Повторення вивченого про корінь слова, спільнокореневі слова. Підсумок за рік

Урок 119 Тема: Повторення вивченого про корінь слова, спільнокореневі слова. Підсумок за рік Мета: повторити вивчене про корінь слова, спільнокореневі слова; відпрацьовувати вміння добирати спільнокореневі слова, визначати корінь; формувати навички грамотного письма; виховувати спостережливість, уважність. Хід уроку I. Організаційний момент…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією

Урок 118 Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією Мета: учити учнів складати розповідь за ілюстрацією; продовжити роботу щодо формування вміння відповідати на питання повною відповіддю; розвивати зв’язне мовлення учнів, формувати вміння будувати логічні висловлювання, активізувати словниковий…

Повторення вивченого про слово

Урок 117 Тема: Повторення вивченого про слово Мета: повторити вивчене про слово; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до природи. Хід уроку I. Організаційний момент Дзвоник всім нам дав наказ: — До роботи, другий клас! II. Актуалізація опорних знань 1…

Повторення вивченого про речення

Урок 116 Тема: Повторення вивченого про речення Мета: повторити вивчений матеріал про речення (вміння розрізняти на слух завершене і незавершене речення; виділяти окремі речення у висловлюванні; визначати кіль- кість речень у тексті; дотримуватися розстановки розділових знаків у кінц речень; поширювати…

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст

Урок 115 Тема: Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст Мета: провести роботу над помилками, допущеними у перевірній роботі; повторити й закріпити знання учнів про текст (уміння добирати, або вибирати із запропонованих заголовок до тексту; визначати в тексті зачин, основну…

Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф»

Урок 114 Тема: Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф» Мета: перевірити мовні знання та мовленнєві вміння учнів з теми «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф»; розвивати самостійність; виховувати культуру оформ- лення письмових робіт. Хід уроку I….

Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»

Урок 113 Тема: Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви» Мета: узагальнити вивчений матеріал про звуки і букви; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до рідного краю. Хід уроку I. Організаційний момент Учитель Добрий день,…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією малюнків

Урок 112 Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією малюнків Мета: учити учнів складати розповідь за серією малюнків та опорними словами; розвивати мислення, увагу, пам’ять, мовлення, творчу уяву; виховувати прагнення піклуватися про птахів. Хід уроку I. Організаційний…

Перевірна робота. Диктант

Урок 111 Тема: Перевірна робота. Диктант Мета: перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів; розвивати акуратність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку I. Організаційний момент II. Контроль знань. диктант ПО ЯГОДИ У кінці червня Дем’янко і Мар’янка пішли в ліс….

Закріплення вивченого про апостроф

Урок 110 Тема: Закріплення вивченого про апостроф Мета: закріплювати навички правильної вимови (читання) та написання слів з апострофом; розвивати творчі здібності, мовлення учнів; виховувати любов до читання. Хід уроку I. Організаційний момент Починаємо урок, Бо почули ми дзвінок. Він за…

Записування слів з апострофом під диктування

Урок 109 Тема: Записування слів з апострофом під диктування Мета: учити переносити слова з апострофом; розвивати навички грамотного письма; виховувати уважність. Хід уроку I. Організаційний момент Встали, дітки, всі рівненько, Посміхнулися гарненько, Настрій на урок взяли Й працювати почали. II….

Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р]

Урок 108 Тема: Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед слолученнями [йа], [йу], [йе], [йі]) Мета:закріплювати навички правильної вимови та написання слів з апострофом; розвивати мовленнєві…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом

Урок 107 Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом Мета: учити учнів редагувати текст з метою усунення у ньому логічних пропусків; розвивати вміння помічати невідповідність змісту тексту заголовку та виправляти помилки у тексті; виховувати культуру мовлення. Хід уроку…

Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї

Урок 106 Тема: Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї Мета: учити учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки; розвивати мовлення, мислення;…

Зіставлення вимови (читання) і написання слів з апострофом перед я, ю, є, ї

Урок 105 Тема: Зіставлення вимови (читання) і написання слів з апострофом перед я, ю, є, ї Мета: поглиблювати знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, чи- тати і списувати слова з апострофом; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати пізнавальний інтерес….