Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 СИНТАКСИС СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В. 21-30

Варіант 21 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Ну так їх же було з трийцятеро, а я сам (В. Винниченко); Чи десь його прибило 
між корчами, чи десь лежить, примулений піском (Л. Костенко); Пред нами багато й 
мною, І ми із ним ще не жили! (М. Вінграновський); Війнув, дихнув, сипнув пшоно, і 
заскакали горобці (П. Тичина); Сосни весело шумлять, І струмочки грають 
(Олександр Олесь); Як се тобі вдасться, то будеш мати велику нагороду 
(Ю. Федькович); Писати буде вірш, але за те йому Уже побудували Казарму і тюрму 
(Д. Павличко); Фрузя бігала очима по всіх закутинах, заглядала в отворені двері, але 
Івана не було ніде (І. Франко); Лиш труд возвеличує й славить людину, а дружба нам 
сили дає (В. Сосюра); Ані вісток не подають, ані самі не прибувають, ані поїздами, 
ані кораблями, ані тими літаками (І. Багряний). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
У хаті рідко бачив хліб я, А в школі били по руках За те, що зиркав я спідлоб'я 
На булку панського синка (Д. Павличко); Прибіжиш, прибіжиш, бо в четвер усю 
правду скажу (В. Винниченко); Я вже й варила зілля полинове, щоб мій Грицько від 
туги не зачах (Л. Костенко); Чи, може, це шмат хліба, Що їсть душа із першим 
молоком (М. Вінграновський); Вдар словом так, щоб аж дзвеніло міддю (П. Тичина); 
Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається ніжно (Олександр 
Олесь); Від корчмаря Іван довідався, що її в селі не було (І. Франко); Скільки хвиль у 
бурхливому морі, стільки співів у серці моїм (В. Сосюра); І яких бракувало ще 
Юдиних сил, щоб і кості дідівські піднести з могил (І. Багряний); Бо не мине тому 
безчинно, хто, розпачу здушивши крик, знайде за нашими плечима крихітні 
рудименти крил (І. Калинець). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Ах, все нещастя в тому, що ми не можемо один другого зрозуміти (Олександр 
Олесь); Чом не співа душа про сонце, квіти і про Дністер, що води каламутні аж з-під 
Карпат несе? (М. Драй-Хмара); Так шкода кожної хвилини, що порошиною пролине і 
зникне в прірві забуття, лишивши жаль і каяття (Олександр Олесь); Де хазяїн 
походить, там сто кіп уродить (Нар. тв.); Дорога круто завертала вбік, у долину, де 
тьмяно блищало озеро (М. Трублаїні). 
Завдання IV. 
164 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[...], (хоча...). 
(Коли...), [то...]. 
[...з того], (що ...). 
(Хоч...), [та...]. 
[... так], (щоб...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
І наново жаждучі прагнемо краси, яку сотворимо в душі самі в неяловім зусиллі 
вільного горіння, й води живої ласки, що одна-одна всезаспокійна (Б.-І. Антонич); 
Воздвигнемо, щоб піднісся в небо над цими плавнями, що рибою кишать, над 
степами, де наші коні випасались, і буде незломлений наш дух жити у святій цій 
споруді (О. Гончар); Жені здавалося, що найголовніший тут - це оператор, який сидів 
на видному місці (Є. Гуцало); Часом удвох із своїм батьком вони догравались до 
такого, що гра закінчувалася каліцтвом чи смертю їх партнерів, і тоді обидва артисти 
або тікали, куди очі дивляться, або прудко ховалися в тютюн, щоб пересидіти 
гострий період свого шельмування, поки люди не позбирають пір'я і не поїдять 
засмажені жертви мистецтва (О. Довженко). 
Варіант 22 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Усміхається правда очима легенд, а свобода - очима неволі (Л. Костенко); А 
вони, сини, чи живі, а чи, може, їх немає (І. Багряний); Пройшла гроза, і ніч 
промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра); У Фрузі боліла голова, але вона й 
не думає про се (І. Франко); Непокривлену душу хотіли зламати, та лишилися тільки 
болючі киї (Д. Павличко); Топорець лиш блискнув, і Оленина голова покотилася по 
столові (Ю. Федькович); То сонце вигляне, то знову туча (П. Тичина); Хотілося їм 
зостатися, укупі бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них (Олександр 
Олесь); Лише гул од копитів степом котився та хліба шелестіли (А. Головко); Та 
тільки серце не кричало, Та тільки кроку не стачало, Та тільки сили не було 
(М. Рильський). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
І всі йшли за гетьманом тому, що він вів до перемоги, до щасливого життя 
(І. Багряний); Лежить моє серце, де степ і могила, де квітнуло щастя моє, де в берег 
Славута, з журби посивілий, кривавою хвилею б'є (В. Сосюра); Гроші він забрав 
швидше, ніж хто-небуть сподівався (І. Франко); Приснилося, що я вернувся додому 
(Олександр Олесь); Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі (П. Тичина); 
Вона від космосу, Бо стало Усе видніше в серці й голові (М. Вінграновський); Я 
165 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
прийшов сюди аж з Балаклії, хоч я людина вже не при здоров'ю (Л. Костенко); Куди 
вітер віє, туди й я хилюся (В. Винниченко); Став господарем заводу Той, хто руки 
подавав, Хто боровся за свободу, Людських здобувши прав (Д. Павличко); Щомиті 
якийсь хлопчисько Відкриває тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником (І. Драч). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Вчора ввечері, як лягали спати, піднялась страшенна буря і збирався дощ 
(М. Горюн); Як є краса, то нащо їм покраси? А як нема, то стрічка не поможе! (Леся 
Українка); Поезія починається там, де в людини є власне бачення світу 
(А. Малишко); Зимові присмерки поволі спускалися на засніжену землю, де вже 
з'явилися перші проталини, принесені передвесняною відлигою 
(С. Добровольський); А пісня ... розлягається по тих степах, де колись тирса шуміла 
(І. Нечуй-Левицький). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
(Якщо...), [то ...]. 
