Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій

СКАЧАТИ Практичне заняття для студентів V курсу заочного відділення філологічного факультету ДонНУ (спецкурс) Тема: Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій. Мета: Ознайомити студентів з новими інтерактивними методиками, які стимулюють до пошукової діяльності; сформулювати уміння й навички…

Політичний процес в Україні останнього десятиріччя

СКАЧАТИ Зміст Вступ. 2 1.      Парламентські вибори в Україні 2002 року. 2 2.      Вибори Президента України 2004 року. 3 3.      Помаранчева революція. 5 4.      Отруєння Віктора Ющенка. 8 5.      Південно-східна українська автономна республіка. 8 6.      Бійка на Хрещатику 15 жовтня…

План-конспект лекції з дисципліни: “Основи мовленнєвої діяльності”. Тема: Історія мовленнєвої комунікації

План-конспект лекції з дисципліни: “Основи мовленнєвої діяльності”.   Тема: Історія мовленнєвої комунікації Мета лекції: ознайомити студентів із розвитком науки про мовленнєву діяльність протягом тривалого історичного часу, оглядово розглянути роботи визначних мовознавців присвячені функціонуванню мови в соціумі План лекції Витоки теорії…

Міфопоетична семантика образів у «Лісовій пісні»

План Вступ Розділ 1 Розділ 2 Висновки Література Міфопоетична семантика образів у «Лісовій пісні» Вступ У «Лісовій пісні» втілилося .народне сприйняття на­вколишнього світу, давнє міфологічне мислення українців. Гостро постає проблема відносин людини і природи, які дуже часто не є гармонійними….

Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення (Лекційне заняття для студентів III курсу філологічного факультету)

СКАЧАТИ   Тема: Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення Мета: Висвітлити студентам матеріал з теми “Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення”. З’ясувати які є в реченні об’єктивні і суб’єктивні смисли, їх різновиди, засоби вираження. Рекомендована література: а)   основна: ■       Вихованець І.Р. Граматика…

Лекція. Тема. Використання інноваційних методів навчання на етапі актуалізації.

СКАЧАТИ   Тема. Використання інноваційних методів навчання на етапі актуалізації. Мета: ознайомити студентів з навчальними методами і прийомами проекту “Читання та письмо для критичного мислення”, що розвивають особу та критичне мислення учнів на матеріалі будь-якого предмета на етапі актуалізації. Методи:…

Лекція. Тема: “Становлення форм минулого часу дієслова”

СКАЧАТИ План Вступ Прості форми минулого часу: а)   аорист; б)  імперфект. Складені форми минулого часу: а)   перфект; б)  плюсквамперфект. Руйнування форм минулого часу давньоруської мови. Література Бунина И.К. Система времен старославянского глагола.- М.: Просвещение, 1959.- 102 с. Иванова Т.А. Старославянский…

ЛЕКСИКА КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ (Ірина ПАВЛОВА, аспірантка Національного педагогічного університету ім. М Драгоманова)

СКАЧАТИ   Одним із досягнень науки про мову є визначення структурно -фу нкціона л ьних стилів і дослідження основ застосування їх у мовній діяльності суспільства. Однак дотепер лінгвістика не має единого й загальноприйня­ того поняття стилю, що, у свою чергу,…

Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського ( на прикладі “Інтермеццо”)

СКАЧАТИ   Зміст Вступ Розділ І. Імпресіонізм як явище світової культури і мистецтва Розділ II. Імпресіонізм, як стиль М.Коцюбинського Розділ III. Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського (на прикладі “Intermezzo”) Висновки Список використаної літератури Вступ Михайло Коцюбинський —великий письменник-гуманіст, виразник народних дум…

Ідеї структуралізму в сучасному українському літературознавстві

СКАЧАТИ   Перед тим як говорити про сучасне літературознавство, з’ясуймо, що таке структуралізм взагалі, на яких засадах він ґрунтується та які мав тенденції. Отже, структуралізм у літературознавстві — це один із наукових підходів до вивчення літератури як мистецтва слова у…

Аналіз циклу «Сім струн»

СКАЧАТИ   Зміст Розділ 1 Автобіографія……………………………………………………………………………………… Леся Українка і фемінізм……………………………………………………………………. Текстологічні засади повного зібрання творів Лесі Українки Додаткові факти із життя Розділ 2 Вступ……………………………………………….. Аналіз циклу «Сім струн»………………. «Оо»………………………………………….. «Яе»…………………………………. «Мі»…………………………………. «Ба»…………………………………. «Бої»………………………………… «Ьа»………………………………….. «8і»…………………………………. Висновки………………………………………….. Список використаної літератури  …

Олег Зав’язкін

СКАЧАТИ doc Зміст: Біографічні відомості Анатема: Памфлет-інвектива Дещо про автора памфлету Олега Зав’язкіна Відповідь москалю: меру — мур. (Памфлет) Сновиди (Камерна п’єска на три дії) З циклу “Орнаментальна тріумфологія” Співавторство Білі крила Танатоса Мій зведений брат Москаль (Оповідання)   Зав’язкін…

Кучеренко Юлія. Храм Зевса в Олімпії як реалізація естетичної категорії піднесеного.

До загальних категорій естетики належить категорія піднесеного, яка має давню історію і по-різному тлумачиться естетичною наукою. Піднесене розглядається і як самостійна естетична категорія, що має специфічний естетичний зміст, і як модифікація категорії прекрасне. У свою чергу, модифікацією піднесеного є категорія…

Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 193.

Народной поэзии Гердер посвятил статью «Извлече-  ния из переписки об Оссиаие и песнях древних народов», напечатанную впервые в сборнике «О немецком характере  и искусствей-(47-73).           «Песни Оссиана» (1760—1765) представляли гениаль-ную подделку шотландского школьного учителя Джемса_ Макферсона, который, заимствовав из фольклорной тра¬диции…

В СИТУАЦІЇ ТРАГІЧНОГО БЕЗВИХІДДЯ (Микола Хвильовий Твори в п’ятьох томах ТОМ 3)

(Нотатки редактора) Третій том М. Хвильового підсумовує всю його літе­ ратурно-мистецьку спадщину. Його критичні й полемічні статті виповнюють четвертий том і укороновують всю його творчість в цілому. Ми не вибирали і не цензурували спадщини М. Хви­ льового і не пристосовували…