Образ Харкова в романі О. Копиленка “Визволення” і проблеми формування української урбаністичної свідомості Сподарець, М.П

УДК 821.161.2К Сподарець М.П., кандидат філологічних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ОБРАЗ ХАРКОВА В РОМАНІ О. КОПИЛЕНКА “ВИЗВОЛЕННЯ” І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Роман “Визволення” з’явився в переламні і трагічні часи, коли відбувалися докорінні зміни як в долі…

Львів як континуальний і просторовий надтекст у прозі письменників літературного угруповання “Дванадцятка” Євстаф’євич, Н.С.

УДК 821.161.2.02(477.83)“192/193” Євстаф’євич Н.С., магістрант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича ЛЬВІВ ЯК КОНТИНУАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ НАДТЕКСТ У ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ ЛІТЕРАТУРНОГО УГРУПОВАННЯ “ДВАНАДЦЯТКА” В українському культурно-історичному дискурсі Львів завжди був певним феноменом утопії, ідеальним містом і водночас полем бою за українскість,…

“Вне Полтавы не могу …” Топос міста у творчості Івана Котляревського Сарапин, В.В.

УДК 82–1 (477) Сарапин В.В.,  кандидат філологічних наук, Полтавський університет споживчої кооперації України “ВНЕ ПОЛТАВЫ НЕ МОГУ…” ТОПОС МІСТА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО Біографія і творчість Івана Котляревського невід’ємно й органічно пов’язані з Полтавою кінця ХVІІІ – 30-х років ХІХ ст….

Символіко-алегорична паралель “Київ – Єрусалим” у літературі Київської Русі Герасимчук, С.В.

ПРОЧИТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТЕКСТІВ УДК 821.161.2’7.045 Герасимчук С.В., аспірант, Житомирський державний університет імені Івана Франка СИМВОЛІКО-АЛЕГОРИЧНА ПАРАЛЕЛЬ “КИЇВ – ЄРУСАЛИМ” У ЛІТЕРАТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Уподібнення Києва Єрусалиму простежується в багатьох пам’ятках давньої української писемності, бо воно є наріжною ідеологемою, породженою середньовічною свідомістю…