Що означає слово картатий у словосполученні картата хустка? Які є до нього синоніми?

Походження слова картатий у сучасній мовознавчій літературі не висвітлено. Дехто вважає, що воно пов’язане із словом карта, яке означає «креслення земної поверхні» і «цупкий аркушик з певними зображеннями, що служить для гри». Карта є запозиченням через польське karta або німецьке…

Як правильно: детектив чи «дедектив»?

Слово детектив запозичене з англійської мови, в яку воно прийшло з латинської. Англійське detective походить з латинського detego, що означало «розкриваю», «викриваю». Словом детектив називають агента таємної служби розшуку. Друге значення – літературний твір, кінофільм, зміст яких присвячено розкриттю загадкового,…

Чому з погляду стилістики сучасної української літературної мови не рекомендується вживати словосполучення період часу і чим пояснити, що цей вираз дістав досить великого поширення в розмовній мові?

Слово період означає проміжок, відрізок часу, в який щось відбувається: післявоєнний період відбудови народного господарства, період сильних вітрів, інкубаційний період (хвороби) та ін. Проте в спеціальній літературі слово період вживається також як науковий термін, безпосередньо не пов’язаний з темпоральним (часовим)…

Як відомо, і в усній, і в писемній мові часто вживають слово педагог як синонім до іменника вчитель. Чи правильно вчителя історії назвати «педагогом історії»?

Педагог – це людина, яка займається викладанням і вихованням. Тому коли йдеться про рід занять, учителя можна назвати педагогом. Проте вживання його з додатком, вираженим іменником у родовому відмінку, є неправильним, і говорити «педагог історії», «педагог географії», «педагог української мови»…

Як пояснити, чому слід вважати неправильним вислів «передовий авангард»?

Слово авангард походить з французької мови, де компонент avant означає, «попереду» і garde – «охорона». Слово авангард вживається на позначення частини або підрозділу, що під час пересування військ іде попереду головних сил. Друге значення цього слова – «передова частина класу,…

Чи можна вжити вираз старий ветеран?

Слово ветеран (від лат. veteranus) означає: «старий, досвідчений воїн»; у переносному значенні – «старий, досвідчений, заслужений працівник у якійсь галузі». Словосполучення старий ветеран у значенні «досвідчений, заслужений працівник» є тавтологічним і, отже, стилістично не виправданим. Теоретично це словосполучення може існувати,…

Що означає слово буклет, яке його походження?

Слово буклет походить від французького bouclette, що означає «колечко». Буклет – це твір, друкований на одному аркуші, який зігнутий у вигляді брошури так, що його сторінки розкриваються, як ширма, а текст можна читати, не розрізуючи аркуша паперу, на якому надрукована…

Якого походження іменник сувенір, що означає? Яким українським словом можна було б його замінити?

Сувенір – подарунок на спомин або річ, пов’язана із спогадами. Походить від французького слова, що означає «спогад», «пам’ять». Здебільшого за сувеніри правлять оригінальні дрібнички, вироби із металу, скла, дерева, пластмаси та інших матеріалів. Часто в цих виробах відбито якісь риси,…

Якого походження слово піонер, у яких значеннях, крім назви члена дитячої комуністичної організації, воно ще вживається?

Слово піонер походженням пов’язане з французьким словом pionnier – «сапер», «землекоп», «піхотинець». Так називали солдатів інженерних військ у Німеччині, Франції та (до XIX ст.) у Росії. Воно означало також переселенця до Північної Америки, людину, яка вперше проникала в дикі нетрі,…

Якого походження слово міщанин, чи вживається воно в сучасній українській мові на позначення жителя міста?

Слово міщанин походить від польського mieszczanin (житель міста) – від miasto – місто. (Див. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., «Прогресс», 1967, т. II, с. 616). Слово міщанин в українській мові має кілька значень. По-перше, міщанином колись називали людину,…

Чи правильно вжито слово авторитет у реченні: «Опера композитора Лисенка «Наталка Полтавка» має авторитет у глядачів»?

Авторитет у значенні «повага», «популярність», «слава» вживається стосовно окремих людей або колективів. Щодо твору мистецтва треба вжити слово популярність. Отже, «Опера композитора Лисенка «Наталка Полтавка» популярна серед глядачів (має успіх у глядачів)».

Дехто вважає, що в наш час почали неправильно вживати слово абітурієнт

Запитання. Дехто вважає, що в наш час почали неправильно вживати слово абітурієнт, називаючи ним людину, яка готується вступити до вищого навчального закладу, що насправді абітурієнт – це той, хто закінчує середню школу. Чи мають рацію прихильники такої думки? Відповідь. Слово…

Чи можна вживати слово плеяда в сполученні зі словами негативного забарвлення?

Слово плеяда означає групу визначних діячів у якійсь галузі, об’єднану спільністю поглядів, завдань, і вживається тільки у високому стилі: плеяда композиторів, плеяда поетів, плеяда прогресивних діячів. У сполученні з лексемами негативного забарвлення вживати це слово не можна.

Чи можна сказати: «У нашій школі є вільна вакансія вчителя математики»?

Словосполучення вільна вакансія недоречне, бо слово вакансія (воно походить від латинського vacans «бути порожнім») означає «вільне місце». Якщо до нього додати ще слово вільна, то вийде тавтологічний вираз. Чому ж в усній мові таке тавтологічне словосполучення все-таки зустрічається? Очевидно, по-перше,…

Як правильно: ідефікс чи «ідея фікс»?

Вираз, що означає «ідея, яка вкоренилася», походить від французького виразу idee fixe і вимовляється як ідефікс, саме так, як він звучить у французькій мові. «Ідея фікс» – словниками не рекомендується.