Засоби жанрової реалізації повісті-притчі «Планетник» Харчука та «Маленький принц» Сент-Екзюпері.

Для початку треба сказати, що за жанром твір Бориса Харчука «Планетник» – повість-легенда, в якій чітко простежується казковий елемент. Твір Сент-Екзюпері «Маленький принц» – це казка, яка є найпопулярнішим твором в світі всіх часів. Тому досліджувати жанрову реалізацію саме в…

Порівняльне зіставлення творів «Климко» Григіра Тютюнника та оповідання Чехова.

Порівнювати твори Чехова з повістю «Климко» мені здалося складним саме через зовсім  інше сприйняття дійсності. Російське та українське. Тому при аналізі найбільш частіше будемо звертатися до оповідання Чехова «В вагоні», яке хоч якось нагадує повість Тютюнника. Отже, головні акценти в…

Д. С. Наливайко УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ БАРОККО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

В українській та інших східнослов’янських літературах у XVII— першій половині XVIII ст. дедалі більшого роз­маху й інтенсивності набувають процеси перехідного ха­рактеру. З ними тісно пов’язане розширення та приско­рення європейсько-східнослов’янських літературних зв’яз­ків, які активно сприяли поступові східнослов’янських літератур, перебудові їхньої ідейно-художньої…

ФОРМІЗМ — ФУТУРИЗМ — АВАНҐАРД — МОДЕРНІЗМ: WHO IS WHO?

На початку праці ми окремо обґрунтували винесений у саму її іншу принцип, чи яким розглядатимемо саме модерні поетичні явища століття, що минуло. Але тут відразу виникає запитання: чи авангард до них відноситься? Друге і не менш важливе; чи українська і…

Д. С. Наливайко. КИЇВСЬКІ ПОЕТИКИ XVII – ПОЧАТКУ XVIII ст. В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

СКАЧАТИ . _ р історії європейської літератури — це також епоха літературних взаємин двох культурно-історичних спільностей континенту — «латинської» і «греко- Енської», які склалися ще в ранньому середньовіччі й багато в чому різними шляхами, у різних фор- і гябинною основою…

Галина Сиваченко “СОНЯЧНА МАШИНА” В.ВИННИЧЕНКА І РОМАН-АНТИУТОПІЯ XX СТОРІЧЧЯ

СКАЧАТИ Антиутопію розглядають сьогодні як літературу виключно полемічну, яка прагне взагалі покінчити з утопічним мисленням. Думка М.Бердяєва, котрий на­звав утопію “прокляттям нашого часу”, набула нині вигляду аксіоми Що ж до антиутопії чи, як прийнято на Заході, “дистопії”, то перевірка історією…

Тамара Борисюк «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ І «ЗАТОПЛЕНИЙ ДЗВІН» ГЕРГАРТА ГАУПТМАНА

СКАЧАТИ Неоромантичний театр кінця XIX — початку XX століття, зберігши орієнтацію на кла- сичні зразки драми-феєрії, знайшов для неї нові зображально-виражальні можливості. Жанрову структуру феєрії визначав синтез засобів літературно-художнього мислення і фольклору, міфології. В основі сюжету було закладено дуалізм —…