Творення звуків

Як твориться звук? Звуки мови творяться мовним апа­ ратом людини, який складається з: • органів дихання (діафрагма, леге­ ні, бронхи, дихальне горло, або трахея); • гортані з голосовими зв’язками; • надставної труби, що складається з трьох порожнин — глоткової, ро­…

Звуки мови. Поняття про фонему

Серед безлічі природних звуків — шуму моря, шелесту листя, щебету пташки, завивання вітру, тобто всьо­ го, що твориться механічним коли­ ванням повітря, вирізняються звуки людської мови. Звук мови можна розглядати: і як явище фізичне, що виникає вна­ слідок коливання повітря…

Фонетика

Фонетика (від грецького ркопеН- ков — звуковий) — це розділ мовознав­ ства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці. Залежно від завдань дослідження звукової будови мови фонетику поді­ ляють на: • описову (вивчає…

ВІД РЕДАКТОРІВ

У Ваших руках справді унікальна книжка. Працюючи над нею, ми прагнули створити принципово нове, багатофункціональне та універ­ сальне видання, довідник нового покоління. Для кого і для чого це видання. «Новий довідник» стане в пригоді всім, хто прагне поглибити або поновити…