Урок 47 Зв’язне мовлення Контрольне читання мовчки. Створення діалогів

Урок 47 Зв’язне мовлення Контрольне читання мовчки. Створення діалогів Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки; формувати вміння складати й розігрувати діалоги відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації й мети спілкування, сприяти підвищенню рівня вправності діалогічного мовлення щодо…

Урок № 46 Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема «Пряма мова та діалог»)

Урок № 46 Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема «Пряма мова та діалог») Мета: закріпити знання учнів про пряму мову й діалог, вміння вживати розділові знаки у реченнях з прямою мовою та текстах, що містять діалог; з’ясувати рівень знань…

Урок № 45 Тема: Діалог. Тире при діалозі.

Урок № 45 Тема: Діалог. Тире при діалозі. Мета: поглибити поняття про діалог, з’ясувати відмінність діалогу від прямої мови, формувати вміння правильно інтонувати репліки діалогу, а також висловлювання, що вміщують діалоги; формувати навички вживання розділових знаків при діалозі; виховувати смак…

Урок № 44 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

Урок № 44 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора. Мета: закріпити знання учнів про пряму мову, закріплювати вміння й навички правильного вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою, повправляти у…

Урок № 43 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

Урок № 43 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора. Мета: формувати вміння розпізнавати пряму мову та слова автора, які її супроводжують; правильно інтонувати речення з прямою мовою, розставляти розділові знаки в…

Уроки № 41-42 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

Уроки № 41-42 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки тексту, з’ясування стилю й покладеного в основу тексту типу мовлення, колективне складання плану…

Урок № 40 Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування (тема «Складне речення»).

Урок № 40 Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування (тема «Складне речення»). Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про складне речення, формувати вміння правильно інтонувати складні речення, вживати розділові знаки в складних реченнях, креслити їхні схеми…

Урок № 39 Тема: Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне. Кома перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, як.

Урок № 39 Тема: Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне. Кома перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, як. Мета: поглибити поняття про складне речення; формувати в учнів…

Урок № 38 Зв’язне мовлення Лист. Адреса

Урок № 38 Зв’язне мовлення Лист. Адреса Мета: пояснити учням особливості складання тексту листа, формувати вміння складати такий текст відповідно до усталених традицій, особливу увагу звернути на доцільність уживання звертань, вставних слів та етикетних формул; виховувати шанобливе ставлення до людей,…

Урок № 37 Зв’язне мовлення Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами

Урок № 37 Зв’язне мовлення Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами Мета: з’ясувати рівень оволодіння учнями таким видом мовленнєвої діяльності, як говоріння, рівень сформованості вміння складати, розігрувати діалог відповідно до мовленнєвої ситуації й мети спілкування, сформованості вміння додержувати правил…

Урок 36 Тема: Звертання та вставні слова. Тематичне тестування (тема: Звертання та вставні слова).

Урок 36 Тема: Звертання та вставні слова. Тематичне тестування (тема: Звертання та вставні слова). Мета: узагальнити й систематизувати знання про слова, граматично не пов’язані з членами речення; формувати пунктуаційну грамотність, вміння доречно використовувати звертання й вставні слова у мовленні; з’ясувати…

Урок № 35 Тема: Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами.

Урок № 35 Тема: Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами. Мета: закріпити знання про вставні слова та вживання розділових знаків у реченнях зі вставними словами; формувати вміння розпізнавати вставні слова, з’ясовувати їхню роль у реченні, правильно інтонувати речення…

Урок № 34 Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами.

Урок № 34 Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами. Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, формувати вміння визначати їх у реченні, з’ясовувати їхню роль, розставляти розділові знаки у реченнях зі…

Урок № 33 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні.

Урок № 33 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні. Мета: формувати вміння визначати звертання в реченнях, правильно інтонувати речення зі звертаннями, вживати звертання в усному мовленні; виховувати повагу до усної народної творчості та майстрів художнього слова; формувати навички самостійної роботи,…

Урок № 32 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні.

Урок № 32 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні. Мета: поглибити поняття про звертання, формувати вміння визначати звертання в реченнях, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки у реченнях зі звертаннями, вживати звертання у мовленні; виховувати повагу до усної…