ПРО УПОРЯДНИКІВ

Лариса ІВШИНА — уродженка Волинської області. За­кінчила факультет журналістики Київського державного уні­верситету ім. Т. Г. Шевченка. Працювала в київській пресі. 1992—1995 pp. — редактор відділу політики, з 1993 року — заступник головного редактора газети «Киевские Ведомос­ти», 1995—1996 pp. — прес-секретар…

Знакові (переломні) події, які суттєво вплинули на політичний, соціально-економічний та культурний розвиток Давньої Русі, України та Московської держави

Близько XV ст. до н. е. (приблизно) — відгалуження праслов’янських племен від індоєвропейського масиву. VIII — III ст. до н. е. — скіфи в Причорномор’ї. VI — IV ст. до н. е. — утворення праслов’янських («сколотських») племінних союзів у Середньому…

НОВА ПАРАДИГМА БЕЗНАДІЙНОГО АНАХРОНІЗМУ. Політична легітимація імперської концепції історії Росії, або Як фальшується та обкрадається українська історія

Нам тілько сакля очі коле: Чого вона стоїть у вас, Не нами дана; чом ми вам Чурек же ваш та вам не кинем, Як тій собаці! чом ви нам Платить за сонце не повинні! — Та й тілько ж то!…

«СВОЯ ІСТОРІЯ І СВОЯ ПРАВДА»

Наш час — це час прискореного розпаду гігантської держа­ви, створеної внаслідок мілітарних зусиль упродовж кіль­кох століть спершу невеликого Московського князівства, яке знайшло собі потужну підтримку і структурний взірець у Золотої Орди. Етапи процесу, який отримав офіційну назву «со­бирание русских земель»,…

ЦИТАТИ

«…зовнішньополі­тична доктрина Кремля стала визначеною. Кремль дав зрозуміти, чого він чекає від Заходу: невтручання у внутріш­ні справи Росії; визнання її права на сфери її впли­ву на пострадянському просторі; включення Ро­сії до складу колектив­ного управління світом; укладення з Росією угоди про…

АРГУМЕНТИ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО, В ЯКОМУ УКРАЇНА ТА РОСІЯ – ПАРТНЕРИ

Інтерв’ю з доктором історичних наук, професором, про­відним науковим співробітником Фонду Карнегі за між­народний мир Лілією Шевцовою — виклад розмови «День» уже публікував — насправді є лише частиною нашо­го кількагодинного спілкування. Звісно, ми не мали намі­рів приховувати від наших читачів подробиці…

ПРО «МАЛОРОСІЙСЬКИЙ МІФ XXI СТОЛІТТЯ». Українська минувшина: уроки для сьогодення

В ідходять у небуття створені за комуністичної доби міфо- логеми, які стосуються історії України, — попри всі спроби реанімувати їх. Не так швидко, як би хотілося, але відходять. Проте їхнє місце нерідко намагаються зайня­ти нові міфи, так само штучно творені…

ГЕНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ ЗІ СВЯТИНЕЮ. Шевченко й Пересопницьке євангеліє

У серпні цього року виповнюється 450 років з часу написан­ ня видатної пам’ятки нашої культури — Пересопницько- го євангелія. Це дивний твір, який зумів пережити воєн­ні лихоліття, «переїжджав» з одного місця на інше, іноді зни­кав, але з’являвся знову. Щось було…

У КІЛЬЦЯХ ЗАМКНЕНОГО ЧАСУ

Уміння жити в історії — справа складна. Воно надходить із Античністю. Саме тоді протистояння Ойкумени вар­варам формує вміння жити в історії як у складній су­в’язі якісних змін, де не все залежить від фатуму, від богів, від царів та героїв, де…

«ІСТОРИЧНА РОСІЯ» ПРОТИ «РОСІЇ ПОЗА ЧАСОМ». До 150-річчя скасування кріпосного права

Коли я розмірковував про селянську реформу, дійшов висновку, з якого й хочу почати: ми живемо в державі, що не визнає історії; у державі, що має колосальний іс­торичний досвід, але який вона постійно ігнорує, час від ча­су акцентуючи увагу на окремих…

ЛЮДИНА, ЯКА ЗМІНИЛА УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ. Переможні битви Петра Сагайдачного

Зараз на прилавках наших книгарень неважко знайти різно­манітну російськомовну історичну белетристику, напри­клад, «100 найбільших полководців», «100 людей, які змінили історію» тощо. Проте в цих книжках ви не знайдете опису діянь Петра Конашевича-Сагайдачного. Хоча саме його, мабуть, треба вважати одним із…

БАНДЕРА, УКРАЇНОФОБИ ТА ХОХЛИ

Іноді можна почути: мовляв, С. Бандера — це лише сим­вол. Як на мене, не зовсім так. Звісно, є в ньому багато й сим­волічного. Однак, акцентуючи увагу на символічних аспек­тах, ми забуваємо, що Степан був талановитим політиком, ор­ганізатором — людиною, яка…

ЗЛОЧИН І КАРА

Після закінчення війни С. Бандера перебував на території Західної Німеччини, яка була під контролем СІЛА, Англії та Франції. При цьому його діяльність була законспірованою і він часто міняв місце проживання. Навіть його діти (Натал- ка, Андрій та Леся) не знали,…

ХТО СПІВПРАЦЮВАВ І ХТО БОРОВСЯ З НАЦИСТАМИ

Радянські пропагандисти чи не найбільше звинувачува­ли С. Бандеру й бандерівців нібито в співпраці з німецьки­ми фашистами. При цьому «забуваючи» очевидне, перекру­чуючи факти, а в більшості випадків це була відверта брех­ня. Насправді українські націоналісти бандерівського кри­ла були чи не найпослідовнішою антифашистською…

РОЗКОЛ ЧИ СПЕЦОПЕРАЦІЯ?

Саме після варшавського та львівського судових про­цесів про Степана почали багато говорити в Україні. Для свідомих українців, особливо молодих, він став людиною-легендою, символом безкомпромісної боротьби за україн­ську ідею. Проте ув’язнення С. Бандери завдало шкоди ОУН. Адже для націоналістів він був…