Адресант, адресат

Адресант, адресат. Адресант — особа, яка а д р є с у є комусь поштове відправлення. Наприклад: «Здивований, він починає читати адресу. Якась нісенітниця: прізвище адресата — Франко, прізвище адресанта — так само Фран- ко» (П. Колесник). Інколи слово адресант…

Адрес, адреса

Адрес, адреса. Адрес — писане привітання, звернення до когось з нагоди якоїсь події, переважно ювілею. Наприклад: «Великий інтерес становить придбаний музеєм адрес, піднесений Курако робітниками і службовцями доменного цеху…» (з газ.). Іноді слово адрес плутають в адресою, вживаючи його в…

Автор, авторка.

Автор, авторка. Того, хто створює якийсь науковий, літературний, музичний твір, ароект, винахід, називають автором цього твору, винаходу. «…Яблуні, верби, клуня, горшки на тину, старий в’яз — всі речі стали незнайомими, набравши нічного вигляду і почавши жити якимсь окремим таємничим життям….

Автопортрет

контексту. Автопортрет — портрет художника, виконаний ним самим. «Протягом двадцяти років Шевченко зробив більше тридцяти автопортретів» («Мистецтво»). Неправильно вживати слово автопортрет у сполученні в присвійним займенником свій (див. автобіографія). Щоб усунути тавтологічність, слід випустити слово свій або від- повідний йому…

Автограф

Автограф — власноручний підпис, напис або текст, написаний рукою автора. Наприклад: «Сповняю свою обіцянку і посилаю Вам для ювілейного числа «Свободи» свої «Хмари» і фотографію з автографом» (М. Коцюбинський). «Кожен просив залишити автограф на пам’ять» (з газ.). Слово автограф часто…

Автобіографія

Автобіографія (грецьке аиіюв 1 — сам, Ьіоз — життя; дгарЬо — пишу) — життєпис якої-небудь особи, складений нею самою. Наприклад: «Коли Ярославу після обрання його довелося складати для райкому автобіографію, вона Заслалася на половині аркушика а учнівського зошита» (І, Волошин)….

Абонемент, абонент.

Абонемент, абонент. Іноді плутають ці два слова. Безперечно, вони зв’язані одне з одним своїм походженням, але значення мають різне. Абонемент — це ваперед оплачуване право на відвідання протягом певного часу видовищ (наприклад, абонемент на цикл симфонічних концертів, на футбольні матчі…

ПЕРЕДМОВА

Питання культури мови дедалі більше привертають до себе увагу не тільки радянських мовознавців, а й усієї нашої громадськості. Виступаючи за додержання стилістичних норм української мови, науковці і представники громадськості ставлять перед сучасною стилістикою ряд теоретичних і практичних завдань. Ось що…