ЛИСТИ ТЕОФІЛА КОРМОША ДО ІВАНА ФРАНКА – Іван ГОРАК

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів11, Україна Уперше публікуємо листи відомого політичного та громадського діяча Теофіла Кормоша до Івана Франка у справі розповсюдження книжок, які видавав у Женеві Михайло Драгоманов. Ключові слова: публікації, листи. Теофіл…

ЛИСТИ ОЛЬГИ БОГАЧЕВСЬКОЇ ДО ІВАНА ФРАНКА – Іван ГОРАК

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка, вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів, Україна Уперше публікуємо листи вчительки зІвачова на Тернопільщині до Івана Франка у справі публікації її творів. Ключові слова: листи, публікація. Про авторку цих листів відомо зовсім мало. Працювала скромною…

ЛИСТИ ВАСИЛЯ РАВЛЮКА ДО ІВАНА ФРАНКА – Іван ГОРАК

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка, вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів, Україна Уперше публікуємо листи відомого громадського діяча Василя Равлюка до Івана Франка у справі розповсюдження ним журналу “Товариш”. Ключові слова: листи, публікації. Ім’я Василя Равлюка найперше пов’язане із іменами…

НЕВІДОМА СВІТЛИНА ІВАНА ФРАНКА – Роман Горак

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка, вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів, Україна Уперше оприлюднено досі невідомий факт про перебування Івана Франка в Зба- ражі восени 1911 року у відомого галицького пасічника Євгена Білинського з нагоди чого й була зроблена світлина,…

ПЕРЕБУВАННЯ ІВАНА ФРАНКА В КИЄВІ У 1885, 1886, 1909 РОКАХ – Микола ГОРБАТЮК

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97, 01032, Київ, Україна Розглянуто історію перебування І. Франка в Києві у 1885, 1886 та 1909 роках. Проаналізовано передумови і причини поїздок, встановлено місця та…

АНДРІЙ СВІРКО – БЕЛЬГІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ І ДОСЛІДНИК ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА – Ярема КРАВЕЦЬ

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра світової літератури, вул. Університетська, 1, 79005, Львів, Україна У кінці 60-х і на початку 70-х років минулого століття з’явилися два видання – поема І. Франка “Мойсей” та “Вибране поета” у перекладі бельгійця українського…

ІЗ ГІМНАЗІЙНИХ (І НЕ ТІЛЬКИ) ЛІТ ІВАНА ФРАНКА: ДЕЩО ПРО ЙОГО “ЗЛОБНІ ВИДУМКИ” НА ІВАНА ВЕРХРАТСЬКОГО – Ярослава МЕЛЬНИК

Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства, вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна Розглянуто особисті взаємини і творчі контакти І. Франка та І. Верхратського: вплив І. Верхратського на І. Франка під час навчання того в Дрогобицькій гімназії, Франкова рецепція…

ЛІРИЧНІ ПЕРЛИНИ ІВАНА ФРАНКА У СПРИЙНЯТТІ РОСІЙСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ЧИТАЧІВ – Олександра БІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ, Зоряна МАЦЮК, Ніна СТАНКЕВИЧ

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра українського прикладного мовознавства, вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна Статтю присвячено проблемі сприйняття ліричної поезії Івана Франка чужо- мовним читачем, зокрема росіянами та поляками. Розглянуто особливості перекладу віршів І. Франка “Ой ти, дівчино,…

БОЙКІВСЬКА ДЕМОНОЛОГІЧНА ПРОЗА У ЗІБРАННІ ТА ОСМИСЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА – Світлана ЯГЕЛО

Інститут народознавства НАН України, відділ фольклористики, просп. Свободи, 15, 79000 Львів, Україна Присвячено дослідженню збирацької діяльності Івана Франка, зокрема, запи- суванню демонологічної прози та теоретичному осмисленню прозового матеріалу. Проаналізовано демонологічні наративи в записах ученого. Розглянуто основні мотиви текстів бойківського демонімікону….

СТРИЙЩИНА У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА – Галина МАГАС

Інститут народознавства НАН України, відділ фольклористики, просп. Свободи, 15, 79000, Львів, Україна, Розглянуто питання фольклористичної діяльності Івана Франка на нивізбирацько- дослідницької роботи, зокрема про внесок вченого у студіювання фольклору Стрийщи- ни. Простежено вплив І. Франка на становлення молодого покоління науковців….

ЖАНР КОЛЯДКИ У НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА – Святослав ПИЛИПЧУК

Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства, вул. Університетська, 1, 79005 Львів, Україна Проаналізовано внесок Івана Франка у колядкознавство. Відзначено концепту- альні ідеї ученого, що позитивно вплинули на комплексну оцінку колядок і щедрівок як оригінального пласту календарно-обрядової поезії українців….

НАРОДНА ІСТОРИЧНА ПІСНЯ У НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕННЯХ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалах “Студій над українськими народними піснями”) – Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ

Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи 15, 79000, Львів, Україна Окреслено наукові підходи Івана Франка у плані вивчення українських історич- них пісень. Простежено принципи циклізації народного ліро-епосу, з’ясування його генези та способів поетичного оброблення загальнослов’янських тем на українському ґрунті. Ключові…

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ ТЕКСТОЛОГІЧНО-АТРИБУЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ РЕДАКТОРІВ ВИДАНЬ ШЕВЧЕНКОВОГО “КОБЗАРЯ” І. ФРАНКА (ЛЬВІВ, 1908) ТА В. ДОМАНИЦЬКОГО (ПЕТЕРБУРГ, 1907; 1908) – Андрій ФРАНКО

Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, пл. Міцкевича, 5, Львів, 79000, Україна Розглянуто методологічні особливості концепції текстологічно-атрибутивного упорядкування львівського (1908) та петербурзьких (1907; 1908) видань “Кобзаря” Т. Шевченка на основі адекватної наукової реконструкції оригінальногоШевченкового тексту згідно з…

ВІД ВЕСІЛЬНОГО ПЕРЕВІЗНИКА ДО ЧОВНА ХАРОНА – Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, вул. Університетська, 1, 79005, Львів, Україна На основі порівняння Франкового запису народної піснізіншими записами цього сюжету простежено наявність елементів символу перевізництва і процес десимволізації у фольклорі під впливом…

ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА “СЛИМАК” – Зенон ГУЗАР

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра теорії та історії української літератури, вул. Т. Шевченка, 34, 82100, Дрогобич, Україна Розглянуто змістоформу малодослідженого твору Івана Франка. Оповідання “Слимак” примикає тематично до бориславського циклу, а також випереджає тему, опрацьовану в оповіданні…