В яких випадках вживають слово жаль, а в яких шкода?

Кожне з цих слів (жаль, шкода) має кілька значень. Очевидно, питання про правомірність вживання одного з них виникає в тих випадках, коли вони виступають як присудки і з тим самим значенням: коли йдеться про співчуття до когось, наприклад: «Жаль стало…

Який прислівник треба вжити: «На фото: справа чи праворуч»?

Коли йдеться про зображення на фотографії живих чи неживих предметів, то здебільшого слова справа і праворуч, зліва і ліворуч виступають як синоніми, тобто можна беззастережно вжити будь-який з двох варіантів. Це буває тоді, коли ми щось із зображеного визначаємо як…

Деякі вчителі в характеристиках випускників часто пишуть, що учень «багато працює над собою». Чи можна так сказати?

Сучасні українські словники вираз працювати над собою фіксують. Він настільки поширений, що вже перетворився на своєрідний штамп. Отже, вважати його неправильним немає підстав, але, очевидно, як і кожного з виразів-штампів, варто уникати. У шкільній практиці, коли йдеться про інтелектуальну характеристику…

Як правильно сказати: «письменник «піднімає», порушує чи розв’язує проблеми»?

По-перше, зазначені в запитанні слова за змістом не тотожні: перші два – піднімати, порушувати – означають «привернути увагу до якогось питання, справи, пропонувати їх для обговорення», а третє – розв’язувати – означає «вирішувати», з’ясовувати питання, справу». Порушення чи постановка питання…

Яка семантика словосполучення «ставити на ноги»?

У буквальному значенні зміна виду дієслова на семантиці словосполучення не позначається. Пор.: «Дівчинка почала падати, але мати підхопила її і поставила на ноги» і «Коли дівчинка падала, мати підхоплювала її і ставила на ноги». Інакше буває, якщо йдеться про переносне…

Як пояснити, чому неправильно вживати словосполучення «дуже чудовий»?

Слово дуже звичайно вживається в поєднанні з якісними прикметниками, що мають значення ознаки, яка виявляється більшою чи меншою мірою: дуже розумний, дуже малий, дуже дотепний та ін. Слово чудовий означає найвищий ступінь якості, і тому вживання його в поєднанні зі…

Чи правильно вжите слово більшість у реченні «Більшість одягу поклали у великий чемодан»?

Слово більшість поєднується переважно з іменниками, що означають живих істот (більшість учнів, більшість дітей, більшість коней), а також з іменниками, які означають організації, підприємства, установи та інші заклади, функціонування яких проявляється в діяльності людей (більшість шкіл, більшість заводів). У таких…

Як правильно писати: «Слава праці!» чи «Слава труду!»?

Слово труд у сучасній українській мові вживається до деякої міри з піднесеним, урочистим звучанням. Від кореня труд утворено багато дуже поширених слів: трудовий, трудитися, трудівник, трудящі, трудодень, трудомісткий та ін. Отже, є всі підстави вважати за можливе існування двох варіантів…

Як правильно сказати: ремонт чи лагодження взуття?

Слово лагодити означає «виправляючи, робити щось знову придатним». Найчастіше його вживають, коли йдеться про ремонт (переважно – дрібний) взуття, одягу, предметів побуту тощо. Останнім часом із словом лагодити успішно конкурує дієслово ремонтувати, яке вживається і в такому значенні, як перше,…

Чи є в українській мові слово туча?

«Орфографічний словник української мови» (К., «Наукова думка», 1975, с. 767) і «Українсько-російський словник» (К., Вид-во АН УРСР, 1963, т. VI, с. 128) фіксують слово туча як притаманне українській мові.

Серед деяких словесників поширена думка, що батьківщина – синонім до слова вітчизна, а батьківщина – до слова спадщина.

Запитання. Серед деяких словесників поширена думка, що батьківщина – синонім до слова вітчизна, а батьківщина – до слова спадщина. В науковій літературі та діловій мові вживається слово спадщина. Чи можна вважати, що слово батьківщина поступово втрачає значення «спадщина після батька»…

Яка різниця між словами усмішка і посмішка?

Усі російсько-українські і українсько-російські словники як відповідники до російського слова улыбка подають слова усмішка і посмішка без застережень. Проте деякі перекладачі та літературні редактори уникають вживати слово посмішка як синонім до слова усмішка, вважаючи, що посмішка має негативне забарвлення, означає…