Ящик, скринька, шухляда

Ящик, скринька, шухляда. Дехто не розрізняв значень цих слів і вживає часто ящик і там, де в літературній мові узвичаїлося одне з двох інших. Наприклад, деякі мовці вживають словосполучення поштовий ящик, ящик письмового стола, літературна мова – поштова скринька, шухляда…

Щастити, таланити, везти

Щастити, таланити, везти. Коли людина має несподіваний успіх у якійсь важко розв’язуваній справі, кажуть, що їй щастить, таланить. «Він уже марить і пливе по гарячих пісках на гарячій сковороді, і йому здається, що голова в нього уже репається, як кримський…

Ховати, таїти, крити, заховувати (в собі)

Ховати, таїти, крити, заховувати (в собі). Усі ці слова синонімічні в переносному значенні («містити, мати в собі щось таке, що може спричинитися до якихось наслідків») і всі вживаються у сполученні із словами в собі. «Обоє прислухалися до лісової тиші, ніби…

Хворобливий, хворовитий (хоровитий)

Хворобливий, хворовитий (хоровитий). Слово хворобливий у прямому значенні найчастіше вживають, коли йдеться про факт або явище, які свідчать про хворість, є наслідком хвороби: хворобливий вираз очей, хворобливе марення і т. д. «Увагу Тараса привернули його великі строгі очі й жовтуватий,…

Уява, уявлення

Уява, уявлення. Уява – «здатність уявляти», «фантазувати». «О. М. Горький писав, що у витворах народної уяви завжди жило прагнення поліпшити реальне життя» (М. Рильський). «…Він майже несвідомо, палкою своєю уявою вже відроджував поруйноване, зарівнював вирви на ленінградських майданах, вводив пароплави…

Уповноваження, повноваження

Уповноваження, повноваження. Уповноваження – це надання якійсь особі прав діяти від імені того, хто це доручав. Наприклад, «За уповноваженням райкому комсомолу він поїхав у сусіднє село проводити збори». Повноваження – це самі права на діяння від імені когось, на прийняття…

Упертий, наполегливий, настійливий, настійний, настирливий

Упертий, наполегливий, настійливий, настійний, настирливий. В українській мові у значенні «твердий, непохитний у прагненні до чогось, у здійсненні чогось» вживаються слова наполегливий, упертий. «Вона буда дівчина наполеглива, вольова» (В. Кучер). «Сумною чередою тяглись роки злигоднів і наполегливої праці» (О. Довженко)….

Україніка, україністика

Україніка, україністика. Деякі мовці плутають ці два поняття. Україніка – це зібрання творів про Україну. «Протягом… останніх років до Бібліотеки їм. В. І. Леніна надійшло чимало цінних книг з україніки» (з газ.). «Зібрання чеської україніки є надзвичайно цінним документальним джерелом…

Третина, чверть

Третина, чверть. Називаючи якусь кількість, виражену простим дробом, мовці іноді роблять стилістичні помилки. Якщо дробове співвідношення, що означає 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, у тексті записане цифрами (в умові математичної задачі, наприклад), то його треба читати, як і інші дробові числа,…

Тиждень, неділя

Тиждень, неділя. У сучасній мові проміжок часу в сім діб називають тижнем. Аж тиждень так собі нудила, А потім трути розвела І генерала напоїла Та й спать, упоравшись, лягла (Т. Шевченко). «Де він, де він? Тепер же я знаю…» «Через…

Тепер, зараз

Тепер, зараз. Вживання цих слів часом плутають, хоч не в усіх контекстах можлива заміна одного одним. Тепер насамперед означає «у наш час», «останнім часом». «– …Ти хотів би жити тут не тепер? За княгині Ольги, при Ярославі, при Хмельницькому? Або…

Тамувати, гамувати

Тамувати, гамувати. Основне значення слова тамувати – «стримувати». «Дівчина дивилась на мене своїми незрячими очима і жадібно, тамуючи подих, слухала мою розповідь» (С. Шурахович). «– Покурюєш? – ледве тамуючи злість, вимовив Заруба» (В. Кучер). Крім цього основного значення, слово тамувати…

Тактовний, тактичний

Тактовний, тактичний. Перше слово – прикметник від іменника такт, який означає «почуття міри, що створює вміння поводити себе, як годиться вихованій людині». «Я оцінив його делікатність. Що не говори, людина тактовна, вміє сказати слово, доторкується до живої рани обережно» (Ю….

Суспільний, громадський

Суспільний, громадський. Суспільний – прикметник, утворений від іменника суспільство в значенні «соціально-економічна формація» (суспільний лад, суспільний устрій, суспільні науки). «Комуністична партія і Радянська держава здійснюють керівництво суспільними процесами, спираючись на об’єктивні закономірності розвитку суспільства» («Комуніст України»). «Збираючи на фабриках і…

Судновий, судовий

Судновий, судовий. Судновий – прикметник від іменника судно (судновий лікар, суднова команда). «Тепер майже всі труби для суднових систем і трубопроводів виготовляють методом холодного вигинання на верстатах замість гарячого ручного способу» («Наука і життя»). «Советская Россия» уже пройшла ходові випробування,…