Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 СИНТАКСИС СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В. 10-20

Варіант 10 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Так: десь дім стояв - а може й не стояв (Б. Бойчук); Час цідить пісок з долоні в 
долоню, І смерть може стукнути об шибку Гілкою чорних акацій (В. Вовк); їй нічого 
робити, співає, а я тчу тіні з трави (В. Голобородько); Він вилазив на грушу І в пазуху 
рвав гнилиці, і купався коло млина, І лежав у піску (І. Драч); Чи то праця задавила 
молоду силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т. Шевченко); Холодно, але 
все зеленіє (П. Загребельний); Ліс стояв мовчки, та проте смереки шепочуть щось 
(О. Кобилянська); Кладе вінок на щедрий сплеск коси І зором воскрешати світ уміє 
(О. Зуєвський); Данило розтебнув Ярицю на грудях, присів на колодку й тоді побачив 
за ватрою жінку в кольчузі (Р. Іваничук); Та й до мене колись солодко посміхнулася 
під церквою в Пассейську одна Мона, та й от з того часу бідний чоловік уже близько 
півстоліття в неволі крипірує (І. Керницький). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
149 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Сила в нас така, що доріг в житті мені замало (А. Малишко); Люблю народ, 
якого силу ніхто не зломить (ГТ. Воронько); Добре б було, коли б саме тепер хтось 
заглянув до нас в гості чи хоча б мама почала співати (М. Стельмах); В веснянім я 
чую повороті, що іде, надходить людськості весна! (М. Рильський); А він забув про 
весло, що лежало під ногами (Гр. Тютюнник); Якщо прийде весна, то не думай її 
Розвести у веселощах бучних (Леся Українка); Куди не гляну,— літо спом'яну 
(І. Гнатюк); В цих дотепних словах - найгірша суть процесів, що відбуваються в 
сусідній з нами...(Л. Коханець); Як б'ється серце в хвилюванні, Співай про згублений 
свій рай (Гр. Чупринка). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
І кожен з нас те знав, що слави нам не буде (І. Франко); Золотисті лани пшениці 
такі, що їм кінця-краю не видно (В. Гжицький); А на тому боці - там живе Марічка в 
хаті, що сховалась у зелений бір (М. Ткач); Я не маю наміру розповідати вам, яке це 
щастя - справжня дружба (Марко Вовчок); Я знаю, знаю, що не мови на світі людей 
поділили на злих і добрих (Д. Павличко). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією, 
[..„(яку...),...]. 
[...], (якою ...). 
[...]. (щоб...). 
(Коли...), [...]. 
(Поки...), [...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Мовби продовжує розмову з усіма тими односельцями, яких нині бачив, коли 
косив за тином: і зі Степаном Галайдою, комбайнером, котрий навідувався в поле 
подивитись, яка там пшениця дозріває, який врожай доведеться збирати; і з 
балакучою та дорідною Стефкою, котра ніколи мимо не пройде, щоб не зачепити, і з 
забудькуватим Миколою, якому, звісно, ще не раз заманеться скуштувати черешень; і 
з літньою сусідкою Марусиною, що виглядає сина - хай би дочекалась, хоч тоді вже 
не покличе дядька Щербу косити лужок, син сам упорається (Є. Гуцало); І нечуване, 
предивне почуття охопило хлопця - йому привиділося, що ціле сузір'я сунуло на 
нього, і він у цьому розсипищі іскрявому розтопився (М. Понеділок); Застерігає доля 
нас зарання, що калинова кров - така густа, така крута, як кров у наших жилах 
(В. Стус); У цих людей були інші прегарні світи, і вони знали, що їм треба 
повернутися туди, де їх справжній дім (Ю. Тарнавський). 
Варіант 11 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
150 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Я для неї хмар не розвію І дощами землі не заллю (В. Симоненко); А єдиних 
слів, на жаль, було не сказано, А для чого ці слова, як плаче музика ? (Б. Олійник); І 
купався коло млина, і лежав у піску, І стріляв горобців із рогатки (І. Драч); Та не дай 
Боже, та не дай нікому, як оцьому народоньку молодому! (М. Вінграновський); Вона 
звалилася на хвилі, потонула, а пліт поплив собі й поплив (Є. Гуцало); Або вільний 
вітер пронесеться, або мороз ударить (Марко Вовчок); І вже нема ні щастя, ні біди, а 
ТІЛЬКИ світ, тугим пойнятий гудом (В. Стус); Потахне світ наш, гей потахне, по собі 
не полише й крихт - і ми відлинемо, як птахи, хоча без крил, хоча без крил 
(І. Калинець); Корови безгучно ступали по пухкій дорозі, і їхні очі були заплющені 
(В. Шевчук); Білий кінь підвів голову і жалібно глянув на Степана великими 
водянистими очима (В. Дрозд); Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах 
провалля (М. Коцюбинський). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Зіграй усе, що я тебе прошу (Л. Костенко); Це коротке оповідання, мов біблійна 
розповідь, про те, як колись давно був собі світ і у цей світ прийшло одного ранку 
двоє людей (Ю. Тарнавський); Горіти нам, щоб іскра ад'ютанта Жевріла для 
майбутніх поколінь (Л. Храплива); Коли б кохана та весна у лузі - тоді б я сам 
заповнив "Новий Обрій" (Г. Чорнобицька); Кімната, де жив Всеволод, виглядала 
веселіше, і в ній, як завжди, панував нелад (В. Шевчук); Коли Іван Оскарович у 
супроводі господарів оглядав брилу, його відрекомендували художникам 
(О. Гончар); Чи не буде знову недомови Там, де в ніч майнула черга днів? 