[Той...], (хто...). 
[...], (дарма що...). 
(Якщо ...), [то ...]. 
[... настільки], (що ...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Квіти, які вони так плекали, прив'яли, деякі схилили пуп'янки й голівки, хоч їм 
би ще цвісти та цвісти (І. Цюпа); Сьогодні - навпаки мені було приємно думати, що я 
цим розкішним лісом іду до життя, що я спочиваю в цій гостині у природи, щоб з 
новими силами вернутися до життєвої праці (М. Грушевський); А як малий Олесь 
добре потиснув "шпорами" свого "араба" попід боки, то він шалено брикався, хвицав 
задніми ногами, а коли стомився, то перестрибував рівчаки, калюжі й калабані, як 
вітер! (І. Котляревський); Не тільки сам жадає він Софії, Немов олень істочника води, 
Но нас усіх тим медом напував, Що назбирав ще в роки молоді Від мудрих книг, 
Благословенних слів (І. Кочерга). 
Варіант 23 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між: частинами складносурядного 
речення. 
Помчала хмар розбурхана навала, І сутінь розлилася по полях (М. Орест); На 
землю ти зсилав Дажбога і вергав їй сліпу Морену (О. Лятуринська); Чи то так 
сонечко сіяло, чи так мені чого було? (Т. Шевченко); Минає день і світ згасає, і 
найсвітліший промінь згас (М. Рильський); Згода дім будує, а незгода руйнує (Нар. 
тв.); Ліс стояв мовчки, та проте смереки шепочуть щось (М. Коцюбинський); Гине 
безславно Самсон в самотині, серцем же рветься свій люд визволяти (Леся Українка); 
166 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Побіч колосилися хліба, та до жнив ще було далеченько (Ю. Збанацький); Починався 
день, і вітер гнав по небу хмари (О.Копиленко); То сонце вигляне, то знову туча, і 
блискавка, і дощ (П. Тичина). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
А може, князь знав про їхнє походження, а тільки вдав, що не відає 
(П. Загребельний); Обговорення, яке тут проводимо в друкованій формі, відбулось 
після відкриття виставки славнозвісної картини Леонарда да Вінчі (І. Керницький); О 
брате мій, ти сам забув, мабуть, Що тільки Бог царів і царства судить (І. Кочерга); 
Ще ніби чув за собою переляканий дівочий крик, але опісля цілком забувся, де саме 
блукав і з якими думками (Л. Мосендз); Хома гукнув до Омелька, щоб той тікав геть 
(Д. Нитченко); Завжди, завжди, зажди Рильського згадую, як побачу білий вишитий 
рукав! (Б. Олександрів); Як же йти, коли з неба сипляться й сипляться Марусі, 
Оксани, Галі й Катрі - і, виспівуючи "Посіяла огірочки", за річкою сідають 
(М. Понеділок); Ти знаєш, що ти людина (В. Симоненко); Відбив у бронзі профіль 
твій різцем, коли вершив поставу красовиту (Яр Славутич); І всміхатись вік - щоб 
так - усміхненим - і смерть зустріти (В. Стус). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Лиш де-де з вікон блимає світло, що ледве мерехтить за сніговим серпанком 
(І. Франко); Крізь розчинене вікно так ясно світить місяць, що при його світлі можна 
читати книжку (А. Шиян); Людина не повинна забути, що живе в позичку у природи 
(В. Брюгген); Коней пустили на прибережні луки, яких ніколи не торкалася коса 
(М. Смоленчук); Я не маю наміру розповідати вам, яке це щастя - справжня дружба 
(Марко Вовчок). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[... так], (що ...). 
[... океан], (по якому ...). 
[...], (мов...). 
(Коли ...), [...]. 
