ВІД АВТОРА

Українське Видавництво в Мюнхені 1980 р. ви­ дало мою працю «У БОРОТЬБІ ПРОТИ МОСКОВ­ СЬКОЇ АҐЕНТУРИ». Ця праця в ряд читачів ви­ кликала зацікавлення і побажання на порушену тему написати більше. На цій підставі я вирішив зробити обширнішу працю, щоб…