1.2. Фройдистський і марксистський дискурси

1.2.  Фройдистський  і  марксистський  дискурси Психоаналіз 3. Фройда зняв табу з і-ктуальлої для XX ст. теми сексуального, драматизувавши сферу «приватного життя» пред­ ставника середніх класів, «тднісш и її до рівня античної тра­ гедії» [190, с. 162]. Фройдизм поступово просотався у…

1.1. Ф. Ніцше і ніцшеанський дискурс

11. Ф. Ніцше і ніцшеанський дискурс Концептуальні положення робіт Ф. Ніцше чи не найбільш рельєфно відобразили кризу великого (вропейського напативу і, відповідно, людського як базової його категорі Звертаючись до Ніцше і знаходячи підтримку в його роботах, «ніцшеанці» різних гатунків не…

1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДИЗМУ

1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДИЗМУ З перспективи часу початок XX століття сприймається які надпотужний вибух, що був підготовлений багатьма духовний ми чинниками. Звертаючись до мистецьких явищ цього періо­ ду, дослідник не може оминути розгляду глобальних світогляду них перетворень, які матеріалізувало…

Частина 1. КОНЦЕПТОЛОГІЯ АВАНГАРДУ

… Це – єретичне мистецтво, з яким читацька маса ніколи не зможе примиритися, яке ніколи не матиме широкого впливу, яке ніколи не створить зразків загальновизнаної краси. «Сборник нового искусства», 1919 Авангардизмові як художньому та ідеологічному явищу першої половини XX століття…

Анна Біла

Анна Біла — поет, критик, літературо­знавець, доцент Донецького національ­ ного університету. Авторка праць з історії та теорії літератури, монографії «Образ автора в ліриці Івана Франка» (200’2), поетичних збірок «Відбиток» (2000), «Pas de chatte» (2001), «Субмарина для Марінетті» (2002). Учасниця літературного…