[... така ..], (що ...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Але людина шукає правди, яка може бути підпорядкована реальності, що її 
людина розуміє (Ю. Тарнавський); Михайло сидів, угрузнувши в кріслі, і йому 
здавалося, що він потрапив у гротескову залю, де все настільки нормальне, що 
перестає бути нормальним (В. Шевчук); Щоправда, коли б сьогодні хтось нагадав 
про це Петрові, він з обуренням рішуче заявив би, що він завжди з огидою ставився 
до приязної посмішки Юди, і якщо їх і бачили разом, коли вони вдвох пили вино, то 
це він робив для того, щоб не спускати ока з Юди (В. Петров); Коли б я вірив у Бога, 
167 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
я попросив, помолився б йому, аби послав він мені ясного розуму на десять літ, щоб 
зробити щось добре для свого народу, і більше нічого б не просив (0. Довженко). 
Варіант 24 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між; частинами складносурядного 
речення. 
Давно в минулім дні твоєї слави, І плаче дзвонів стоголоса мідь (М. Зеров); 
Тільки справді велика душа спроможна була дати таку стоїчну нагадку для себе, а 
для нас - героїчний тестамент (М. Орест); Вкривались багрецем її заграви Дзвінкі 
вітрила легких кораблів, І вабив десь за безміром пісків Незнаний скарб заморської 
держави (Ю. Клен); На цей раз каравели історії нас обох винесли з виру події, і ми 
ще кілька разів зустрічались по війні (Д. Чижевський); Андрюша поспішно робив 
свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери 
(М. Хвильовий); Чи ж народ безсмертний? Чи не вмирущий він в конечності своєї 
долі? (О. Довженко); Він ладен був вилити на Хому потік обвинувачень, але 
стримався (В. Петров); Спинилось літо на порозі І дише полум'ям на все, І грому 
дальнього погрози Повітря стомлене несе (М. Рильський); І через те самотність 
людини - це не стан якогось там егоцентризму, а тільки такий самий крик, як і "ґвалт 
- рятуйте!" (Т. Осьмачка); Хоч вдихнуть, хоч узріть тебе де б (Є. Маланюк); Безодня 
смерти і безодня життя спіткались на межі, а на лезі її сьогодні знов нап'ятий він 
лежить (Л. Мосендз). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
А хто має розум, а має почуття, той божевільний (Т. Осьмачка); Коли б можна, 
нехай мимо йде від мене чаша ця (І. Баїряний); Ми у грозах радісно зростали, щоб у 
дні ці сонячні прийти (В. Сосюра); І розлилась в мені такая сила, що я на ній ніколи 
ще не чувсь! (П. Тичина); Ми знаємо, як наші ночі йдуть за днями 
(М. Вінграновський); Тоді б я вам про неї розказала, що говорив про неї хто кому 
(Л. Костенко); Він переліз, стрибнув і, щоб не впасти, ухопився за Мотрю й, обнявши 
її, пригорнув до себе (В. Винниченко); Де пахнуть у копицях трави, примружився 
явір кучерявий із усмішкою на виду (Д. Павличко); Через те я стежу за діями, щоб не 
збились з призначеного їм землею холуйства (І. Сенченко); Порив, що ним живе 
душа моя, в слова магічні замикаю я (М. Зеров). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
За озером, де починається степ, сивіла ковила на обрії (О. Ільченко); І правда 
кривду спопелить, коли навчиться люд убогий громадою обух сталить 
(М. Рильський); Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй 
(Л. Костенко); Для мене вистачає, коли вони [друзі] видаються мені щирими 
(І. Вільде); Якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплеє слівце! 
(І. Франко). 
168 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[...], (бо ...). 
[...], (який...). 
[...], (щоб...) 
[Для того, (щоб...), ...]. 
[... такої...], (що ...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Велетенський хаос, який опанував землею, був як море, що порозбивало човни 
(Ю. Яновський); Наприклад, коли кум писатиме, що там у них мануфактури хоч 
завались, то значить, що я маю йому вислати на пару костюмів чи з десяток 
квітчастих хусток (Д. Гуменна); Конквістадори, що запалили його, роз'їхалися 
праворуч і ліворуч, проте огонь не погас (М. Бажан); Ми зупинилися приблизно на 
тому місці, де стояв там хутір, але все довкруги так змінилося, що я не мав певности, 
чи воно не справжнє (У. Самчук). 
