УКРАЇНА ЧИ МАЛОРОСІЯ?

(Уривки) КОМЕНТАРІ РЕДАКТОРА Подаємо нижче уривки з забороненого цензурою й досі не знайденого памфлету М. Хвильового «Україна чи Малоросія?», що його було написано, правдоподібно, вліті 1926 року. Уривки ці ми взяли з двох тогочасних публікацій: 1) Є. Ф. Гирчак. «На…

ОДВЕРТИЙ ЛИСТ ДО ВОЛОДИМИРА КОРЯКА

Відповідь на «Хвильовистський соціоло­ гічний еквівалент» (журнал «Гарт» № 1) Шановний товаришу, — Допіру повернувся з цікавої подорожі й поспішаю, хоч і з великим запізненням, відповісти Вам. Свого листа я хотів би почати такими ж сміливими імпресіоністичними мазками, якими ви…

НАШЕ СЬОГОДНІ

«Следовательно, вещь формально может имет цену, не имея стоимости». Карл Маркс Хто тепер повірить, що письменникові приємно відкла­ дати до шухлядки незакінчену повість, чи оповідання так необхідні пролетаріятові в його переможній ході й брати­ ся за ручку з тим, щоб…

П’ЯТИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ 1926—1927. ДОБА ВАПЛІТЕ. «СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» ТРЬОХ КРИТИЧНИХ ОГЛЯДІВ.

«Ми шукаємо лише соціологіч­ ного еквіваленту». В. Коряк «Теперь вопрос: зачем написа­ на вся зта книга»? В. Бєлінський І Страшенно неприємно виступати проти тієї людини, що з нею зв’язано твої найкращі спогади, що так багато зробила для… ну, хоч би…

ВАС. ЕЛЛАН

ї За короткий час своєї літературної діяльности він мав кілька псевдонімів. Частину з них (як от: Орталь, Гарт) він пустив у світ, щоб потім до них не повертатися; решту (як от: Проноза, Блакитний) можна було, коли не щоденно, то в…

ЧЕТВЕРТИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ 1926-1927. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ. «ЗОЛОТЕ ЧЕРЕВО», ЯК ВИХІД ІЗ РЕПЕРТУАРНОГО ТУПИКА.

(Стенограма однієї розмови) Це, звичайно, парадоксально, але це все таки — так. Справа йде саме про той спектакль, що до нього вороже поставився і глядач, і театральна критика. Але пишемо ми цю статтю не з метою реклямувати «Золоте черево»2 і…

МОСКОВСЬКІ ЗАДРИПАНКИ

Если русские могут гордиться несколькими по- зтическими именами, — они первоначально обя- заньї зтим соприкосновенности своей истории и истории Европьі и усвоенньїм у Европьі злемен- там жизни. «Что же касается малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их поззии могло…

РОЗДІЛ ПЕРЕДОСТАННІЙ

Твоя правда, читачу! В моїх оповіданнях нема епічної об’єктивности. А. Кримський Отже тільки через свою інтелігенцію ми організуємо ідеологічно літературні сили. Значить і всю нашу увагу ми мусимо концентрувати не на аморфній масі, а на кадрах молодої інтелігенції, що виходить…

І ЩЕ «ДАЙОШ» ІНТЕЛІГЕНЦІЮ!

Хто в манастирі служити нам буде, Когда заберуться от нас всі люди? Здається чернець Єремія Як бачите, у ХУШ-му столітті люди вміли мудро ду­ мати, і чернець Єремія, є тому яскравий приклад. Отже, подивимось, як думають у ХХ-му. Добре?… Але…

«ДАЙОШ ПРОЛЕТАРІЯТ!»

(Цим знаком переможеш) Отже меморандум майже все сказав. Залишається два- три питання і на них мусять відповісти учні тов. Пилипен­ ка — відомі марксисти з Києва і з Москви. Так як же компартія буде організовувати ідеологічно літературні сили? Дати на…

НУ, ТАК ЯКА Ж КРИЗА?

Справа не в тому, з чого він почав — справа в тому, чим він кінчить. В. Гюю Всі погоджуються на тому, що наша література, наше мистецтво переживають сьогодні якусь кризу. Навіть тов. Пилипенко це визнає. Але не всі однаково дивляться…

МАСОВІЗМИ – МОСКОВСЬКИЙ І ВАШ

Ви обидві русокосі, І один над вами Бог. Будьте так, як були досі, Серце — в вас обох. Д. Загул (робітничо-селянський поет, член Плугу) Так що ж то за «причина всіх причин»? — питає нас знервований тов. Пилипенко. А «причина…

POST SCRIPTUM, ЯКИЙ РОЗЧАРОВУЄ

«Не искушай меня без нуждьі». Таким чином, ми мусимо тепер вияснити «причину всіх причин». Але раніш, ніж зробити це, дозвольте розчарува­ ти читачів. Справа в тому, що «наивеселішии критерій» спровокував нашого «незрівняного маестро» — Дон-Кіхота «невідомих обріїв загірньої комуни». Допіру…

«КРИТЕРІЙ» НАЙВЕСЕЛІШИЙ І НАШ

Ви повинні зрозуміти і — розумієте: раз люди­ на партії прийшла до переконання, що певна про­ повідь і сугубо неправильна і шкідлива, то вона має обов’язок виступити проти неї. В. І. Ленін Який же «критерій» знайшов наш блискучий публіцист? А…

ВЕСЕЛІ «КРИТЕРІЇ»

Сше5 а со? (Що це?). Провансальська приказка, що з нею Бомарше стежив за Мареном. От на яких «критеріях» зупиняється тов. Пилипєнко, встановлюючи «систему розподілу літературних сил»: «професійний, мистецько-формальний, групово-журналь­ ний і… «пустити мистців на призволяще». Почнемо з остан­ нього: —…