§ 80. Східна українська діаспора

Освоєння Сибіру, Казахстану, Середньої Азії сприяли виникнен­ню осередків проживання українців у цих регіонах. У 20—30-ті роки XX століття у Сибірі, на Далекому Сході, в Казахстані та в інших ре­гіонах Росії з’явилася нова категорія переселенців з України — роз- куркулені українські…

§ 79. Західноєвропейська українська діаспора

Ще до першої світової війни в країнах Західної Європи з’явилося багато емігрантів з Росії та Західної України. Переважно це були за­робітчани, які виїжджали на сезонні роботи. У період революції 1917 року та громадянської війни Україну здебільшого покинули ті, хто не…

§ 78. Українці в Австралії

На Австралійському континенті етнічна група українців є найор- ганізованішою і найактивнішою в діаспорі. 95 % українських родин добре матеріально забезпечені, переважна більшість українців має вищу освіту. В Австралії широка мережа українських шкіл: 40 „рід­них” шкіл і 9 „шкіл українознавства”. Працюють…

§ 77. Українці в Канаді

У першій половині ХІХ століття до Канади виїхало майже 170 ти­сяч українців. Саме в цей час там гостро постало аграрне питання, яке й було вирішене за рахунок переселенців з різних країн, у тому числі й з України. Щоб підняти сільське…

§ 76. Українська діаспора Південної Америки

Масовий виїзд українців до Південної Америки припадає на кі­нець ХІХ століття. Найбільше їх оселилося в Аргентині та Бразилії, де емігранти, не знаючи мови, нових для них законів і звичаїв, зі­ткнулися з каторжними роботами на промислових підприємствах, на кавових плантаціях, у…

XVII. Українська діаспора у світі § 75. Українська діаспора у світі

Історично так склалося, що корінне населеня України споконвічно мріяло про волю, якої не мало впродовж усієї своєї історії. Золота Ор-да, Польща, Литва, Туреччина, Австро-Угорська та Московська імперії — всі вони, хто довший, хто коротший час, поневолювали наш народ. Не слід…

§ 73. Народні танці

Український народний танець. У ньому то вибух енергії, нестрим­ність, рвучкість почуттів, коли він швидкий, напористий, то грайли­вість, якась задерикуватість, виклик, коли він збавляє свій темп, мі­ниться всіма переливами почуттів, то безмежна ніжність, замилуван­ня, коли він повільний, плавний. Коли, де, за…

XVI. Дозвілля. Народні розваги § 72. Вечорниці

Ужитті кожної молодої людини настає час, коли родинне коло, що було основним осередком спілкування, її не задовольняє, а виникає жагуча потреба у товаристві однолітків, потреба самовираження і са­моутвердження. Тому не випадково, що народна педагогіка врахувала ці специфічні особливості юнацького віку…

§ 71. Гуморески (усмішки)

Не меншою популярністю, ніж анекдоти, користуються гуморес­ки (усмішки) — дотепний гумористичний твір невеликого розміру, який висміює вади людського суспільства. До усмішки в українській літературі зверталися Іван Франко, Степан Руданський, Остап Виш­ня, Степан Олійник, Андрій Сова, Дмитро Білоус та інші. Непере-…

§ 70. Гумористично-сатиричні твори. Анекдоти

Надзвичайною популярністю в народі користуються анекдоти. Анекдоти — це коротенькі оповідання про курйозну, смішну по­дію, пригоду чи ситуацію, рису людського характеру або вчинок, які обов’язково завершуються несподіваною смішною, дотепною роз­в’язкою. В анекдотах сконденсовані народна мудрість, спостережли­вість і дотепність, у них…

§ 69. Героїчний епос

Історичні пісні, думи. Складовою частиною героїчного епосу на­шого народу є історичні пісні. їх поява припадає десь на початок XV століття. Тематично вони пов’язані з боротьбою проти турецько-та­тарських завойовників та боротьбою проти власних та польських панів. У них подається народна оцінка…

§ 68. Суспільно-побутові пісні

Багатством почуттів і переживань вражають суспільно-побутові пісні, які відображають тяжке життя простого народу, його боротьбу проти жахливої експлуатації катів-кріпосників, проти рекрутчини і солдатчини. Кріпащкі пісні. Указом цариці Катерини II від 1783 в Україні було запроваджено кріпацтво. Все українське селянство в…

§ 67. Родинно-побутові пісні

Пісні про кохання. Величезний цикл цих пісень відтворює най­тонші відтінки переживань закоханих, бо кохання може бути щасли­вим і приносити радість, а може бути гірким і нещасливим. Як ска­зано у народній пісні: Не всі тії та сади цвітуть. Що весною розвиваються,…

§ 66. Українські народні побутові пісні

Дивним витвором народного генія є українська народна пісня. Як живий відгомін давно минулих століть, тісно переплетений з сього­денням, лунає вона в кожній українській оселі, зігріває душу, звесе­ляє серце. Такого співучого народу, як український, мабуть, більше немає у світі. Понад 200…

§ 65. Календарно-обрядові пісні

Вони прийшли до нас із незапам’ятних часів — із праслов’янської та спільнослов’янської доби. Різноманітні за змістом, характером і часом виконання, вони нерозривно пов’язані з певною порою року і |4” Бсрсзовський І. Переднє слово. Мудрий оповідач.- К.. 1969.- С.З, 4.  …