Стати в пригоді

Стати в пригоді – «знадобитися», «бути корисним», «зробити послугу» та ін. Підскочив Вовк і до Кота мовляє: «Котусю-братику! Скажіть мені скоріше, Хто із хазяїнів отут усіх добріший? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав На сей недобрий час. Я б…

Старий

Старий. Як прикметник це слово вживається в значенні «літній» (стара людина); «непридатний до вжитку», «занедбаний», «занехаяний» (стара шапка); «несучасний», «колишній» (зброя старого зразка, виріб старого зразка); «той, що передував чомусь» («повернувся на старе місце»). Слово старий часто (на наш погляд,…

Становити

Становити. Має багато значень, зокрема вживається в літературній мові в значенні «бути складовою частиною чогось», «являти собою щось», «бути». «Мирне співіснування є основою мирного змагання між соціалізмом і капіталізмом у міжнародному масштабі і становить специфічну форму класової боротьби між ними»;…

Спостережливий, спостережний

Спостережливий, спостережний. Слово спостережливий означає: «уважний, такий, що вміє добре спостерігати, підмічати». «Ви дуже спостережливі, молода людино» (Я. Галан). Часом, щоб передати цю рису характеру людини, вживають словосполучення «спостережливий+око»: «Спостережливим оком Чепіга відразу помітив, що Вітряні гори були вулицею відвертих,…

Сповнений

Сповнений. Звичайно це слово вимагає після себе додатка в родовому відмінку. «Ми часто забуваємо про тишу в фільмі… І є тиша споглядання і сповнена високої поезії тиша мислення… це – не просто відсутність слова, а такий розвиток усієї дії спектаклю,…

Співак, співець

Співак, співець. Співак – це вокаліст-професіонал або самодіяльний виконавець пісень; той, хто співав пісню чи мелодію. «Тим-то і мої співаки не надовго замовкли. Хтось стиха завів пісню, до нього пристав ще один голос, а за хвилину підхопила й решта…» (М….

Спиратися, опиратися

Спиратися, опиратися. Слово спиратися в сучасній українській мові означає «використовувати щось як опору». «Спираюсь на мур і годинами стежу, як безшелесно бродять тіні з місця на місце» (М. Коцюбинський). «Юзя хутенько вмилася, освіжила голову і стала коло вікна, вихилившись трохи…

Скоро, швидко

Скоро, швидко. За сучасними словниками прислівник скоро вживається в двох значеннях: по-перше, для вираження інтенсивності руху, по-друге – в часовому значенні – з відтінком «через деякий час». Отже, за словниками виходить, що слово скоро своїми значеннями в основному не відрізняється…

Свідчення

Свідчення. Означає «показання свідків» (на суді), «твердження очевидців». «– Правду мовити, – звернувся він [учитель] до Івана Семеновича, – ім’я його [дипломата] мені невідоме. Проте це цілком реальна людина, записана в кількох свідченнях сучасників. Був він запорізьким козаком, родом із…

Свідоцтво

Свідоцтво – «документ, що засвідчує якісь біографічні дані особи або її стан – фізичний, сімейний» (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про освіту, медичне свідоцтво). «…Школу скінчив у селі. А покажи-но, Петрусю, своє свідоцтво» (І. Франко). «Разом з атестатом…

Рятувальний, рятівний; рятувальник, рятівник

Рятувальний, рятівний; рятувальник, рятівник. Слово рятувальний означає «спеціально створений для рятування», «призначений для рятування». «З’явився над морем літак, сипнув на воду два рятувальних круги і полетів у напрямі берега» (А. Шиян). «Рятувальна експедиція вдруге вивозила людей» (М. Трублаїні). Рятівний і…

Розмір, об’єм, обсяг

Розмір, об’єм, обсяг. Розміром називається величина чогось в якомусь одному або в усіх вимірах. Наприклад: «– Якого розміру дошка? – Завдовжки 3 м, завширшки 0,35 м». Розмір означає об’єктивні дані виміру якогось предмета. «Розміри наносяться на рисунки, щоб вказати натуральну…

Робітничий, робочий

Робітничий, робочий. Робітничий – прикметник від слова робітник – означає: «той, що складається з робітників» (робітничий клас); «належить їм» (робітничий прапор). У дні світової потали Тут опір знамена підняв. Свої робітничі квартали, Париже, навіки прослав! (М. Рильський). «У багатьох містах…

Робітник, працівник, співробітник

Робітник, працівник, співробітник. Робітник – це людина, яка працює на промисловому підприємстві. «Робітник біля верстата заплющив очі, зосереджений» (О. Довженко); «В цей час коридором пройшов робітник у засмальцьованій кепці і фуфайці»; «Був це звичайний робітник, слюсар із харківських майстерень» (Г….

Рішучість, рішимість

Рішучість, рішимість. Ці слова подаються в усіх словниках як синонімічні. Якоюсь мірою це виправдане: обидва вони мають майже те саме значення, та все-таки є між ними деяка змістова відмінність. Слово рішучість означає сміливість, стійкість і наполегливість у подоланні труднощів і…