Облога Збаража

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 10 липня — 22 серпня 1649 року, фортеця Збараж (нині рай­ центр Тернопільської області). КОМАНДУВАЧІ Козацьким військом командував Богдан Хмельницький*, у вій­ ську була генеральна старшина, зокрема, «покоєвий писар» і права рука гетьмана Іван Виговський*, генеральний…

Битва під Лоєвом 1649 р.

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 31 липня 1649 року, береги річок Дніпро та Сож неподалік міс­ та Лоєв, нині центр Лоєвського району Гомельської області, Білорусь. КОМАНДУВАЧІ 11 Козаками командував наказний гетьман Міхал-Станіслав Кри чевський*, полками керували полковник овруцький Іван Бру яка,…

Битва під Пилявцями

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 21—23 вересня 1648 року, береги річки Іква (притока Півден­ ного Бугу), неподалік містечка Пилявці, сьогодні село Пилява Старосинявського району Хмельницької області. КОМАНДУВАЧІ Загальне командування козацьким військом здійснював Бог­ дан Хмельницький*, окремим корпусом керував один з найкра­…

Битва під Корсунем

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 26 травня 1648 року, балка неподалік сучасного села Виграїв (колишній хутір Горохова Діброва) Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. КОМАНДУВАЧІ Річпосполитським військом командував великий коронний геть ман Миколай «Ведмежа лапа» ІІотоцький*. Його помічником був иещадний до козаків, але…

Битва на Жовтих Водах

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 29 квітня — 16 травня 1648 року, аж ніяк не біля сучасного міста Жовті Води, а на межі двох сучасних областей Украї­ ни — поблизу урочища Княжі Байраки поблизу села Пахарів- ка Олександрійського району Кіровоградської області…

Битва під Охматовим 1644 р.

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ ЗО січня 1644 року береги річки Гірський Тікич і поля поблизу міста Охматів (нині село Охматів Жашківського району Чер­ каської області). КОМАНДУВАЧІ Річпосполитське військо: великий коронний гетьман Станіслав Конецпольський*, князь Ієремія Вишневецький*, стражник ко­ ронний Ян…

Битва під Жовнином і облога на Стариці

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ (—4 червня — 28 липня 1638 року, околиці містечка Жовнин (нині село Жовнино Чорнобаївського району Черкаської об- масті), згодом місцевість на 15—20 км на південь від гирла річ­ ки Сула, поблизу смт Градизьк Глобинського району Полтав­…

Битва під Кумейками

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 16 грудня 1637 року, околиці села Кумейки, нині Черкаський район, Черкаська область. КОМАНДУВАЧІ Річпосполитським військом командував польний коронний гетьман Миколай «Ведмежа лапа» Потоцький*, окремим під­ розділом війська командував Самійло Лащ*, драгунами коман­ дував військовий обозний Миколай…

Облога Переяслава

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Травень 1630 р„ апогей козацьких вилазок припадає на 22— 23 травня, мир — 29 травня; околиці міста Переяслав (нині Пе- реяслав-Хмельницький, місто обласного значення на сході Ки­ ївської області). КОМАНДУВАЧІ Річпосполитське військо: великий коронний гетьман Станіслав…

Битва на Куруковому озері

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 25 жовтня — 3 листопада 1625 року, береги річки Цибульник, околиці міста Крилів на правому березі Дніпра неподалік Кре­ менчука, Полтавська область. КОМАНДУВАЧІ Річпосполитське військо очолював польний коронний гетьман Станіслав Конецпольський*, іншими командувачами (здебільшо­ го полковниками)…

Хотинська битва

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 20 серпня (початок збройних сутичок козаків з основними си­ пами османів) — 9 жовтня (укладення миру) 1621 року, тери­ торія сучасних України, Молдавії та Румунії, здебільшого на- кколо міста Хотина (нині Чернівецька область України) та на…

Облога табору на Солониці

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 26 травня — 7 червня 1596 року, урочище Солониця біля річ­ ки Сула (нині неподалік села Солониця Лубенського району Полтавської області). КОМАНДУВАЧІ Див. статтю «Битва під Гострим Каменем». До Жолкевсько­ го приєднався загін відомого руського князя,…

Битва під Гострим Каменем

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 25 березня 1596 року, урочище Гострий Камінь біля Білої Церкви. КОМАНДУВАЧІ Військо Запорозьке: Семерій (Северин) Наливайко*, запоро­ зький полковник Матвій Шаула (?—1597 рр., на момент бою гетьман запорожців, страчений згодом у Варшаві), досвідчений і популярний запорозький…

Битва під П’яткою

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 2 лютого 1593 року1, околиці містечка П’ятка (нині село П’ятка Чуднівського району Ж итомирської області). КОМАНДУВАЧІ Козацьке військо очолив полковник реєстровців Криштоф Ко- синський*. Його підтримали полковники Сасько (Сашко) Фе­ дорович* і Яків Осовський, а також…

Битва під Ольшаницею

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Між 27 січня — першими числами лютого 1527 р., околиці давнього городища (давнього міста часів Київської Русі, що зва­ лося Торчеськ) і береги річки Ольшаниця (сьогодні — місце­ вість поблизу села Ольшаниця Рокитнянського району Київ­ ської…