Підготовчі вправи перед написанням твору-опису зовнішності людини

СКАЧАТИ   Погляньте на портрет. Хто ця людина? Що ви про неї знаєте? Які художні твори Тараса Григоровича ви можете назвати?   Опишіть портрет трьома п’ятьма реченнями. Які емоції ми можемо побачити на обличчі поета?   Подивиться на малюнок. Які…

Розділові знаки при порівняльних конструкціях. Відокремлення зворотів. Порівняльні звороти, що не відокремлюються. Прикладки із сполучником «як».

СКАЧАТИ План -конспект уроку Тема: Повторення вивченого з розділу пунктуації: Розділові знаки при порівняльних конструкціях. Відокремлення зворотів. Порівняльні звороти, що не відокремлюються. Прикладки із сполучником «як» Мета: Повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про правила вживання розділових знаків при порівняльних…

О. Очеретяний: Рецензія на твір Івана Котляревського «Енеїда»

Твір Івана Котляревського «Енеїда» присвячений возвеличенню українського народу, висвітленню славетного минулого нашого народу через призму сприйняття образів з давньогрецької літератури та Біблії. В творі розглядається проблема подорожі славетного парубка та, власне, героїчні подвигу не тільки Енея – головного героя твору,…

Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання.

СКАЧАТИ 1. Вимоги програми до вивчення дієслова. За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї загальної теми вивчаються такі підрозділи: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена…

А. Сафронова: Психологічна ситуація. Методика викладання української літератури.

Ситуація: Хлопець  М. у 7-му класі – традиційний приклад «хлопчика для биття». Однокласники над ним насміхаються, придумують образливі прізвиська, кидають в нього крейду та папірці.  В результаті дитина перебуває в стані постійної депресії,  відмовляється відповідати на уроці, бо боїться образливих…

А. Сафронова: Рецензія на історичну повість І. Франка «Захар Беркут»

    Історична повість «Захар Беркут» переносить нас  в далекий 1241 рік, художня вартість повісті  полягає в  майстерному змалюванні  життя Закарпатської Русі XIII століття. Іван Франко детально показує читачам язичницькі вірування Тухольців, їх побут, повсякденні тогочасні заняття та  розваги. Для досягнення…

А. Сафронова: Модель особистості педагога

На нашу думку, той педагог справжній, який любить дітей та свій предмет. Сухомлинський писав: «Серце віддаю дітям». Педагог має любити дітей, поважати, вміти  прощати їх. Педагог – це  гуманна, освічена, інтелігентна людина. Це – ерудована особистість, яка вміє відповісти на…

А. Сафронова: Аналіз параграфу «Звертання».

Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів з навчанням  рос. мовою / А.А. Ворон, В.А. Солопенко. – К.: Освіта, 2005.- 208 с.  Подача теоретичного матеріалу В аналізованому параграфі теоретична частина подана лаконічно та ясно зі збереженням принципу науковості….

Сатирична складова у прозі Миколи Хвильового

На початку 19-го століття культурно-історична ситуація на території сучасної України була дуже напруженою. Мабуть, це був найнасиченіший на події період за всі роки існування нашої держави. Проголошувалася та втрачалась незалежність України, йшла війна – і міжнародна, і громадянська. Суспільство було…

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

План роботи гуртка виразного читання Пояснювальна записка У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, розробленій Міністерством освіти і науки України вказано, що виховання громадянина в державі має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму, тобто любові до свого…

Л. Рубан: МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА

Модель особистості педагога Одне з найголовніших завдань учителя – зробити дитину творчою особистістю. Але такого учня може виховати лише успішний учитель. Так хто ж він, успішний учитель? 1. Натхненний: надихає учнів на успішну діяльність; учні відчувають його захоплення своєю роботою…

Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи

СКАЧАТИ Вступ   Вища школа завжди була одним із основних виховних інститутів суспільства і в сучасних умовах зростає її роль у вихованні студентської молоді. Зміни у духовному житті країни, відсутність у суспільстві чіткого загальновизначеного ідеалу виховання потребують інтенсивного пошуку нових…

Аналізований підручник: Українська мова, 5 клас, А. Ворон, В. Солопенко, 2005р.

Підручник стає інструментом для вчителя та засобом навчання для учнів. На прикладі § 18. Звуки мови і мовлення. Теоретична частина: Цей параграф є початком розділу «Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Графіка», де одразу подаються загальні визначення про ці розділи мовознавства. Теоретична  частина…

Художня реалізація проблеми волі у повісті Коцюбинського «Дорогою ціною» та поемі Лермонтова «Мцирі».

Лермонтов є талановитим, визнаним на весь світ автором багатьох шедевральних речей, в його творчості можна зустріти багато мотивів, тем, які охоплюють майже все людське життя. Його власне життя склалося таким чином, що багато уваги в своїй письменник приділив саме Кавказу,…

Основні засоби творення образу людини, засліпленої прагненням до наживи у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч» і комедії Мольєра «Скупий».

В світовій літературі тема жадоби до наживи та невиправданого багатства розроблялася багатьма майстрами слова. Зокрема, Мольєр у своєму творі зображує такого ж скупого господаря – Гарпагона. Образ Гарпагона спочатку здається нам деспотичним, авторитарним. Це людина, яка забороняє дочці виходити заміж,…