Михайло Яцків – Збірка творів

СЛОВНИЧОК МАЛОЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ

Агенція — повноваження. А н г л є з — чорний      парадний одяг.

Банувати — журитися, нарі­кати на когось.

Б а т я р — парубійко, зірвиго­лова.

Б а х у р — хлопчисько.

оде-богомілля.

господарю-ву-

леге-босяк,

Б у з ь о к — лелека.

В а р і а т — божевільний.

Веретюха — злиденна жина,   рядюга.

Відай — мабуть.

Відпуст — проща

Г в є р — гвинтівка. Г є й б и — неначе. Господарка   —

вання. Грань — жар,   розжарене гілля.

Д и к — дикий  кабан. Дихавиця — хвороба

нів. Долоня — батьківство Д р а б — голодранець,

ледащо.

я   —   превосхо-світлість.

Ексцеленц’ дительство,

Єгомость — «його милість» (так називають  священика).

Заглада — знищення.

З г і н н и к — той, що торгує худобою.

З л р — скорочена назва моне­ти:   золотий   ринський.

Інтабуляція — опис майна, заборона  продажу  його.

Інтерес — справа,   діло.

ї м о с т ь — «її милість» (так називають  попадю).

ймитися — взятися, злови­тися.

К а н я — шуліка.

К і м а ч є — цурпалля, хмиз.

Кондикт — вексель, доку­мент, що зобов’язує сплати­ти  борг.

Концепт — задум,      вигадка.

Корч — кущ.

Кримінал — в’язниця.

Крисаня — капелюх.

Л а д н я — система; десяткова ладня — десяткова     система.

Лаз — березовий або осиковий лісок,   гай.

Ліцитація — конфіскація майна, продаж з торгів.

Маєток — майно.

Маршалок — голова сейму або предводитель дворян­ства.

М а т у р а — випускний екза­мен, іспит зрілості.

М о й — своєрідне звертання, вигук.

Метавка — рогатка.

Намісник — найвища адмі­ністративна і політична по­сада в Галичині за австрій­ських   часів.

Нанашко — хрещений     бать­ко, а також дядько. Нетля — нічний  мотиль. Нора — джерело.

Обшар (двірський) — двір, поміщицький   маєток.

О п і н і я — загальна громад­ська  думка.

Офіцина — флігель.

Падоньку — доленько (вигук у  випадку   нещастя).

Пантрувати — доглядати, пильнувати.

П а р о х — парафіяльний   піп.

Пацифікація — втихоми­рення країни за допомогою збройної   сили.

Перкаль — ситцева   тканина.

П і в к а — фартушок.

Прецляр — бублейник.

Пріор — начальник монасти­ря.

П р і ч і — нари (воєнне і тю­ремне  ліжко).

Прятати — порядкувати, прибирати в хаті.

Рата—сплачування частини боргу.

Ревідент — контролер.

Ренумерація — винагоро­да.

С а р д а к  — коротка            тепла

одежина   з  грубого   сукна.

Секурувати — оцінювати вартість майна при страху­ванні.

Стрепіхатий — настовбур чений.

Стрий, стрик — дядьки (брат   батька).

Суятити — побиватися, кло­потатися.

Треба — церковна відпрпші на замовлення, плата за НМ

Требник — книга церковних служб.

Флоберт    —    малокалібернії

рушниця. Фотель — крісло. Фризієрка — перукарка. Фризура — зачіска.

Хрунь — свиня; в Галичині хрунями називали всяких зрадників.

Ц в і к є р — пенсне. Цизорик — кишеньковий   но­жик. Цуг — взвод.

Ч а к о — парадний     військовий

головний  убір. Ч є н ь — може.

Шалька — котелок,      кришки

від  котелка. Шибати — кидати, метати. Ш і п к а — хлівець, повітка. Шлафрок — халат. Шляк    трафив — помер  від

апоплексії,     розриву     серцн

(нагла   смерть). Штемпель — марка.

Ялиця — ялинка.


.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.