(О. Зуєвський); Я заздрив тим нелюдяно-апатичним жінкам, які дрімали (В. Вовк); 
Дощ - це дівчина, що чеше в присмерк мокрі коси (Б. Бойчук); На одну мить стало 
так порожньо, так зловісно, аж чорна хвиля потьмарила Тімасієві свідомість 
(Ю. Мушкетик). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне підтято вже і в 
людській душі (В. Підмогильний); Так вдало маскував свої думки, що ніхто їх не 
помічав (В. Брюгген); Надворі прегарна, ясна, зориста ніч, що своїм чарівним 
спокоєм викликає дивну тугу з усіх закутків серця (О. Кобилянська); Немає в світі 
бурі, щоб огонь могла задути вічний та правдивий (І. Кочерга); Живи так, щоб закон 
твого життя міг бути законом для всіх (В. Винниченко). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[Всі...], (чого ...). 
[Той...], (хто...). 
(Яка ...), [такий ...]. 
(Що ...), [то...]. 
(Чим...), [тим...]. 
151 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Куди б не йшла вона, куди б не обернулася,- здаля або зблизька, все бачила 
Єгоханана, що ніби навіть і не звертав на неї жодної уваги, немов лише випадково 
опинився на очах (Л. Мосендз); Якби я втратив очі, Україно, То зміг би жить, не 
бачачи ланів, Поліських плес, Подільських ясенів, Дніпра, що стелить хвилі, наче 
сіно (Д. Павличко); Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе 
буду красивою, а для когось, може, й ніякою (Л. Костенко); Росу в росинку 
забивають клином, І ниткою живою крильця бабок Виносить хвилями із грядок бобу, 
Що вивісив стручки - жаровні соку, Бо лійки скрізь, листки з кришталю саклі, Й 
лежать у ватянках від тьми помору Водоймища, і хащі, і примари (Е. Андієвська). 
Варіант 12 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між: частинами складносурядного 
речення. 
Це ж усі ці новелки хоч і українські, але американського походження 
(Д. Гуменна); До яру підійшли, і одностайно тіні погнулися від їхніх тіл назад 
(М. Бажан); Ясеновий гай під мурами і алея високих ялин за мурами (У. Самчук); 
Поцілуєш різко і суворо, А в очах - морозяна блакить, А в очах - розриви і простори 
(О. Ольжич); Хай кружляє, мов невтомний сокіл, І зриває рідних і охочих ! 
(О. Теліга); Вибухає ніч громами, І земля дрижить у дзвоні (І. Багряний); Поема 
Божа, і в ній закон, ясний, але і таємничий: як в сонці (В. Барка); І в дорогу далеку ти 
мене на зорі проводжала, І рушник вишиваний на щастя дала (А. Малишко); Він 
переможець, а вона хіба ж не рівня йому? (О. Гончар); І ця голова камінна, І погляду 
мертвий жаль, І сірі, як глей коліна, і нігтів цупка емаль (О. Зуєвський). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та вертикальні); б) 
вста?ювити різновиди підрядної частини: за формально-граматичною, логіко-граматичною, 
структурно-семантичною та шкільною класифікаціями. 
У сивині прожитих літ моїй весні я шлю привіт, заводові, що в нім я зріс, де з 
цементом я ноші ніс (В. Сосюра); Я чую їх, далекі голоси дівчат, що не весільної співали, 
коли у хвилі русої коси з червоним чорне поруч заплітали (М. Рильський); Я мрію так 
життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй, щоб у плодах моїх хилились віти, щоб 
розроставсь в глибинах корінь мій (М. Стельмах); Нехай не знає втоми та рука, що добре 
зерно в добру землю сіє, що зневажає чорні суховії (М. Рильський); Над усім світом 
стояла така тиша, що було чути, як плакала надламана гілка (М. Стельмах); Правди в 
брехні не розмішуй, бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя 
(В. Симоненко); І ми шукаємо тих, що йдуть з нами, що свідомі своєї високої мети, що 
так високо тримають наш прапор (С. Скляренко); Людина йде по рідних вулицях, де 
пройшло її дитинство, де буяла молодість, де проходили найкращі роки життя (Ян Баш); 
Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що купити, чим 
засіяти пар і що сіяти по озимі (С. Скляренко). 
152 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікаціао. 
