В.Р. Дудик – Міфологема стихії вогню у збірці «Зів’яле листя» Івана Франка крізь призму феноменології Гастона Башляра

Стаття присвячена аналізові міфологеми вогню у першому та третьому жмутках «Зів’ялого листя» Івана Франка, реалізації комплексів цієї стихії на основі феноменологічного методу Гастона Башляра. Виділено етапи еволюції свідомості ліричного героя у поезіях та окреслена специфіка творення жіночого образу-сфінкса, боротьби еротичних…

Фауст у перспективі сприйняття Маргарити (Гретхен) у трагедії «Фауст» Й.В. Гете

                            «Але шкода серцями володіти, Коли немає серця в вас.»                                                                   «Мій Боже, що за чоловік!                                                                   Він думав, думав цілий вік,                                                                   А я ж – дурнісіньке дівча,                                                                   Лиш слухаю, як він навча.» Якось назвали ви мене «дитя»,…

Психологізація рецепції змістотворчих елементів роману «Дракула» Брема Стокера

            Оскільки міфологічний світогляд «Дракули» підтверджується різноманітними символами, то й основні архетипи мають змогу реалізуватися в романі з метою розкриття основних ідей, мотивів й впливу на читача. Тяжіння до гармонізації, моральної перспективи творять своєрідний поетично-міфологічний аспект, основним об’єктом якого є…

Феномен «вампіризму» та еволюція образу вампіра у світовій літературі.

Як зазначає Роберт Керрол у          «Словнику скептиків», вампір – це «міфічна істота, котра п’є кров живих, аби не вмерти. У найпоширенішій версії вампір зображується як мертва і безсмертна істота, що встає із могили й відправляється на пошуки нової жертви»…

Еволюція фемінних образів у творчості поетів «Молодої Музи»

3.1. Від східної Нурії (світло) крізь Елеонору-Інфанту до Дори П. Карманського Б. Рубчак писав, що «тематикою до Бодлера найбільш зближався Карманськлй, хоч у його поезії бачимо також сліди німецького романтизму, резигнацію типу Ленау і жовчну іронію типу Гейне.», а М….

Категорія художнього образу в теоретичній системі модернізму

Модернізм уніс кардинальні зміни у світовідчування та естетичні орієнтації нового часу. І хоч як би скромно ми не оцінювали значення його українського інваріанта, вказуючи на “недокрівність” (М.Неврлий) чи риторичність (С.Павличко), слід визнати за ним ту величезну заслугу, що її можна…

Дуалізм душі. Боротьба стихій ліричного героя. Елементаль пігмеї.

«Ліс – найромантичніше кладовище» Г. Башляр «Венеро! О Богине! Мені античної доби бракує нині Й шкода, що вимерли сатири, фавн-звірок, Боги, які, кору ковтаючи гілок, В обіймах тисли Німф білявих серед лілій. Мені шкода доби, коли могутні сили – Вода…

Варіювання вогняної стихії у природі кохання та природі жіночого образу. Елементаль Саламандри.

«Настане ранок, і відступить істерія, Коли вона в коханні вигорить до дна З мужчиною палким, кому щораз Марія Потрібна не свята й потрібна не одна» А. Рембо «Сausam languores video nec caveo» Кохання-вогонь-смерть. Ця тріада не визначається сталим порядком, вона…