Рицар, лицар

Рицар, лицар. Слово рицар у Західній Європі часів феодалізму означало особу, що належала до військово-дворянського стану. «Поема [М. Бажана] «Данило Галицький», трактуючи боротьбу руського народу за свою незалежність проти німецьких псів-рицарів, написана в грізні дні Вітчизняної війни, не відносить нашу…

Протяг, протягом, на протязі

Протяг, протягом, на протязі. Протяг – «різкий струмінь повітря, що проходить у приміщенні» – «Холодний протяг обвіяв мандрівників» (М. Трублаїні). «…Не помітив відчиненого вікна, крізь яке прохоплювався протяг» (Ю. Яновський); «протяжне звучання» – «Здорова на виду, повна в тілі, навіть…

Противник, супротивник, суперник

Противник, супротивник, суперник. Противник як термін у військовій справі означає назву ворожої сторони. «– Товаришу комфронт! – покликали його. – Важливе донесення. Фрунзе повернувся до штабу. – Полки 51-ої і Ударна вогнева бригада, – доповідали йому звідти, з Перекопу, –…

Пропозиція

Пропозиція – те, що пропонують комусь на розгляд, для обговорення або для виконання. «Черниш почервонів. Хоч йому і сподобалась пропозиція підполковника, але, дивлячись довірливо й щиро Самієву в вічі, він одповів: – Дуже дякую, товаришу гвардії підполковник, але краще я…

Прокидатися, просипатися

Прокидатися, просипатися. Прокидатися – пробудитися. «Після довгого зимнього сну все прокидається, продирає заспані очі й, озирнувшись кругом, любує на землю» (Панас Мирний). «– Ага… про що я… хотіла вам розказати? – озвалась актриса, немов поволі прокидаючися з півсну» (Леся Українка)….

Прозовий, прозаїчний

Прозовий, прозаїчний. Обидва прикметники утворені від одного іменника – проза, який вживається в двох значеннях: прямому – «невіршована література, на відміну від поезії»; переносному – «буденне, нудне, одноманітне в житті». Раніше в обох значеннях вживався прикметник прозаїчний. Порівн. «Реаліст у…

Продовжувати, продовжуватися, тривати

Продовжувати, продовжуватися, тривати. Продовжувати значить «як і раніше, здійснювати дію, не припиняючи її, не спиняючись». «Нині Інститут мовознавства продовжує працювати над укладанням… словника» (М. Рильський). Найчастіше дієслово продовжувати вживається в сполученні з іншим дієсловом у формі інфінітива. «Зам… продовжував мовчати,…

Програмовий, програмний, програмований

Програмовий, програмний, програмований. Ці три слова, маючи спільний корінь, відрізняються значеннями. Дуже часто в усній мові (а іноді і в писемній) плутають перші два – програмний і програмовий. Програмовий означає: «властивий програмі», «такий, що є в програмі» (програма – певний…

Причинний, причиновий

Причинний, причиновий. Слово причинний в українській мові завжди вживалося в двох значеннях. У минулому столітті воно було поширене (у формі субстантивованого прикметника) як відповідник до слова «божевільний». Не русалонька блукає: То дівчина ходить, Й сама не зна (бо причинна), Що…

Притаманний

Притаманний – «властивий», «характерний». «Максимові Рильському завжди були притаманні любов до людини, природи, почуття часу, почуття краси життя у його безперервному розвитку» («Радянське літературознавство»). Притаманний, як і властивий, вимагає додатка в давальному відмінку (притаманний – кому? чому?). «Художники кіно відмовилися…

Примушений, змушений, вимушений

Примушений, змушений, вимушений. Примушений значить «присилуваний кимсь або чимсь чинити саме так». При цьому особа того, хто вимагає (або обставини, що вимагають таких дій), може вказуватися, а може й не називатися. «Свічка: І ось, В той самий час, коли там…

Примірник, екземпляр

Примірник, екземпляр. Ці слова мають однакове значення, але здебільшого сполучаються з різними словами. Примірник означає одну штуку з тиражу друкованих видань. Наприклад: «П’ять примірників газети «Радянська Україна» за 1 вересня», «Два примірники книги М. Островського «Як гартувалася сталь». «Т. Г….

Привласнювати, присвоювати

Привласнювати, присвоювати. Привласнювати – «самовільно робити своїм, своєю власністю». «Збираючи на фабриках і заводах мільйони робітників, усуспільнюючи процес праці, капіталізм надає виробництву суспільного характеру, але результати праці привласнюють капіталісти» (Програма КПРС). «І Мар’ян, минувши перші рядки, знову прочитав: «Ніхто із…

Привид, привід

Привид, привід. Привид – це видіння, що його малює уява, образ чогось не існуючого насправді. «Чудний видиться Лізі привид. Він нагадує мужчину. Глибокий шрам перетинав йому чоло» (Ю. Яновський). «Втомившись, вони [діти] забирались на біле каміння і лячно зазирали звідти…

Привертати увагу

Привертати увагу – «викликати інтерес, цікавість», «притягувати увагу своїм виглядом або діями». «…Ще в минулому сторіччі питання кругообігу азоту в природі… привертали велику увагу вчених усього світу» («Наука і життя»). «Ця скеля давно привертала увагу хлопчика» (О. Донченко). Паралельно з…