Коли сонечко пригріє, Потечуть струмки (Олександр Олесь); Навесні, коли 
цвітуть білі та сині кетяги, здається, немов важка непорушна хвиля бузкового цвіту 
вінком оточила цегляний будиночок (Є. Гуцало); Як же гарно, що в дружбу ти віриш, 
віриш в нашу любов (А. Пашко); Бліде небо мигтить зірками до блакиті, що оповила 
степову далечінь (М. Коцюбинський); Я так люблю життя, що хотів би прожити його 
ДО останньої хвилини (Олександр Олесь). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
(Як тільки...),[...]. 
[..., (наякому...), ...]. 
(Хто...), [той...]. 
[...], (тому що ...). 
(Якби...), [то ...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
І треба так довго йти в непростимо яснім промінні, і в пустинях німих самоти 
собі говорити тіні, і падати в тьми обрив, де овоч і ангел падав, щоб у тінях, що ти 
освятив, зацвіла промениста зрада (Б. Рубчак); Люди стільки понавигадували, щоб 
себе дурити, але все це омана (В. Шевчук); Сонце сіло, луки димчасто синіли, а над 
лісом беззвучно, загрозливо росла кошлата грива невидимого вороного, що застиг 
перед велетенським стрибком на небо (В. Дрозд); Коли ми пройшли через 
випробування й насолоду твору, можна спробувати здати собі звіт з того, що ми 
прочитали (Ю. Шерех). 
Варіант 13 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між: частинами складносурядного 
речення. 
Микола спитав Андрія: "Чи ніхто не бачив мене, чи нічого такого підозрілого 
немає?" (І. Багряний); Над славою полків в знаменах вітер віє, хати біленькі знов суворий 
бачить зір, але так мало їх лиш на снігу чорніє, лиш попіл на снігу в холоднім сяйві зір 
(В. Сосюра); Сам Іван нікому не говорив про се, але хтось із його сторін приніс сю вість 
до Борислава (І. Франко); І розправляться зморшки від тої води, І сивину мою на берег 
озеро викине (Д. Павличко); До сина мати припадає, І сльози курячі біжать (Олександр 
Олесь); Гойдаються березові хрустальці, а я ж того бажання аж боюсь (П. Тичина); І очі 
молодої зливи, І тьохкіт серця у ночі (М. Вінграновський); Співав і я на хорах і на 
криласі, і знаю світський і духовний спів (Л. Костенко); Тетяна підійшла до нар і хотіла 
покласти його та накрити кожухом, але він захиркав, запацав ногами, і знов на очах 
заблищали сльози (В. Винниченко); Знов ріг мисливський грає над борами І кидає в небо 
тріумфальний клич (М. Рильський). 
Завдання II. 
153 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Подивився на портрет батька, повернувся й пішов так, наче й не було Андрія 
(І. Багряний); Скрізь, де оком не кинь, неосяжна й завжди молода нам скарби віддає 
Батьківщина по знаку труда (В. Сосюра); Хоч як не бігла вона, але наздогнати хлопця 
не змогла (І. Франко); Я знаю, що за правду ви готові Самі піти на муки і на смерть 
(Д. Павличко); Вони летять на верхогір'я, Щоб сонце вдосвіта зустріть (Олександр 
Олесь); Сконайте, здохніть у пивних, щоб ваші й кості перетрухли й поцвіли 
(П. Тичина); Не зачіпай його, малого, Не бий його і не пали, Бо перед ним іще дорога 
... (М. Вінграновський); Вона була така гарна, що всі хлопці задивлялися на неї 
(Н. Королева); Тільки не думай, що я набиваюсь, абощо! (В. Винниченко). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Ніхто не порятує тебе, якщо ти сам не врятуєшся власними силами 
(П. Загребельний); Як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота нам очі 
застеле! (Леся Українка); Немає гірше, як у неволі про волю згадувать (Т. Шевченко); 
Залазити в чужу душу - це таке ж злодійство, як залазити в чужу комору 
(М. Стельмах); Уночі, як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле, вийди на 
Дніпро! (П. Тичина). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[...], (де...). 
[...], (так що ...). 
[..., (на якому...), ...]. 
[Той...], (хто...). 
[...], (якою ...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Під вікном моїм жовтий буркун Сумував, що вечір прийшов, Що день віддає 
ключі (В. Свідзинський); Зупинилася я умисне на декількох цих постатях, таких 
притаманних кольоритові тієї доби, та на цих прізвищах, що говорять проречисто 
самі за себе, як чисто українські, хоча й зодягнуті у чужу поволоку (Г. Журба); Якби 
зірким спромігся оком ти в докінченості цілість охопити, то знав би, що прямуєш до 
мети, яка у вічності буде світити (Ю. Клен); Коли ж невідклично зрозумів, що лише 
наємними глядіяторами є ті, що б'ються не за свою справу, а за справу нової 
Москви,- став "морітурісом" (Д. Донцов). 
