ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ СЛОВНИК

Акциз — в капіталістичній економіці непрямий податок. Акційне — акціонерне товариство — пануюча форма великих капіталістичних підприємств, капітал який складається з внесків пайовиків; засновники акціонерного товариства ви¬пускають на ринок акції. Акція — цінний папір, який свідчить про те, що його…

ПРИМІТКИ

В СТЕПАХ Роман складається з двох частин. Перша частина «Чабан¬ський вік» вийшла окремим виданням у 1927 році (X., ДВУ). Друга частина «Сполохи» вперше опублікована в журн. «Плуг», 1928, №№ 1, 2, 3, 4, 5—6, 7—8, 9; 1929, № 8—9. Уривки…

Розділ п’ятдесят другий ДО ГЕРЕНАША ПРИЇХАВ ГУБЕРНАТОР

М’який, легенький, як пух, сніг після обіду перетво¬рився на завірюху, а надвечір уже по степу мело… Рвало свіжонакиданий за день сніг, гнало рівнинами, переносило, замітаючи вибалки, і мело з холодної пів¬ночі ген степом аж до Азовського моря. Мороз і вітер…

Розділ п’ятдесят перший «ГЛУБОКОЕ НЕСТРОЕНИЕ НАРОДНОЕ…»

До обіду газет у Геренаші вже не можна було доку¬питися, бо на першій же сторінці кожної з них літе¬рами, як горобці завбільшки, стояло: «Божиею милостию Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и…

Розділ п’ятдесятий «ТЕХНІЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ»

Уляна вкрила теплою ковдрою дитину і, ще раз одчи¬нивши вікно, виглядає з другого поверху в степ. Широ¬кий шлях, набитий восени, виблискує проти вечірнього сонця. Але шлях і тепер голий: ні туди, ні звідти ніхто не їхав. «Невже не приїде? Він…

Розділ сорок дев’ятий ДІБЕРСОВІ ТУРБОТИ

Еміль де Ріддер щойно повернувся з Петербурга і до¬повідає Діберсові про наслідки поїздки. Цей уважно слухає і задоволено потирає руки. — Добре, це дуже добре. Так, кажеш, у Баку погоріло все *? Ой, які ж дурні, які ж безпросвітні дурні!…..

Розділ сорок восьмий НОВИЙ «ПАН» РУДЕНКОВ

Переляканий Пигуля вийшов з контори і не своїми ногами почвалав до брички. У вухах все ще учувались слова Сукачова, що, як обухом по голові, вдарили Петра Якимовича. «До осені ви мусите перевезти все вугілля, і контракт з вами розривається»… Більше…

Розділ сорок сьомий ПРИ НОВІЙ СИТУАЦІЇ

У пресі останнього місяця було вміщено таке оголо¬шення: «Сим доводится до сведения, что на основе дого¬вора, заключенного между Аполлоном Михайло¬вичем графом Шаботинским и акционерным обще¬ством «Западнодонецкий уголь», а также договора между правлением анонимного акционерного об¬щества «Западнодонецкий уголь» и г. Густавом…

Розділ сорок шостий НЕСПОДІВАНІ СОЮЗНИКИ

Отець Калістрат ще зранку був у доброму гуморі. Він сьогодні на церковну службу не пішов. З ростом Рогачівки єпархія врахувала потребу в допомозі ста¬рому Смердинському і прислала другого попа. Молодий отець Антоній сьогодні править службу божу, а Смер- динський походжає…

Розділ сорок п’ятий АНДРІЙ КРАВЧИНА

На базарному майдані в Геренаші вже прилягла ку¬рява. У розчинені вікна майстерні «паризького портно¬го Івана Шворня» замість густого базарного гулу тепер бризками залітає дзвінкий сміх веселих панночок. Во¬ни, як метелики, висипають на майдан і шпацирують, чекаючи на кавалерів. Та кавалери…

Розділ сорок третій ХАЗЯЙСЬКІ СИНИ

Сім’я Данила Івановича Свиненка, дебелого рогачів- ського господаря, з давніх-давен славиться зразковою благопристойністю. Сам Данило Йванович — онук бага¬того чумака, що возив сіль та рибу з Марнополя * та з Дону аж на Ромни, Білгород і далі в Росію. Уславлена…

Розділ сорок другий …А ЗАКІНЧИЛОСЬ СВАТАННЯМ

Доповідь Арона була коротенька, але змістовна. Він щойно повернувся з Катеринослава з інструкціями від губерніального комітету РСДРП. Сповнений радощами з багатьох новин, він ними так і сипле в розмові з то¬варишами. Ще б пак! За якихось три тижні страйкує ввесь…

Розділ сорок перший ПОЧИНАЛОСЬ ЗАСІДАННЯМ…

Осінні негоди та зимові морози нагнали чимало шах¬тарів у Рогачівку. Микола Михайлович з великими труднощами найшов і собі квартиру. Він гадав, що найде в самому кінці од копальні, але, доки він зібрав¬ся, оселитися вже було ніде. Траплялися сякі-такі ко¬мірчини, але…

Розділ сороковий ПІСЛЯ ДЕВ’ЯТОГО СІЧНЯ

Роза тихо, навшпиньках, зайшла до Уляниної кімна¬ти. Це вона робить тепер часто. Попервах Роза боялася такої сусідки, й цілу ніч не спала, коли Уляна мала родити. Та не одну ніч, ще й після того ночей три-чо- тири було безсонних. Боялася…

Розділ тридцять дев’ятий БЕНКЕТ ЛІБЕРАЛІВ

З темного провулка до вікна квартири з табличкою «Лікар-дантист С. М. Арсон» випірнула і постукала ви¬сока постать. Постукала і притулилась вухом до вікна. Потім швидко одхитнулась і зникла за рогом будинку. А через кілька хвилин «дантист» приймав своїх не¬вчасних «пацієнтів»….