Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

II. Основні поняття теми. 1. ОБ’ЄКТИ СИНТАКСИСУ.

Синтаксис правомірно розглядають як вищий граматичний рівень, який стоїть над морфологічним. У синтаксичному ярусі знаходять функціональну довершеність і оцінку всі засоби мови і мовлення. Термін “синтаксис” вживається у двох значеннях. Потрібно чітко розрізняти синтаксис мови. тобто синтаксичну будову мови як граматичний ярус самої мови, і синтаксис як науку. Синтаксис мови – це сукупність діючих у мові закономірностей, що визначають побудову та функціонування синтаксичних одиниць. Синтаксис як наука – це розділ граматики, що вивчає закономірності сполучення слів і творення речень, їх побудову та семантику.

Фундаментальне поняття синтаксису – це поняття про систему СО, (синтаксичну) семантику..

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.