Варіант 25 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень с 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
З журбою радість обнялась ... В сльозах, як жемчугах, мій сміх, І з дивним 
ранком ніч злилась, І як мені розняти їх?! (Олександр Олесь); Ніхто не винен, а всі 
винні (В. Барка); Лечу, співаю ніч і день, А сміх бринить з моїх пісень 
(В. Пачовський); Всюди бідна, всюди вбога Здавна істина була, І тепер її дорога Не 
квітками зацвіла (Гр. Чупринка); Навкруги після галасу зробилось наче ще тихіше, 
тільки десь далеко гавкали собаки та вітер злегка шепотів соломою (В. Винниченко); 
Повість "На той бік" є не тільки етапним твором вияву цієї ідеї в перші 
пореволюційні роки, але і щодо жанру й мистецьких засобів новим мистецьким 
словом в українській пореволюційній літературі (Г. Костюк); Я дивлюсь, а моїх 
одинадцять друзів нема (В. Свідзинський); Тоді Наталенко йде на нечуваний у 
шляхетському роду вчинок - вступає до французького Михайлівського театру, а 
згодом укладає контракт з паризьким "Театр Гімназ" (О. Мишанич); Тоді мені в очі 
світити і досить колінкувати (Н. Королева); Все у них людське, але душа ще з дерева 
не злізла (Л. Костенко). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Вдихну я в груди промінь блискавиці, Щоб перед ворогом не впасти ниць 
(Д. Павличко); А Мотря все дивилась на його і теж прислухалась, як щось давило-щеміло 
па серці (В. Винниченко); Ліворуч місяць іскри ллє, Мов в небі золото кує (Олександр 
Олесь); Чурай Маруся, що його любила, любила, справді, вірно і давно, тоді його із 
169 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
ревнощів убила, підсипавши отруту у вино (Л. Костенко); Може бути, що мене не буде 
(М. Вінграновський); Поет може бути сильним тільки при тій умові, якщо весь час буде у 
своєму серці відчувати непреривний зв'язок з джерелами землі (П. Тичина); Коли додому 
я прийду в годину радісну-побідну, я на коліна упаду і поцілую землю рідігу (В. Сосюра); 
Проти волі задивився на красу її, що тепер іще якось виразніше виявилась на сірому тлі 
стіни (В. Винниченко); Злякано дуб кордубатий На нелюдське обличчя Настовбурчив 
сухе патиччя, Як звір, підіймає шерсть (В. Свідзинський); Скінчили працю, коли ранок 
ясні очі уже розплющив (Н. Королева). 
Завдання III. 
У поданих: реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Не знаю й сам - чому я знов весь день до Вас лечу думками (Олександр Олесь); 
Швидше в гай зелений, в поле, де повітрям тягне з гір (П. Грабовський); Знаю, як 
мало людині треба (Є. Плужник); Коли слова на порох стерті, сповідатись зорям 
зайво (Б.-І. Антонич); І тоді він (Соловій) переводив погляд на високу солом'яну 
стріху своєї оселі, де з прадавніх часів чорніло лелече гніздо (Р. Іванченко). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[... так], (що ...). 
[...], (так що ...). 
[...], (наче хто...). 
[...], (коли..). 
[...], (де...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Гете ніколи не можна назвати вселюдським серцевідом, а тільки знавцем 
людини - себеіндивідуаліста - і всерозуміючого егоїста, що так дуже скидається на 
егоїзм Сатани (Т. Осьмачка); Коли шалений поїзд спинився нарешті над незнаним 
байраком, де чорніла глибока долина, і коли зойки забиваних коней змішалися з 
зойком вбиваних невільників - знов хвиля чужоти плеснула на отрока (Л. Мосендз); 
Коли він казав про мечі, які треба освятити, та про кров, якою треба принести 
жертву, в очах йому запалювався вогонь дикий, кулаки стискувались і кийок високо 
піднімався над землею (В. Підмогильний); Воно виростає майже непомітно, хоч я не 
можу сказати, що був колись час, коли я не був Холуєм (І. Сенченко). 
Варіант 26 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Поцілунки звучали стлумленими сплесками, а Єгоханан без диху спостерігав цю 
чарівну боротьбу (Л. Мосендз); Кругом дроти і вартові стоять, І ніч щораз на табір 
прилітає (Д. Нитченко); Ми читали, друже, Рильського з тобою, І в серцях бриніла 
золота теплінь (Б. Олександрів); А місяць здирається вище і вище, і дерева, 
зачаровані його сяйвом, перероджуються в сріблясту одежу (М. Понеділок); Можна 
170 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко); Ти 
вже не загинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям 
сибірами і соловками (В. Стус); Є прекрасних мов багато, але першою серед мов одна 
лиш ти є (І. Багряний); А я чолом припала до вікна, і смуток мій бере мене за плечі 
(Л. Костенко); Покинута, занедбана на лугу, Зеленіє капустонька в снігу, А до неї 
стежечку не одну Протоптали ніжечки по лану (Олександр Олесь); Небо - уже 
напідпитку - тулиться і дуже хмеліє, і, не рахуючи збитків, щедро ллє вина 
(1'. Чорнобицька). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
.раматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
кішсифікаціями. 
