АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Кавун Л. Синкретизм художнього мислення в українській прозі 20-х років ХХ століття У статті простежується синкретизм художнього мислення ваплітян, з’ясовується, як на стильовій палітрі Г. Шкурупія, М. Йогансена, М. Хвильового Г. Епіка, Ю. Шпола позначився вплив музики і кіно. Ключові…

ВІТАЛІЄВІ ПАВЛОВСЬКОМУ – 70

Як пригадує Віталій Андрійович, його дід Андрій Федорович, а ще раніше й прадід Федір Матвійович вели родовід Павловських ще від часів Богдана Хмельницького, від середини сімнадцятого століття. І були в тому роду не лише козаки, а й хлібороби, вчителі, інженери-винахідники,…

ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МОДЕРНОГО МИСТЕЦТВА, ЧИКАГО, 1973-2006

Валентина СОБОЛЬ, доктор філологічних наук, професор Варшавського університету ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МОДЕРНОГО МИСТЕЦТВА, ЧИКАГО, 1973-2006 …Думалось – подарую до бібліотеки Варшавського університету книжку «Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва, Чикаго, 1973-2006», видану Українським Культурологічним Центром у 2006…

СВОЄРІДНІСТЬ ОСМИСЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ У ПОЕЗІЇ Л. ТАЛАЛАЯ

Марія ПЕРЕТЯТЬКО, аспірант Донецького національного університету СВОЄРІДНІСТЬ ОСМИСЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ У ПОЕЗІЇ Л. ТАЛАЛАЯ Поетичне мислення Л.Талалая ґрунтується на глибинних кодах, сформованих християнством. Його твори сповнені власне релігійних переживань, на що звернули увагу В.Моренець, І.Прокоф’єв та ін. Літературознавці, не акцентуючи…

ДУХОВНІ ПРІОРИТЕТИ Г. ГОРДАСЕВИЧ

Ірина ЯРОШЕВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент Донецького національного університету ДУХОВНІ ПРІОРИТЕТИ Г. ГОРДАСЕВИЧ Віллю вам в жили весняного вітру – Нехай додасть вам сили й неспокою! Г. Гордасевич Кожна історична епоха породжувала свою концепцію особистості. Зображення світу і людини в…

ҐЕШТАЛЬТ СМЕРТІ В ПОЕЗІЯХ «ВЕСЕЛОГО ЦВИНТАРЯ» В. СТУСА ТА «ЖИВИХ І МЕРТВИХ» О. СОЛОВ’Я (постановка проблеми регіональної своєрідності)

Ольга ПУНІНА, аспірант кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету ҐЕШТАЛЬТ СМЕРТІ В ПОЕЗІЯХ «ВЕСЕЛОГО ЦВИНТАРЯ» В. СТУСА ТА «ЖИВИХ І МЕРТВИХ» О. СОЛОВ’Я (постановка проблеми регіональної своєрідності) Вмирай своєчасно… У вашій смерті має горіти ваш дух і…

ФОНІКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ В. СТУСА

Леся ОЛІФІРЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту ринку і соціальної політики ФОНІКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ В. СТУСА Елементи фонічного рівня виявляють у поетичному світі В.Стуса виразну схильність до естетизації та експресивізації художнього мовлення. Фоніка є для письменника…

«СВІЙ» І «ЧУЖИЙ» ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. СТУСА

Олена РОСІНСЬКА, кндидат філологічних наук, доцент кафедри філології Донецького інституту соціальної освіти «СВІЙ» І «ЧУЖИЙ» ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. СТУСА Проблема вивчення художнього хронотопу творів В. Стуса потребує, на нашу думку, також конкретного розгляду символів часових і просторових з…

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ СВІТУ В.СТУСОМ

Нінель ЗАВЕРТАЛЮК доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ СВІТУ В.СТУСОМ У передмові «Двоє слів читачеві» до книги «Зимові дерева», що вперше була опублікована за межами України – у Брюсселі (Бельгія) в…

РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Г. МАЗУРЕНКО: ДІАСПОРНА І ВІТЧИЗНЯНА

Аліна САПРИКІНА, магістрант Донецького національного університету РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Г. МАЗУРЕНКО: ДІАСПОРНА І ВІТЧИЗНЯНА Творча постать Г. Мазуренко належить до когорти тих митців, яких відносять до «повернених із забуття». Їхня творча спадщина ввійшла до загальної духовної скарбниці лише на початку 90…

ПОЕЗІЯ Т.ШЕВЧЕНКА В АСПЕКТІ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗІВ І МОТИВІВ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

Маргарита БОРОДІНОВА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та фольклористики Донецького національного університету ПОЕЗІЯ Т.ШЕВЧЕНКА В АСПЕКТІ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗІВ І МОТИВІВ СТАРОГО ЗАПОВІТУ Біблія мала особливий вплив на долю європейських літератур, сформувавши одну із таких тенденцій, як інтерпретація…

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ДАВНІХ ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ

Олена БЕРДНИК, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Донецького національного університету ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ДАВНІХ ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ У цій статті зіставляється три полономовні твори, написані у різні часи польськими авторами, що належали до католицького віросповідання, яких об’єднує як…

НАВЧАЛЬНА КНИЖКА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОВОЛЖЯ

Вадим ОЛІФІРЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників України НАВЧАЛЬНА КНИЖКА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОВОЛЖЯ Демократизація суспільного устрою у республіках колишнього Радянського Союзу покликала до життя призабуту і притлумлену владою потребу відкриття у східній…

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У ШКОЛІ

Олена ЗАДОЄНКО, учитель-методист, викладач української мови і літератури Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У ШКОЛІ Темою нашої роботи є ознайомлення й літературознавче дослідження творів письменників донецького краю – питання на сьогоднішній день цікаве…

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ»

Валерій РОМАНЬКО, кандидат педагогічних наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ» Природне бажання кожної людини сьогодні – знати своє родове коріння, історію села чи міста, де вона народилася і де пролягли її життєві шляхи….