Битва під Сокалем

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 2 серпня 1519 року, береги річки Західний Буг поблизу міста Сокаль (сьогодні — районний центр Львівської області). КОМАНДУВАЧІ Польсько-литовським військом командували: литовсько-русь- ким військом — уславлений великий гетьман литовський Кос­ тянтин Острозький*, на той час тріумфатор…

Битва під Лопушним (Вишневцем)

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 28 квітня 1512 року неподалік села Лопушне (Лановецький ра­ йон Тернопільської області). Вишнівець — найближче до поля бою значне для XV ст. місто. КОМАНДУВАЧІ І Іольсько-литовсько-руським військом командував князь Костян­ тин Іванович Острозький*, на чолі руських…

Битва під Вількомиром

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ ПОДІЇ 29 серпня — 1 вересня 1435 року, околиці містечка Пабаїскас у 10 км від міста Вількомир (сьогодні Укмерге, Литва), на бере­ зі річки Свята (лит. Швентой). КОМАНДУВАЧІ У битві зійшлися війська двох претендентів на престол…

Битва на Ворсклі

ЛАТА І МІСЦЕ БИТВИ 12 серпня 1399 року, на берегах Ворскли (точне місце спірне, можливо, поблизу села Котельва). КОМАНДУВАЧІ Великий князь литовський Вітовт Кейстутович*, до 50 кня­ зів із роду Гедиміновичів і Рюриковичів, серед яких варто від­ значити князя полоцького…

Битва на Синіх Водах

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Ймовірно, вересень — грудень 1362 р. (менш вірогідно 1363 р.). Можливе місце — район великого городища поблизу села Тор­ говиця на берегах річки Синюха, Новоархангельський район Кіровоградської області. КОМАНДУВАЧІ Литовсько-руським військом командував великий князь ли­ товський…

Битва під Ярославом

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 17 серпня 1245 року, поблизу міста Ярослав (нині Підкарпат­ ське воєводство, Польща). Військо Галицько-Волинської Русі: князь галицький Данило Ро­ манович*, князь волинський Василько Романович*, княжич Лев Данилович* (ймовірно, командував полком), двірський Ан­ дрій (?—? рр., часто…

Взяття Києва монголами

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 2 вересня — 19 листопада (або б грудня) 1240 року, Київ. КОМАНДУВАЧІ Обороною Києва командував тисяцький (воєвода) Дмитро, призначений Данилом Галицьким (біографія воєводи невідома). Нерідко його безпідставно ототожнюють з боярином Дмитром Ейковичем, якого 1243 р. призначив…

Битва на Калці

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Спірні. За найпоширенішою сьогодні версією, 31 травня 1223 ро­ ку, ще три дні тривала облога монголами табору київського князя. Місце — притоки річки Кальміус (можливо, річки Каль- чик, Калець тощо) або, за іншою версією, береги річки…

Битва на Каялі

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Похід Ігоря Святославича відбувався орієнтовно 23 квітня — 12 травня 1185 року, бої з половцями, скоріш за все,— 10 і 12 трав­ ня. Місце боїв — украй дискусійне, береги річок Сюурлій і Кая­ ла, на роль…

Битва на Орелі

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ ЗО липня 1183 р. (на думку Л. Махновця, 1184), район впадін­ ня річки Оріль у Дніпро (місцевість Кут). КОМАНДУВАЧІ Руське військо очолювали київські князі з династії Монома- ховичів (гілка Рюриковичів): Святослав Всеволодович (?— 1194 рр., правнук…

Битва на Сальниці

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Похід відбувся протягом лютого — березня 1111 р., битви — 24 та 27 березня, перша — у районі потоку Дегія (неподалік по­ ловецьких міст Шарукань та Сугров), друга, вирішальна — на річці Сальниця. М ісцезнаходження згаданих…

Битва на Стугні

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ 26 травня 1093 року, правий берег річки Стугна (права при­ тока Дніпра), неподалік містечка Треполь (нині село Трипіл­ ля Обухівського району Київської області). КОМАНДУВАЧІ Руською раттю командували троє онуків Ярослава М удро­ го — Святополк Ізяславич…

Битва під Лиственом

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Осіння ніч 1024 р. біля стін міста Листвен (нині городище на території села Малий Листвен Ріпкинського району Чернігів­ ської області). КОМАНДУВАЧІ Військом Ярослава командували сам князь Ярослав Володими­ рович Мудрий* і ватажок найманої варязької дружини (ярл)…

Оборона Доростола

МІСЦЕ І ДАТА 23 квітня — 23 липня 971 року, околиці міста Доростол (слов’ян­ ська назва римської колонії Дуросторум, сьогодні — Сілістрія на території Болгарії, на березі Дунаю, на болгарсько-румун- ському кордоні). КОМАНДУВАЧІ Русь: великий князь київський Святослав Ігоревим*, воєводи…

Розгром Хазарського каганату

ДАТА І МІСЦЕ БИТВИ Спірні. Найпоширеніші версії — 963, 964, 965, навіть 966— 968 рр., територія Верхнього, Середнього та Нижнього Поволжя Карта 1. Походи князя Святослава Північного Кавказу, Подоння (район міста Саркел, сьогодні на дні Цимлянського водосховища). КОМАНДУВАЧІ Русами керував…