Все, що вас колись давило і смуток будило, зникло (Панас Мирний); Здавалося, 
що ніч нескінчена (Н. Рибак); І звичайно, що коштують вони не дешево (О. Іваненко); 
Кін той самий, що і колись (І. Коломієць); Народу зібралося дуже багато, чого ніхто 
т сподівався (М. Коцюбинський); Куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, 
зацвіло пишним цвітом (Панас Мирний); Кожен із нас має в серці заряд, силу любові 
і ніжності, що виведе нас до мети (О. Гончар); Коли вже доводилося звертатись, то 
говорили такими вибачливими, влеслими голосами, що найтвердіший віск міг 
розтанути (Є. Гуцало); Часом то одна, то друга голова вставить свою увагу, і ніс 
швиденько згідливо цюкає повітря або ж роздумливо й заперечно хитається, як маяк 
(В. Винниченко); Почувалось, що таку натуру не зламає ніщо, і не затягне цю 
шодиму міщанське болото, і не стане вона заживати ласки ціною самоприниження, і 
ЩО є в неї принципи, для неї святі...(О. Гончар); Дівчина була невеличка на зріст, але 
рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгобраза, як 
червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина (І. Нечуй-Левицький). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
А хто розкаже людям про ті криваві сльози у тих лісах волинських, де пам'ять 
аж кричить (Л. Костенко); Не говори печальними очима те, що бояться вимовити 
слова (Л. Костенко); Коли в людини є народ, тоді вона уже людина (Л. Костенко); 
Машина мчить краєм степу, звідки на всю широчінь видно морську затоку 
(О. Гончар); Ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять? (Леся Українка). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[Не так ...], (щоб ...). 
[... такими ...], (ніби ...). 
(Хто ...), [той...]. 
[... там], (де...). 
[... на ту...], (в якій ...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
171 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Явори в левадах сріблились листям, поміж якого вже траплялося і приблякле,-
явори в левадах стояли вічними богатирями, здається, і справді чекали на молодше 
покоління веселотернівчан, щоб здиралось догори, ближче до синіх високостей, щоб 
намагалося зазирнути за обрій - а чи не наближаються звідти жар-птиці мрій? 
(Є. Гуцало); На річці виднілися верболози, до яких завжди чомусь тягнуло, 
верболози, появу яких ніхто із старожилів не пам'ятає, верболози, в яких можна було 
знайти сміливцю водяні лінії (Ярослав Мельник); Все, що вляглося за зиму, все, що 
від самої осені стояло на Пслі непорушно, ламалося під могутніми ударами весни 
(О. Гончар); Лісовик веде чоловіка вночі по лісі так, що той чоловік ніяк не знайде 
дороги і не вибереться з лісу, аж поки треті півні заспівають (В. Гнатюк). 
Варіант 27 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Та сонце твоє узялось верховіттям І стогону твого напився Тарас... 
(М. Вінірановський); Він бачив срібні нитки в косах - розпусниця, І пригадалися 
сріблом виткані плахти (В. Вовк); Вони політають-політають і, як голуби, знову 
сідають на хати (В. Голобородько); Микола належить до його найулюбленіших 
вихованців, і учитель вірить у нього та в його ненаписані поеми (О. Гончар); Чи то в 
полі над Маджентов три вірлове в'ються, чи то в полі над Маджентов три царове 
б'ються? (Ю. Федькович); Розкорінюється дуб та на всі боки, а в горі гілля його як 
тая стеля (П. Тичина); То сяєво - не княже, То світить не господній дім, То золоте 
безсмертя наше Палає в камені твоїм (Д. Павличко); А понад усім тим сіре небо 
думало якусь понуру думу, а здалека зеленів високий смерековий бір (І. Франко); Я б 
упав на бруці на коліна, але ні... соромлюся людей (В. Сосюра); Час уже йти і обідать 
додому, Тільки не хочеться рушить нікому (Олександр Олесь). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Схаменіться! будьте люди, Бо лихо вам буде (Т. Шевченко); Того єдиного 
певного національного водозбору, що ради нього заснував колись "Просвіти", був за 
інструктора Центральної Ради, тікав з директоріївським військом (Б. Антоненко-
Давидович); Берестечок цей був знаний усім, хто їздив Чорним шляхом на станцію 
Цвітково і хто їздив цим шляхом із Черкас на Умань (Т. Осьмачка); Той перший, що 
прийшов допитувати Діденка, був певен, що причина всьому - вино (О. Зуєвський); 
Найперше, що є пам'ятне, це вже більш-менш демократичне обрання народних 
депутатів Верховної Ради минулого скликання...(З газети); Мати будуть раді, що 
привезу я жінку з України,- мій батько, умираючи казав, щоб я десь в ріднім краю 
одружився (Леся Українка); Скажи, чи я ж коли така була, Щоб сії капості робити? 
(Л. Глібов); Скло страшенно блищить, ніби на шибки впало четверо сонечок, і ті 
сонечки ріжуть мені очі, штрикають та колють неначе розпеченими в огні 
спичками (І. Нечуй-Левицький); Дедалі все видніше й видніше стає, яку велику вагу 
в нашому письменстві має це славне ім'я; а яку матиме своїми роботами, що тільки 
172 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
тепер виявляються на світ,— про те можна догадуватися (В. Неділько); Кожне 
створіння природи одмінне буває на вигляд, Тож неминуче, гадаю, належиться нам 
припустити, Що випливає все те із добору начатків одмінних (М. Зеров). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Що хоче жити - не повинно вмерти (Г. Чубач); Ні, не буде душі людської 
зігрівати дзвінкою мовою чужою перевертень, що рідне сово в собі згасив, неначе 
натру (Д. Павличко); Коли слова на порох стерті, сповідатись зорям зайво (Б.-
I. Антонич); Щоб узятися за розум, треба його мати (В. Брюгген); Я навіть не 
помітив, як вечір засмутивсь (Олександр Олесь). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[... те], (для чого ...). 