Варіант 14 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
154 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Лиш один з-поміж сеї юрби У шатрі дрімає І на крилах думок і журби Поза гори 
літає (І. Франко); За чорними вінками лежить світ, затоплений піччю, а моя хата 
здається мені каютою корабля (М. Коцюбинський); Тут жінки зап'яті, а ми бач, не 
вкриваємо обличчя (Леся Українка); Потім поклав голову на хрест і почув від нього 
мороз (В. Стефаник); Ловить рибку на гачок І скидає одвічальність (М. Вороний); 
Або колись (коли, хто може знати?), на струнку тополю гляне хлопець умний, або 
дівчина вродлива коло його, і гадки їх полинуть високо, наче віти од сеї тополі 
(Б. Лепкий); А ранок стрівав їх холодним дощем, і плакав десь вітер в саду за кущем 
(Олександр Олесь); Розкрилися, і блеск їх заяснів, І сяєвом заграла позолота 
(В. Пачовський); Я йому плюю в морду, і піду до його, і буду ходить 
(В. Винниченко); Я завіявся в сніжний дим І за сіткою колихкою Уздрів потаєнний 
дім (В. Свідзинський). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Веде вас у світи ясне зузір'я Ліри, де пінить океан кипучого життя (М. Драй-
Хмара); В широкий світ непереможно звуть, де йде життя і довгу ниву оре 
(М. Зеров); Але хіба то є жертва, коли звір звіра їсть? (П. Тичина); Була їх горстка 
двадцять два, але, мов та жоства, яку нам при дорозі не злічити (Ю. Клен); Я 
зрозумів, де я і чого прийшов, повернувся назад, питаю і чую свій голос (М. Куліш); 
Але й на цей раз здригаюсь і мені здається, що я йду в холодну трясовину 
(М. Хвильовий); Найменше б я хотів дожити до такого моменту, коли після хоча й 
нелюдськи тяжкої, але переможної війни кожна наша ганчірка перетворилася б у 
священну реліквію (О. Довженко); Як тюльпан, що в Гаарлемі подорожньому киває 
крізь засніжене вікно,- крізь імлу життя людського червоніє творчий задум у 
поетовій душі (М. Рильський); Хто його зна, де й шукати вже,- кажуть,- воїна Зіновія 
(Т. Осьмачка); Тоді кожен огляне і зрозуміє, Що ця хата, цей шлях і цей обрій - це 
Мати-Земля (Є. Маланюк). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Подай душі убогій силу, щоб огненно заговорила, щоб слово пломенем взялось, 
щоб людям серце розтопило... (Т. Шевченко); Немає в світі бурі, щоб огонь могла 
задути вічний та правдивий (І. Кочерга); Він знав тепер, що червона барва означає 
кохання й милосердя (П. Загребельний); Антонич настільки оригінальний, що 
порівнювання його з іншими поетами при допущенні найменшої необережності може 
обернутися глумом (Д. Павличко); Могутні дуби, що густою лавою стояли понад 
озером, повилися густими тінями (С. Васильченко). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[...], (ЩО...). 
[...], (кого...). 
[... так], (що...). 
155 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКПАДНИЙ АСПЕКТ 
[... вітер, (що ...), ...]. 
[Туди, (де...), ...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Бо коли знявся великий вихор життєвих обставин, що змагався змести дівчину, то вона 
не обернулася до нього відважно-рішучим обличчям, а лише покірно підставила жалібно 
скулену спину (Л. Мосендз); Критики, навчаючи поета, залюбки розводяться про те, як 
писати мусить він, щоб Лета років з п'ять проміння золоте на труні у нього не змивала 
(Є. Плужник); Я ненавиджу його за те, що він був мій батько, і вдячний йому, що його тепер 
нема (Б. Антоненко-Давидович); Розкажу, але не зараз, бо в житах заіубилася моя доля, і мені 
хочеться плакати, мов дитині, або співати, як співають старі, коли згадають молодість, а ще 
хочу співати (Г. Косинка). 
