студент),…

АНТОНІМИ

АНТОНІМИ (гр. anti – проти і onyma – ім’я) – слова однієї частини мови, що мають протилежні значення: говорити – мовчати, добрий – злий, рано – пізно. Щоб мати протилежні значення, слова повинні співвідноситись за своїм лексичним значенням. Наприклад, антоніми…

Розділ 1 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ. АКТИВНА ЛЕКСИКА

АКТИВНА ЛЕКСИКА – частина словникового складу, що повсяк¬денно використовується в мовленні людей. Це передусім загально¬вживані слова, що позначають важливі поняття: земля, життя, мати, книга, рідний, думати, навесні, я, сто і ін. До активної лексики належать також слова, обмежені у своєму…

ПЕРЕДМОВА

Сучасна українська мова належить до слов’янсь¬ких мов і становить одну з найпотужніших мов слов’ян¬ського світу. Вона постійно поповнюється новими сло¬вами, їй притаманна внутрішня гнучкість і високого га¬тунку мелодійність. Мешкаючи в різних країнах світу (Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Арген¬тина, Бразилія,…