(Де...), [там...]. 
[...], (щоб...). 
[Вона, (яка...), ...]. 
[Той, (що...), ...]. 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
А в Чернігові осінній день на короткий час спалахнув церквами та монастирями 
на горбах, засвітився строгими, чіткими лініями старовини архітектурних ансамблів -
і вже зостався позаду, бо мали ми мету, до якої поспішали (Є. Гуцало); Благослови, 
Господь, твоїх людей, не забувай їх в радості і в горі: Оратая, що в полі ниву оре, 
Сіроїтеля, що камені кладе і розчином скріпляє найміцніше, Спасителя, що 
праведним пером скарби словесні в книгу перепише (І. Кочерга); Де ж бачили ви 
вчителів таких, які б того навчали, що для них відоме добре? (Є. Плужник); 
І Іообідавши, дядько Щерба не встає з-за столу відразу, а якиїсь час сидить, 
випроставшись, у тихій тиші (Є. Гуцало). 
Варіант 28 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
І явір виріс, зеленіє, І сонце світить, сонце гріє (Ю. Федькович); Чи то нафтовий 
сопух у ямі так заглушив його, чи то ранішній біль голови не давав розуміти 
бабиного балакання (І. Франко); Чи, може, там гриміли громи І дощ проливався як з 
відра... Й тепер вона біжить крізь лани І босі ноги обдира (Д. Павличко); І зайчики, і 
шашечки, й малесенькі комашечки хотіли б з ними погратися, та страшно їм 
озватися (Олександр Олесь); Посеред лісу потрапили на незібраний, перетолочений 
клин жита, хотіли перейти взбрід, але потім одумалися й пішли збоку (Є. Гуцало); 
Нін не пішов просто, а знайшов у паркані дірку і вліз із завулку у власний город 
(І. Багряний); Для нас гаї шумлять, з піснями йдуть дівчата, і трактор золотий у полі 
ріже путь (В. Сосюра); Він іде, а вітер свище, букові ліси колише (П. Тичина); Іван 
173 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Іванович хотів щось казати, та тільки рот роззявив (А. Свидницький); Посіяли 
гайдамаки в Україні жито, Та не вони його жали (Т. Шевченко). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Та й я вже намовив, мабуть, більше сотні й звелів, щоб кожний підмовляв до 
своєї купи п'ять чоловік, - Сказав Вовчура (І. Нечуй-Левицький); Народившись, 
помирає кожний, А живуть століття після смерті Ті, що роблять те, чого "не можна" 
(В. Стус); І тут знову загавкав Вовк і всі почули, що він дряпається в двері 
(Є. Гуцало); Дві шаблі лисніли, неначе дві сплетені навхрест скалки блискавки, 
ніби два скажені вовки кусалися, аж клацали та скреготали зубами (І. Нечуй-
Левицький); Лежить недвижимо Орися і бачить у щілину, як дві постаті бродять із 
ліхтарем і шукають когось поміж сажнями дров... (М. Старицький); В оборону своєї 
віри підноситься козацтво, яке відстоювало соціальні права, поєднувало їх з 
боротьбою за національну рівність і свободу релігії (В. Стус); Зеленіли верби понад 
невеличкою болотяною річкою здовж села, в котрій уже плюскоталися стада 
панських качок (І. Франко); Любка, і розказуючи, і слухаючи, не переставала 
проглядатись і спостерігати, бо дуже за останній місяць звикла вона до сього 
німого оглядання, продумування (Г. Хоткевич); Він іде за рудничий посьолок, там, 
де радіо тоскно кричить (В. Сосюра); Про мене хазяїн теж говоритиме, що я 
невтомно дерзаю, вдосконалююсь, шукаю нових методів і знаходжу (О. Гончар). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-граматичною 
класифікацією. 
Я просто хочу, щоб до наступної ери з кожного сьогоднішнього злочину не 
виросло завтрашніх двісті (Л. Костенко); В ті давні часи, коли йде наше оповідання, 
долина не була поросла лісом (І. Франко); І сміх, і плач - се рідні два брати, коли від 
болю серце рветься (М. Вороний); Я не вірю, що через триста років зраду 
вважатимуть доблестю (Г. Гордасевич); Щоб увійти в безсмертя, людина мусить 
скласти два екзамени: один перед сучасниками, другий - перед історією (І. Вільде). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
(Якби ...), [то ...]. 
[...], (як...). 
[..., (що...),...]. 
(Де...), [там...]. 
(Доки...), [доти ...]. 
Завдання V. 