Варіант 15 
Завдання І, 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Розгладжує мати папірець рукою, а сама дивиться на свічечку (І. Багряний); З 
вітром шепочуть квітки, пісня дзвенить про любов, і над свічадом ріки місяць 
примарний зійшов (В. Сосюра); Ані Ганка, ані ніхто інший не згадував ніколи про 
Фрузю, і Іван також забув про неї (І. Франко); Вони вели розмову, А як вернувся я, 
Мені сказала мати - Оце судьба твоя (Д. Павличко); Метелики, комашечки Почнуть 
свої танки, І повні меду чашечки розкриють їм квітки (Олександр Олесь); Нас ні бурі 
не зламали, ані шторми не взяли (П. Тичина); Ще заплаче ночами Барбара Над 
споляченим сином моїм, І розірветься серце, як хмара, Від даремних за мене молінь 
(М. Вінграновський); Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі 
(Л. Костенко); Той, може, тепер десь на роботі когось уже облопошив, а я казюсь 
(В. Винниченко); Плекаю я в своїх кімнатах слухняні клюмби порядку, а під теплими 
листвами ребер серце, пласке, як блощиця (Ю. Тарнавський). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
А проте угіхи не несли мені сьогодні ні течія полів на обрій, де юга тремтіла 
(М. Зеров); Не знаю, як це почалося (О. Лятуринська); Велетенський хаос, який 
опанував землю, був як море (Ю. Яновський); Вже не було халамиди на плечах, а був 
найтісніший светр, що тріщав, здається, по всіх швах (Д. Гуменна); І знаєте добре 
сліпецькі путі, Що я їх ніколи не взнаю, не зміряю (М. Бажан); Але в 1920 році, коли 
я був у третій клясі вищепочаткової школи, всі ці школи поляки нам закрили (Улас 
Самчук); Ширше груди! Повніше серця, Бо згориш від чекання, згориш! (О. Ольжич); 
І ми в останній раз Все, що дає життя іскристе і багате, Мов медоносний сік, 
збираємо для вас (О. Теліга); І яких бракувало ще Юдиних сил, щоб і кості дідівські 
піднесли з могил й перемішали з костями онуків?! (І. Багряний); Не буде хліва і 
загону вселенського, що городять,- не буде (В. Барка). 
Завдання III. 
156 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Людина відчуває свою слабкість тоді, коли її покидають надії (Б. Харчук); Коли 
зробиш кому бодай маленьке добро, як стає на душі легко, чисто (О. Гончар); Як 
умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій 
(Т. Шевченко); Іванова хата виповнилась сміхом та піснею, як гай навесні пташиним 
співом (М. Коцюбинський); Зоріти ніч, і бути з вами, холодно-росяні поля, і слухать, 
як гуде з нестями і стугонить вночі земля (М. Драй-Хмара). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[... так], (щоб...). 
[..., (що ...), ...]. 
(Де...), [там...]. 
(Доки ...), [доти ...]. 
[...], (хоча...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Якщо ви прожили в Америці десять років, то не здивуєтеся, коли я скажу, що 
мої давні сусіди вже три рази переїжджали до Каліфорнії й звідти назад (Д. Гуменна); 
Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами 
насняться мені (А. Малишко); І, як той дивовижний сліпець, Що чужим очам вірить, 
Все не доходить не там, куди йшла, В те трафля, в що не мірить (І. Франко); Коли ж 
забуваєте за них, вони нагадують про себе, як цегла, що падає на голову 
(М. Коцюбинський). 
Варіант 16 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Я завжди був з нею, а вона зі мною (О. Бердник); Схиляється на цембрину, й 
душа її блакитна і біла здається чиста й тиха вся (Б.-І. Антонич); Та камінь часом 
ожива Колись, а ніч до себе кличе - На жнива (Е. Андієвська); І їв скибку нового 
врожаю не з борщом, а окремо, саму, посоливши її зернистою нетовченою сіллю 
(О. Бердник); Я йшов (зі мною поруч ніч) і по коліна груз в темноті (Б. Бойчук); Мені 
треба самою ходити по вечірніх горах, Хоч мої уста різьблені на срібнокутий сміх, І 
мої руки мають стільки дорогого тепла (В. Вовк); І набрав повну пазуху маленьких 
глечиків, повних меду, і поніс, підстрибуючи, у Круглик (В. Голобородько); Чи то 
так сонечко сіяло, чи так чого мені було? (Т. Шевченко); І візьму за лапу Велику 
Ведмедицю й приведу До вас в кімнату (Є. Гуцало); Нафта тече рурами до збірників, 
а звідти до рафінарень Едмонтону (Д. Гуменна). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
157 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
граматичною, логіко-граматичіюю, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Він підняв руку і помахав нею, Щоб стати (В. Винниченко); Коли ж вона його 
причарувала, він як сказився, геть одбився од рук (Л. Костенко); Та і тоді не 
проклянем ми долю, Коли й побачимо в кривавиці за волю народ наш 
(М. Вінграновський); Лиш те на ній од смерті виживає, що має силу жизняну в собі 
(П. Тичина); Сам я бачив, як гриміли Сірі камені в яри (Олександр Олесь); До сина, 
що поліг у дні війни, вона прийшла, як пісня колискова (Д. Павличко); Вона заснула 
аж над ранком, коли на дворі почало сіріти (І. Франко); У дні пожежі світової, коли в 
крові конала мла, ти санітаркою-сестрою в Червону Армію пішла (В. Сосюра); Коли 
Андрій завагався, тоді сержант узявся за кабуру пістолета (І. Багряний); Я славлю 
сонце над землею, що сяє тисяччю огнів (В. Сосюра). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Скажи ж мені, Дніпре, які вітровії Все кличуть тебе крізь степи і гаї? 
(М. Вінгановський); Ви знаєте, як пахне хліб? (Л. Забашта); Знову ас оточує чарівна 
краса, яка владно заполонює очі і серце (Т. Масенко); 3 околиці села видно, як далі, у 
бік річки, лютує стихія (О. Гончар); Про що тобі я зможу повісти, як стрінемось при 
зустрічі при нашій? (В. Стус). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
(Якби...), [то...]. 
