ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

УДК 811.111 Стаття присвячена дослідженню емоцій та їх вербалізації у мові. Визначено поняття «емоція» та «емоційний концепт». Визначено оцінну складову емоційного концепту. Охарактеризовано позитивні емоції у художній літературі. Проаналізовано мовні засоби вербалізації позитивних емоційних концептів у художній літературі. Ключові слова:…

Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського ( на прикладі “Інтермеццо”)

СКАЧАТИ: doc Зміст Вступ………………………………………………………………………………… З Розділ І. Імпресіонізм як явище світової культури і мистецтва…………. 6 Розділ II. Імпресіонізм, як стиль М.Коцюбинського……………………… 12 Розділ III. Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського (на прикладі “Intermezzo”)……………………………………………………………….. 26 Висновки…………………………………………………………………………. 37 Список використаної літератури………………………………………. 39 Вступ Михайло…

Валерій Дідух НА МОВНОМУ ТЕРЕНІ ЗВЯГЕЛЬЩИНИ

  СКАЧАТИ pdf doc   Автор не лише веде читача шляхами української мови, яка впродовж столітніх переслідувань зберегла чарівність, особливість і на теренах Новоград-Волинського (Звягельського) повіту наприкінці ХІХ ст., а й знайомить його з духовним скарбом краю – тогочасними весільними…

Біблійні мотиви в поезії Василя Стуса

СКАЧАТИ doc Курсова робота за темою: «Біблійні мотиви в поезії Василя Стуса» ЗМІСТ ВСТУП.. 4 РОЗДІЛ І. ВАСИЛЬ СТУС ЯК ОДИН З НАЙВИЗНАЧНИХ ПОЕТІВ ХХ СТОЛІТТЯ   6 1.1.Аналіз творчого доробку поета. 6 1.2. Використання біблійних мотивів в українській літературі. 12…

День української писемності та мови у Одеському ліцеї «Приморський»

Із здобуттям Україною незалежності одним із найважливіших завдань, що постало перед державою, було створення всебічних умов для розвитку і утвердження української мови як державної. День української писемності та мови – це свято є даниною одному з найцінніших надбань, яке створене…

ШЛЯХИ ЖАНРУ – 2

Порівняно легше розповісти засобами драма­тичної поеми про воєнні події — в цьому випад­ку її піднесене, віршоване слово гармонійніше узгоджується з високою героїкою подвигу. Проте такої узгодженості домагаються не завжди. Так, Н. Приходько в «Дніпрових зорях» (1960) , драматичній поемі про…

ШЛЯХИ ЖАНРУ

Тепер, коли з’ясовано найхарактерніші риси жанру, можна простежувати етапи його розвит­ку, довершуючи, таким чином, тріаду: межі — прикмети — шляхи. Своїм корінням драматична поема сягає у XVI11 століття, тобто в той час, коли виникла драма у вужчому розумінні. Щоправда, окремі…

І ЩЕ КІЛЬКА ІСТОТНИХ РИС

Прикмети, про які йшлося, не вичерпують специфіки драматичної поеми. Є потреба зупи­нитись ще на кількох істотних ознаках, що обу­мовлені попередніми рисами цього жанру чи мають з ними багато спільного. Драматична поема — твір віршований, сповнений ідейних поєдинків та наснажений філо^ш…

ПОЕТИЧНА — ЗНАЧИТЬ ДРАМАТИЧНА

Ліризм — неодмінна риса багатьох, літератур­них жанрів. «Без ліризму епопея і драма бу­ли б надто прозаїчні й холодно байдужі до сво­го змісту…» 2 — писав В. Бєлінський. Стосовно драматичної поеми наведена думка правомірна подвійно. Разом з тим до неї цілком…

ПРИКМЕТИ ЖАНРУ

Визначаючи основні прикмети жанру, слід ‘ брати до уваги, що «…це поема в діалогічній фор­мі», як зазначав О. Білецький \ або драма в формі віршованій.— додамо ми. Це найбільш за- | гальна характеристика драматичної поеми як \ твору, що поєднує…

«ДРАМА ДЛЯ ЧИТАННЯ» ЧИ ДРАМАТИЧНА ПОЕМА?

Досить часто драматичну поему кваліфікують як жанр, основною прикметою якого є не » сценічність. Подібні ВИСНОВКИ урІВНЮЮТЬ у ДО- І стоїнствах драматичну поему й так звану «дра му для читання» (нім.— Ьезесігата, англ.— сіо$ґі ‘ drama тощо). Так, П. Волинський…

ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЧИ ДРАМАТИЧНИЙ ЕТЮД?

їх словесного двобою в стадії найбільшої гостро­ти й вирішення. Творцем цього жанру в Росії був О. Пушкін — автор «маленьких трагедій»: «Скупий рицар», «Моцарт і Сальєрі», «Камінний гість» і «Бенкет під час чуми». Дальшого бли­скучого розвитку і збагачення цей жанр…

ПОЕМА ДРАМАТИЧНА ЧИ ДРАМАТИЗОВАНА?

Крім романтично забарвлених прозових драм з тенденцією до ритмізованої та віршованої мо­ви, до драматичних часто потрапляють ліро- епічні поеми, в яких помітну роль відіграє діа­лог. Особливо часто роблять це з творами Т. Шевченка. Скажімо, ,Г. Юра, справедливо відзначаючи, що ноет…

ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЧИ ПРОЗОВА ДРАМА?

Деякі дослідники вважають, що до драматич­них поем можна віднести такі прозові драми, як: «Песня в бокале» та «Алмазне жорно» І. Ко­черги, «Початок життя» («Коммольці») Л. Пер- вомайського, «Потомки запорожців» О. Довжен­ка тощо. Зараховуючи подібні твори до жанру драма­тичної поеми, вони…

МЕЖІ ЖАНРУ

Якби зібрати докупи твори, в підзаголовку яких фігурує термін «драматична поема», то вийшов би довгий ряд, на одному полюсі кот­рого були б монументальні драматичні трилогії на взірець «Золотого руна» Ф. Грільпарцера чи «Григорія Скорини» М. Климковича, а на ін­шому —…