Урок № 64 Зв’язне мовлення Аналіз контрольного переказу

Урок № 64 Зв’язне мовлення Аналіз контрольного переказу Мета: підбити підсумки контрольного переказу, відзначити позитивне у виконанні письмових робіт, проаналізувати допущені учнями типові помилки й недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок. Хід уроку І. Повідомлення…

Уроки № 62-63 Зв’язне мовлення Контрольний переказ

Уроки № 62-63 Зв’язне мовлення Контрольний переказ Мета: з’ясувати рівень сформованості основних текстотворчих умінь (визначення теми та головної думки тексту, колективного складання його плану, самостійного добору адекватних змісту виражальних засобів мови, реалізації задуму, тобто відтворення вихідного тексту-зразка з урахуванням поєднання…

Урок № 61 Контрольний диктант

Урок № 61 Контрольний диктант Мета: з’ясувати рівень засвоєння орфографічних і пунктуаційних знань, сформованості мовних умінь та навичок щодо вивчених упродовж семестру тем; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання відповідно до конкретних випадків на практиці; розвивати логічне мислення,…

Урок № 60 Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок № 60 Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Мета: формувати в учнів навички правильної вимови ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний», обгрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом,…

Урок № 59 Тема: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Урок № 59 Тема: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Мета: поглибити знання учнів про правила вимови й позначення на письмі наголошених і ненаголошених голосних, формувати навички вимови й…

Урок № 58 Зв’язне мовлення Контрольне аудіювання. Аналіз переказу

Урок № 58 Зв’язне мовлення Контрольне аудіювання. Аналіз переказу Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати-розуміти; проаналізувати допущені учнями в переказі типові помилки; удосконалювати вміння шклярів застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, вміння самостійно мислити; удосконалювати навички колективної…

Урок № 57 Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

Урок № 57 Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично). Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й…

Урок 56 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета

Урок 56 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів такі текстотворчі уміння, як уміння визначати тему та головну думку тексту, колективно складати його плану, самостійно добирати…

Урок № 55 Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично).

Урок № 55 Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично). Мета: дати поняття про орфограму, формувати вміння визначати орфограми в словах, пояснювати правопис слів відповідними орфографічними правилами, добирати слова з певними орфограмами; виховувати пошану до традицій предків;…

Урок № 54 Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма).

Урок № 54 Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма). Мета: удосконалювати навички визначати звукове значення літер ї, є, ю, я; з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми “Звуки мовлення та знаки письма”;…

Уроки № 52-53 Тема: Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і r. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я.

Уроки № 52-53 Тема: Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і r. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я. Мета: поглибити знання про знаки письма, алфавіт, домогтися усвідомлення співвідношення звуків і букв у…

Урок № 51 Зв’язне мовлення Особливості будови опису. Усний вибірковий переказ опису предмета

Урок № 51 Зв’язне мовлення Особливості будови опису. Усний вибірковий переказ опису предмета Мета: пояснити особливості будови опису предмета; формувати вміння трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її вибірково зі збереженням стилю вихідного зразка; формувати вміння використовувати мовні засоби з дотриманням норм…

Урок № 50 Зв’язне мовлення Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша

Урок № 50 Зв’язне мовлення Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша Мета уроку: формувати вміння будувати на уроці усну відповідь, в основу якої покладено переказ матеріалу підручника, а також складати аргументовану оцінку відповіді однокласника; формувати вміння…

Урок № 49 Тема: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.

Урок № 49 Тема: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Мета: поглибити знання учнів про тверді й м’які, дзвінкі та глухі приголосні; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих приголосних; формувати орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, фонематичний слух, пам’ять,…

Урок № 48 Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Дата:___________________ Урок № 48 Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Мета: ознайомити учнів із предметом вивчення таких розділів науки про мову, як фонетика і графіка; поглибити знання про звуки мови, про поділ…