[...], (як...). 
(Коли...), [...]. 
[...], (тому що...). 
(Кому...), [тому...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Для них він не підлягає знесенню, бо він прийнятий ними у цінності життя, так 
само, як від народження прийнята синява Дніпра, і багряна велич нічного неба над 
заводами, і постать революційного Титана, що для юних поколінь прийшов десь уже 
ніби з вічності (О. Гончар); Коли щось було не так і чоловік сердився, то він 
енергійно махав ногами, неначе їхав на велосипеді (Є. Гуцало); Тільки не пройшов 
він і тридцяти верстов, як догнали його, оточили зі всіх боків і вбили, бо він був лев 
(О. Довженко); Ярослав вирішив поки що втриматися, глянути, що з того вийде, він 
мов би передчував, що змагатися йому з цими малими киянами не виходить і не 
личить, терпляче ждав, коли з'явиться з-під отих малячих рук перші ліплення й 
перші різьблення (П. Загребельний). 
Варіант 17 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
158 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Запізнилися, та шлях був далекий (І. Багряний); Хтось шарпнув за двері і вони 
розчинилися навстіж (В. Сосюра); Вона була мокра і тряслася з холоду, але проте 
пересердя взяло верх (І. Франко); А я кажу, що у бою Не згинули танкісти, А стали 
плазнями тоді Прислужники Батісти (Д. Павличко); В росі сріблився сизий лан, І на 
верхів'ях лісу сонце гріло (Олександр Олесь); Ми сидимо, схилившись над удками, і 
тільки тиша й небо понад нами (П. Тичина); Я вас веду - і воля нам горить 
(М. Вінграновський); Ці барви черлені і жовтогарячі, а люди бредуть і бредуть, як незрячі 
(Л. Костенко); Навкруги після галасу зробилося наче ще тихіше, тільки десь далеко-
далеко загавкали собаки та вітер злегка шелестів соломою (В. Винниченко); Я вже 
повертаюся з своєї спекулянтської подорожі, але сумний мій поворот (В. Підмогильний). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
І ось уже видно руки загорілі, що довершують свою снопасту працю 
(О. Гончар); Тут межа нашої надії з мертвим краєм, Де шляхи нездійснені лежать 
(О. Зуєвський); її дерев'яний стилевий дім стояв серед тої гори, яку полощуть три 
потоки (В. Вовк); Йшли ті, яких ламали грати (Б. Бойчук); Серце било лунко, так 
лунко, що ті удари, либонь, чув навіть вартовий за дверима (Ю. Мушкетик); Коли 
помер кривавий Торквемадо, Пішли по всій Іспанії ченці (Д. Павличко); Я сповідую 
віру, у якій оточують німбом не святих, не пророків, а просто щасливих людей 
(Л. Костенко); Він пішов, узяв на руки ріку і приніс усю ріку на стіл, бо йому було 
шкода відривати від неї шматочки води (Е. Андієвська); 3 нею я ділити завжди буду 
Радощі, турботи і жалі, Бо у мене стукотить у грудях Грудочка любимої землі 
(В. Симоненко); Що ж розкажеш про нас по мандруванню довгому, коли ввійдеш, 
одна, у свій опромінений дім ? (Б. Рубчак); 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Ще те не вродилось гостреє залізо, щоб ним правду й волю самодур зарізав 
(І. Франко); Щоб тихим деревам солодко спалося, Пухові перини послала зима 
(Г. Гердасевич); Не прийде спокуса, Як сам не покличеш (А. Листопад); Я серцем 
чув, як страждав народ (П. Тичина); І сил ще таких і нема, й не було, щоб мужність 
правдиву збороли (Б. Грінченко). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[..., (наякому...), ...]. 
[...], (так що...). 
[..., (що...), ...]. 
(Доки...), [доти ...]. 
[...], (хоча...). 
Завдання V. 
159 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Лупила на нього баньки, намагаючись збагнути, що це за проява залізла під міст, а 
коли зрозуміла, вирішила, що краще сховатися під воду (В. Шевчук); Шептало старанно, 
щоб не виказати засмучення Степанові™ рішенням, жував скошену вранці траву, між 
якою хоч і попадались його улюблені конюшинки, але зараз здавалися прісними 
(В. Дрозд); Завзятіші, щоб підбадьорити самих себе, кидали камінням у ріку: влучали у 
дерев'яне тіло Перунове, що коливалось на поверхні води, перевертаючись на хвилях, як 
людина, що умощується до сну і шукає зручнішого положення (Н. Королева); Йшов 
довго так, поки не щез на обрію пальмовий гай і в пригасаючій посвіті втопились журавлі 
(Г. Журба). 