Викопати повний синтаксичний розбір речень. 
До Чернігова були розмови, були пісні - вони приходили з нашого дитинства, з 
весіль, на яких пощастило побувати, з Давніх Вечірок. Пісні наче озивалися на ті 
голоси, на які колись було їх проспівано, і ми з дивними почуттями прислухались до 
того, як вони відлунюють у наших серцях (Є. Гуцало); Коли б знати, що мислять 
174 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
руки, що замислюють руки (Б. Олійник); А привезли його з Франції в такій 
спеціальній скрині, в якій було штучне охолодження, щоб олійна фарба не 
звурдилась (І. Качуровський); Я розумів, що за пиріжечки треба платити, й тільки 
радів, що плачу такими дешевими грішми (В. Підмогильний). 
Варіант 29 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між частинами складносурядного 
речення. 
Та нічого сурйозного не буде, а берегтися треба (М. Стельмах); Я огримав ваш 
лист і сердечно дякую (В. Врублевська); Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не 
нони його жали (Т. Шевченко); А наступного дня шквал пронесло, і втішене море 
засвітилося сонечком (О. Гончар); Давно у пазусі під боком Мазепа гадину зогрів, Та 
Кочубей орлячим оком Ту злість гадючу прослідив (Є. Гребінка); Зрештою, Опанас 
ІІІворень не витримує такого бурхливого натиску "терориста і, стукнувши його 
"карафкою по тім'ї", жбурляє за двері (А. Ткаченко); Вступили до свого місця співці, 
а між ними й Артур той Вродливий (О. Пчілка); Був дощ м'який і гречка пахне 
душно (М. Рильський); Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чола 
(Л. Костенко); І зими біліють, і весни дзюрчать (В. Симоненко). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Є тут такі, що великий торг дровами проводять та й багатіють з краденого 
дерева (Леся Українка); 3 наближенням старості погіршується живлення серця, тому 
В цей період підсилене кровопостачання особливо необхідне (О. Мотилянська); Не 
пробуй і вирватися, коли він схопить тебе та, як обценьками, стисне там, де пульси 
б'ють (О. Гончар); Хома чув, як колотало його серце (М. Коцюбинський); Була 
довгонога, жилава і така міцна на руку, що парубки, навіть дорослі, не зважувалися з 
нею жартувати (Ю. Збанацький); Твоїм будущим душу я тривожу, Від сорому, який 
нащадків пізних Палитиме, заснути я не можу (І. Франко); Тепер від тої псярні і сліду 
не зосталося, бо й великі магнати трохи порозумнішали (І. Нечуй-Левицький); А я 
бачу, що ти тепер, відколи студентом став, то порозумнішав (О. Гончар); Увесь цей 
хресний хід сповнений таємничої врочистості, хор гучних голосів і передзвін 
близьких і дальніх монастирів та соборів сколихнув серця майже всіх присутніх з 
такою силою, що багато хто почав плакати від зворушення (О. Довженко). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-
граматичною класифікацією. 
Не одцуравсь того слова, що про Україну сліпий старець, сумуючи, співає під 
ТИНОМ (Т. Шевченко); Благословенна та ясна година, коли дитя читає "Кобзаря" 
(Д, Павличко); 
Ти знаєш, що ти людина? (В. Симоненко); Стали спускатися в яр, звідки повіяло 
холодом і проваллям (Г. Тютюнник); Море так бадьоро хлюпає у човни, що аж 
слухати любо (М. Коцюбинський). 
175 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією, 
[..„(яку...),...]. 
[...], (якою ...). 
[...], (щоб...). 
(Хто...), [той...]. 
[...], (тому що...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Спогади про дитинство, про це довоєнне село зостались такими самими, 
неторканими,- І хай у пам'яті живе спів зозулі в ранковому лузі, усмішка матері, 
доторк її рук, хай живуть спомини про те, якими безмежними були слова, що 
вміщали все у безмежному світі... (Є. Гуцало); Я почуваю, що воно мені чуже, що 
воно немає жодного зв'язку з моїм живим організмом, в якому тече тепла кров, що я 
кохаю не те, що я сумую не за ним, а за чимсь іншим, живим, що лишилось у моїй 
пам'яті, відбилось там золотим промінням (М. Коцюбинський); 3 перекрученими від 
жаху рисами обличчя летіла без оглядки Орися, перебігаючи безлюдні вулиці, 
напружуючи всі сили; їй здавалось, що за нею погоня поспішає, що лунають поза 
спиною свистки, і вона все бігла та й бігла, не знаючи куди й чого, не помічаючи 
навіть, що вже спустилася з крутої гори просто до широкої річки (М. Старицький); А 
тим часом я цілком певний, що я не вийду з цієї хати, бо я не можу не слухати його 
(М. Коцюбинський). 
Варіант ЗО 
Завдання І. 
Підкресліть граматичні основи і визначте, котрі з поданих речень є 
складносурядними. Визначте смислові зв'язки між: частинами складносурядного 
речення. 
