Михайло Яцків – Збірка творів

ДО НОВОЇ ШКОЛИ

В дирекції школи запис на новий рік.  Входить чухра-тий    селянин   середнього   віку   і   хлопчик   в   полотняних’! штанцях і   такій   сорочці.  Кілька  людей  коло  директора. Учителька показує тим, що прийшли, лавку на боці. СелЯ’;І нин сідає, хлопчик розглядається по портретах на стіні і показує:

Оце Енгельс, Маркс, Ленін. Селянин торкає хлопця в плече:

Тихо, пан директор пишуть.

Хлопець втихає. Учителька підходить до селянина:

—           Що скажете, батьку?
Він вказує на хлопця:

—           Дивіть, воно таке недивне, але воно щось собі мір­
кує. Це син моєї сестри. її і швагра  вбили вороги, бо не
давалися  взяти до них  на роботу. Я маю з  ним  клопіт.
У мене дітей нема, він стоваришувався з іншим таким на І
кінці села, і той, старший, навчив його письма і рахунків,)
дає йому книжки, гуси заходять в чужі грядки, люди сва«І
ряться, моя жінка лютує, і я мусив гусей позбутися,  щоб
мати спокій. Але перепрошую дуже, у вас вже пізня годи-
на, а мені час у колгосп роздати хліб. Те, що вам буде тре-‘
ба, він все скаже.

Учителька взяла записник.

—           Як називаєшся?

Іван Підперигора. Учителька розсміялася сердечно:

От козацьке прізвище!

Вхопила його обіруч, але він вистрибнув як щупак з її обіймів. Глянув на вчительку, зміркував, що зле зробив,! обтер око і спитав:

—           А ви мене не будете бити?

Учителька уважно дивилася на нього.

Ні, чому питаєш?

Бо дідуньо казали, що їх в школі били за те, що не Іртіли підписати за своєго тата письма до папаримського, щоб переходити на латинську віру.

Вчителька всміхнулася.

Це було дуже давно, але сьогодні вже нема. А ким ти хочеш бути?

Я хочу бути офіцером, таким, що боронить Вітчиз­ну перед ворогами.

—           Ти знаєш тих славних учених, які тут на портретах?
Хлопчик всміхнувся.

Я знаю Шевченка,  Франка… Я люблю Леніна, і.пі народам світло, науку, працю і хліб.

А звідки ти то знаєш?

Як пас я гуси, то забігав до читальні і моди говорили і читали.

Директор чув ту розмову і сказав учительці, що хлоп­ни треба взяти до другого класу.

Рано тітка дала Івасеві хліба з сиром, і він скоком-пере-і коком через лази й перелази помчав до школи.

 

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.