Варіант 18 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Взяла вона м'яким, грудним сопрано, і сумні згуки чуло рознеслись по кутку і 
обізвались між високими вербами городів (В. Винниченко); Чи, може, він ненавидить 
мене (Л. Костенко); Нам чорний вус у чорний гнів тече, і юний меч нам розгинає 
спину (М. Вінграновський); Вітер війнув, і листя з клена жовте, жовто-зелене 
полетіло (П. Тичина); Стоять степи похило, А в лісі, в лісі восени Так любо ще, так 
мило (Олександр Олесь); То сяєво - не княже, То світить не господній дім, То золоте 
безсмертя наше Палає в камені твоїм (Д. Павличко); її чорні коси були обвиті 
довкола голови, а чорні очі сміялися здоров'ям і силою (І. Франко); Пролітають 
вагони у даль, та мене в тих вагонах немає (В. Сосюра); Андрій почув на руці 
одрізані пальці, і злість туманом піднялась йому до мозку (І. Багряний); Оці 
мандрівки, дальні і безкраї, І, може, іншого шляху немає (Ю. Клен). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Самоцвіт сидить твердо, рівно й має такий рішучий вигляд, ніби йому зараз 
мають вирвати зуби (В. Винниченко); Вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки 
зрада є тому причина (Л. Костенко); Та я сказав, що хоче Час усе віддать мені на край 
(М. Вінграновський); Лиш те на ній од смерті виживає, що має силу жизняну в собі 
(П. Тичина); Хіба не чуєте, як голуби туркочуть, як краплі котяться і падають із стріх 
(Олександр Олесь); І все це ви згадали знов для того, Щоб я послухався останній раз 
(Д. Павличко); Ганна була така залякана, що безперестанку тулилася до Івана 
(І. Франко); Я так тебе люблю, що стримати не в силі захоплення пісень, що ллються 
через край (В. Сосюра); Над обрієм уже сяяло сонце таке гаряче, таке сліпуче, що на 
нього боляче було дивитися (І. Багряний); Пливли туди, де серед білих скель 
Струнка, мов промінь, чиста Навсікая (М. Зеров). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
160 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив (Л. Костенко); Живемо в 
такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, за її майбутнє (О. Гончар); Я 
люблю, коли дощ іде, Дзвінкий стукає в підвіконні, як хмарини летять у степ... 
(І. Світличний); І все думав, яке ім'я дати синові, щоб звучали в ньому і велич роду, і 
майбутні подвиги, і мудрість... (3. Тулуб); Як зайдеш слово ти у книжку, то вийдеш 
мудрістю із неї... (С. Горлач). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[Скрізь, (куди...), ...]. 
(Якщо ...), [то ...]. 
[Все, (що ...), ...]. 
[...], (чи ...). 
[... настільки ...], (щоб...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
До Чернігова були розмови, були пісні - вони приходили з нашого дитинства, з 
весіль, на яких пощастило побувати, з Давніх Вечірок (Є. Гуцало); Він ніколи не 
відмовлявся почастувати або позичити обола, коли в Петра його бракувало, щоб купити 
собі вина або хліба (В. Петров); У городі, де грають струни п'яні, Де вічний шум, де вічна 
суєта, я згадую слова твої неждані (М. Рильський); Покійний В.Сімович сказав мені, що 
моє прізвище фігурує в реєстрах старшини доби Хмельниччини,- не перевіряв, але 
думаю, що й це могло бути (Є. Маланюк). 
Варіант 19 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Із збанками на головах, ген Під скалу до криниці, А в руках їх лишки шкіряні 
(І. Франко); Моя жінка, сполохана стогоном із спальні, метнулась туди, а я кидаюсь 
по хаті, як зранений звір (М. Коцюбинський); Хто засланий, в тюрму замкнутий був, 
а ми несли кайдани невидимі (Леся Українка); Тому й була її поезія тугою за щастям, 
а не насолодою ним (Д. Донцов); А крила гояться, і я знову лечу до сонця, до щастя 
(В. Стефаник); Чи не те ж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато На степах твоїх 
зосталось? (М. Вороний); На ній і коломийка грає, І похоронні плачуть дзвони 
(Б. Лепкий); Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди (Олександр Олесь); А 
там, на горі, Україна співає, А світ весь за нею складає пісні (В. Пачовський); І там 
пасе він мрій отари, Там бачить снища і примари, Там чує спів і бренькіт лір,- і діють 
чари (Гр. Чупринка). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
161 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Щасливий той, хто бачив мрію, Але не доторкнувсь її (Д. Павличко); Був це 
хлопчик лагідний і тихий, як сосновий у безвітря ліс (Є. Плужник); Як тюльпан, що в 
Гаарлемі подорожньому киває крізь засніжене вікно,- крізь імлу життя людського 
червоніє творчий задум у поетовій душі (М. Рильський); І через те треба, щоб люди 
не утомляли одне другого (Т. Осьмачка); Невже ж тобі ще може сниться, Що вільна 
ти колись була? (Є. Маланюк); Запах Євшан-зілля ступав ханові до ніздер і 
паморочив змисли, коли він почав говорити (Л. Мосендз); І пішов я тоді до Петлюри, 
бо у мене штанів не було (В. Сосюра); Не врятують народи й накази, Коли там, де 
серце колись, Буде клаптик такої фрази! (Є. Плужник); Тут колись був банк, де 
служив батько його гімназіального друга (Б. Антоненко-Давидович); Я починаю 
сердитись, бо що таке "дізік"? (Г. Косинка). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
За честь і правду все віддай, коли ти любиш рідний край! (М. Вороний); Коли 
виїхали за село, потяглися степи аж до самого неба, рівні, довгі та широкі 
(Г. Григоренко); Я обламаю хвилинам пальці, щоб не сплітались в печаль годин 
(Л. Костенко); І жалем серце запеклось, що нікому мене згадати! (Т. Шевченко); 
Золота нитка історії міцно з'єднала і зв'язала все докупи - і широчінь, і височінь, і 
далечінь. І немає такої сили, щоб могла перервати цю золоту нитку (С. Пушик). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією, 
[..„(яку...),...]. 