Цвіркуни лише били в душу, А потім тихенько зникали (І. Драч); Ти в радості 
одна, І вгорі ти одна (В. Стус); Там випраглість пустель, плеса лави ліниво-кипучі, 
Але надять ненатло майбутнього люті ворота (О. Ольжич); Часом качка в повітрі 
дзвенить, чи кажан проти місяця грає (М. Рильський); Але літо йде полями і гаями, і 
вітер віє і цвіте блакить (А. Малишко); Так то вам здається, а ніхто не віда, хто як 
обіда (І. Котляревський); І сива голова, і борода велика, І розуму набравсь, а все-таки 
бідняк І в світі божому якаясь ти притика (Л. Глібов); Ось і північ вже минає, І півні 
співають, І рибалки свої сіті Із тичок знімають (Б. Грінченко); Над моїми воротами 
Чорна хмара стала, А мене, молодую,- Поговір і слава (М. Кропивницький); Багато 
де об чім вони радилися потайки, але нікому Коломийчиха анічичирк за ті розмови 
(М. Старицький). 
Завдання II. 
До поданих речень подати: а) їх структурні схеми (горизонтальні та 
вертикальні); б) встановити різновиди підрядної частини: за формально-
граматичною, логіко-граматичною, структурно-семантичною та шкільною 
класифікаціями. 
Які будуть ювілейні торжества на привітання нового, третього тисячоліття, 
можемо вже тепер з переживанням та обсервацій інших різних ювілеїв уявити собі та 
176 
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи 
приготуватися до цього великого історичного моменту, що ділить хронологію 
людства на дві частини: до Христа і по Христі (С. Гарванко); В цих дотепних словах 
найгірша суть процесів, що відбуваються в сусідній з нами країні (Л. Коханець); 
Були виявлені численні факти, коли замість дітей-інвалідів, що потребували 
негайного лікування, в санаторіях лікувалися тисячі дорослих псевдочорнобильців 
(Е. Богацька); Якби я справді була б відьма, я б, перш за все, показала тобі, Тарасю, 
свої чари коло твоїх воріт, а не коло криниці (І. Нечуй-Левицький); Підібратися до 
нього так, щоб можна було тільки його самого покласти, мабуть, неможливо 
(С. Гуцало); Потім я взявся вишукувати поглядом на деревах те листя, що по краях 
уже почало жовтіти, зауважував різні, ще несміливі барви згасання (Є. Гуцало); Гуде 
ні тер вельми в полі! Реве, ліс ламає; Козак нудиться, сердешний, Що робить, не знає 
(II. Забіла); Тоді злітає зірка у зеніт, Спеленана у сяйво полум'яне, Коли ще не 
Завершено політ І раптом - серце битись перестало (Д. Шунта); Показалося, що не 
тільки Прохірина корова перестала доїтись, більше десятка корів зробились офірою 
І Іаращиного відьмування (М. Коцюбинський). 
Завдання III. 
У поданих реченнях визначити тип підрядної частини за формально-
.•раматичною класифікацією. 
Прокидаюся на світанку, Коли гаснуть зорі останні (Г. Гордасевич); 
Благословенна будь же ти, хвилино, коли почула я дитячий крик (Л. Костенко); Я не 
хочу, щоб ви були сьогодні, як завжди, засмучені (Олександр Олесь); Все так же над 
озером мріє калина, де юність моя протекла (В. Сосюра); Як тяжко жити в ті похмурі 
дні, коли нема де серцю відпочити (М. Вороний). 
Завдання IV. 
За поданими схемами скласти речення. Підкреслити члени речення і вказати 
тип підрядної частини за шкільною класифікацією. 
[Такий ...], (неначе ...). 
[...], (про що...). 
(Як...), [тоді...]. 
(Доки...), [доти...]. 
[...], (хоча...). 
Завдання V. 
Виконати повний синтаксичний розбір речень. 
Тоді доктор Тіле із жалості до нього ніжно пояснює йому, що таке 
попередження пана управителя дому графа Елленберга могло б провалити всю 
операцію, бо зразу викликало б підозріння й настороженість із боку тої сторони 
(В. Винниченко); Може, тому так трепетно щемить у нас, сучасників, серце, коли 
зачуємо прадавню пісню, в якій дочка благає з чужини:"Якби мама знали, яка в мене 
біда, вони б передали горобчиком хліба..."(В. Яворівський); З'ясувалося, що жодна з 
їхніх розробок не була впроваджена - більшість з них "упокоїлася" на архівних 
полицях, за винятком деяких статистичних звітів, копії яких опинилися за кордоном, 
і зацікавлені особи користуються ними безкоштовно, хоча відомо, що інформація 
нині має чи не найбільшу вартість (Е. Богацька); Як і раніше, українська делегація не 
брала участі в обговоренні й підписанні документів, що стосується колективних сил з 
підтримання миру в СНД, оскільки наша держава не бере участі в роботі Ради 
колективної безпеки (В. Ючевич).

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.