[...], (як...). 
(Коли...). [...]. 
[...], (чи...). 
[... настільки...], (щоб...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
І тим часом удень здається, що не маєм минулого, ввечері певний, що майбутнє 
не існує (В. Підмогильний); Боже, коли ти єси на небі, коли твій могутній й 
всесильний дух витає над землею і бачить все, що твориться тут, коли тільки від 
твого погляду летять громи і двигтить земля і трепече все живе і мертве створіння -
зглянся надо мною (І. Сенченко); Бо засвіти, що довго так терпіли, Потаємні за 
тишею запон, Прорвалися громами влади й сили - І сколихнули весь земний закон 
(М. Зеров); Шахай поворохнувся, поклав руку на шию дружині, і на мить здалося, що 
він прокинеться (Ю. Яновський). 
Варіант 20 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Ще він її на цей раз переміг, А старість вже болотом по коліна (Е. Андієвська); І 
гомонимо, бувало, втрьох або співаємо потихеньку (Гр. Тютюнник); Плекаю я в своїх 
162 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
кімнатах слухняні клумби порядку, а під теплими листвами ребер серце, пласке, як 
блощиця (Ю. Тарнавський); Бігла стежка вдалеч і губилась, А мені у безтурботні дні 
Назавжди, навіки полюбились Ніжні і замріяні пісні (В. Симоненко); І заважають 
крила, і пече сліпучий спогад першої блакиті (Б. Рубчак); Не мозком уподобані, 
обчислені, А черевом проорані в черінь (Б. Олійник); Десь оподаль нагло фінка диха 
Синюватим ласим черевцем, Та немає ні добра ні лиха (І. Драч); Та і тоді не 
проминем ми долю, Не зречемось себе, поранених синів, Коли й побачимо в 
кривавищі за волю, Що наш народ вже тереном зацвів (М. Вінграновський); Я 
гордий, що був у Львові будителем національного відродження 1987-1989 років 
(І. Калинець). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Я знаю, що вона думала (В. Вовк); Феогенові чомусь пригадалося, як колись у 
перському поході воїни обрали стратегом Харміна (Ю. Мушкетик); Вони самі усім 
розповідали, Що інквізитора уже нема (Д. Павличко); Страшні слова, коли вони мовчать 
(Л. Костенко); Розсипатись і заятрить над кленом, Що плеканий парує у висоти 
Молозивом і бульками розсади (Е. Андієвська); А дат' я поїхав до Києва, де живу й по 
сьогодні (Гр. ТЮТЮННИК); 3 нею я ділити буду завжди Радощі, турботи і жалі, Бо 
стукотить у грудях Грудочка любимої землі (В. Симоненко); За те, що землю взяв за 
небосхил, земля забрала завеликі мита (Б. Рубчак); Та які ж це справді таємниці, Коли 
знаєш колір, маєш вимір (І. Драч); Я завинив, бо не доніс чогось (М. Вінграновський). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
У ту мить, коли полинув тривожний сигнал, ми звернули на обочину (3 журн.); 
Коли з'являється в солодкім сні моя Вітчизна майже призабута - О, як тоді морозять 
душу пута! (В. Стус); Невесело на світі жить, коли нема кого любить (Т. Шевченко); 
Де нема святої воля, не буде там добра ніколи... (Т. Шевченко); Душа моя - дно 
безджерельне й сухе, де тільки сіріє каміння важке... (Олександр Олесь). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
(Яка...), [такий...]. 
(Що...), [то...]. 
(Чим...), [тим...]. 
[...з того], (що ...). 
(Хоч ...), [та ...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Пам'ятаєш історію, яку ти розповідав, коли ми познайомилися? (Є. Гуцало); 
Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька притаїлись, коли не знаєш, з 
163 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТУІКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко); Ми співаємо, а він 
вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі як не погасне 
(Гр. Тютюнник); Та нараз усе затихає, і виростає тоді над дахами постать негра, що 
рве пекучі струни на чорнім інструменті, який має форму Африки (Ю. Тарнавський).

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.