Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

РОЗДІЛ V. ЗРАЗКИ ВАРІАНТІВ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ СИНТАКСИСУ

ВАРІАНТІ.
І. У якому ряду всі поєднання слів не становлять словосполучення як
окремої синтаксичної одиниці?
1. Гори перевернути, дати на горіхи, часто-густо, сказати правду, до лісу рукою
подати, розв’язати язик.
2. Бути насторожі, кривити душею, лебедина пісня композитора, очима стріляти,
на повний хід, поети і прозаїки.
3. Наламати дров, бути причетним до справи, буду виступати, ріки і озера,
найбільш вдалий, дуже серйозний.
4. Іван Петрович Котляревський, ламати голову, куди завгодно поїхати, крізь
зуби сказати, наламати дров, весна рання.
5. Тримати камінь за пазухою, честь і порядність, давати пораду, розводити
дискусію, слова ковтати, спуску не давати.
II. У якому реченні простий присудок виражений фразеологізмом?
1. Вичитавши всьому гуртові, директор почав брати в шори поодинці
(С. Васильченко).
2. І правда кривду спопелить, Коли навчиться люд убогий громадою обух
сталить (М. Рильський).
3. Я печу раків і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов сюди
(М. Стельмах).
4. На уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до
речі, не до ладу- як Пилип з конопель вистрибне (О. Іваненко).
5. Будівельники не думали здавати свої позиції (М. Тарновськнй).
III. Укажіть речення, в якому обставина із значенням мети виражена
сполученням “для- + родовий відмінок”.
1. Своїм трудом ми трудно здобували для людства радість Істини й краси
(М. Бажан).
2. Це ж перший бій для багатьох моїх орлів (О. Гончар).
3. Пшеницю сіяти ми любим для щастя людського й добра (Ф. Малицький).
4. Важка навіть голка для солдата в поході (О. Гончар).
5. Можна було подумать, що то кошари для овець, а не хати для людей
(І. Нечуй-Левицький).
IV. Знайдіть серед наведених речень узагальнено-особове.
1. Хай сумується серцю прекрасно Серед свята обсипаних віт (Г. Чубач).
2. Літа, як стрілки, не переведеш, життя, як гирю часу, не підтягнеш
(Т. Севернюк).
3. На кожну голову приходить своя хуртовина (М. Стельмах).
4. Не хоче півень на чуже весілля, та несуть (М. Стельмах).
5. Життя вдивляється в наші очі очима болю, Очима втрат (Т. Севернюк).
V. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1. Уклін земний, працівникам землі! Вам, сіячі, плугатарі, – спасибі!
(М. Рильський).
2. Я єсть Людина, в боротьбі зміцніла, В труді завзята, в творчості жива…
(М. Бажан).
3. І вража лють, ні лжа, ні спроба збройна Мене не відвернули від мети
(М. Бажан).
4. Червону руту не шукай вечорами — ти у мене єдина, тільки ти, повір
(В. Івасюк).
181
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКПАДНИЙ АСПЕКТ
5. А коли поєднали нас пісня та хліб, та борня. Ростемо у прийдешність,
спільноту цю в душі поклавши (В. Коротич).
VI. Структура якого речення ускладнена відокремленою прикладкою?
1. Люд без мови – то глина безлика, без’язика отара овець (Н. Забіла).
2. І йшла вона врочиста і проста, його старенька вісімдесятирічна мати
(І. Цюпа).
3. Остап – хлібороб справжній (А. Головко).
4.Учителю, стою перед тобою, малий, вчарований до німоти (Д. Павличко).
5. Тут мені, як і птиці, Все знайоме у ріднім краю… (М. Сингаївський).
VII. Визначте і проаналізуйте складносурядне речення з протиставними
відношеннями.
1. Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа – свої
почини, кожна казка – свої причини (Л. Костенко).
2. Зазнали ми тоді гіркої втрати… Багато сліз сама я пролила, Зате тепер
навчилась шанувати Любов і мир родинного житла… (І. Кочерга).
3. Наснилася радість, торкнулась чола, і я телефон Ваш набрала (Т. Севернюк).
4. Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують (Нар. тв.).
5. З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно (Леся
Українка).
ВАРІАНТИ.
І. У якому ряду всі поєднання слів не становлять словосполучення як
окремої синтаксичної одиниці?
1. Руку подавати, з давніх-давен, дорослі й малі, вскочити в халепу брати участь
в олімпіаді, Зелений Яр.
2. Підбивати підсумки, з діда-прадіда, знати предмет як свої п’ять пальців, півня
пустити, собаку з’їсть, рано-вранці.
3. Кирпу гнути, усі п’ятеро, піти собі, знай співає, сказати правду, протягом дня.
4. Ґулю набити, мати надію, калина-малина, Олександр Довженко, Велика
держава, сонячний зайчик.
5. Дідусь відпочиває, біля моря, стратегія і тактика, Давид Мотузка, давним-
давно, кривити душею.
П. Знайдіть речення, в якому інфінітив входить до складу дієслівного
складеного присудка.
1. Леся Українка прагнула поліпшити світ, звеличити людину (3 часопису).
2. Людина здавна примусила вітер служити собі (3 часопису).
3. Стомилися хлопці, присіли спочити (П. Воронько).
4.1 ти не згадаєш того сироту… Кого ти без мови, без слова навчила Очима,
душею, серцем розмовлять (Т. Шевченко).
5.Трудно було дитині спіймати химерну мелодію пісні (М. Коцюбинський).
Ш. У якому з речень є прямий додаток?
1. Він чув сміх, і плач, і спів, і крик, він бачив погляди і злі, й привітні
(Є. Летюк).
2. Вінцем досягнень і надбань людини є, мабуть, рукотворне чудо-сад
(Л. Дмитерко).
3. Безхмарними очима немовляти зорить у душу сорок перший рік…
(Б. Мельничук).
4. Забулися “пророки” навіки… (Є. Летюк).
182
Розділ У. Зразки варіантів тестових завдань із синтаксису
5. Дивлюсь я на тебе, на вільнеє небо, на коси дівочі беріз (В. Сосюра),
IV. Знайдіть означено-особове односкладне речення.
1. У народі кажуть: розумно жити – хвилиною дорожити (3 часопису).
2. Я спішу до вас на розмову, на розраду у час вечірній. Перед вами я, мамо,
знову у любові моїй безмірній (В. Колодій).
3. Поклич мене. Я по тонкім льоду До тебе знов дорогу віднайду (С. Пушик).
4. Не вбити нас! Не спопелити мою Хатиноньку, Хатинь! Наш дух незламний
буде жити В серцях прийдешніх поколінь (В. Бровченко).
5. Жити – щоб шукати істину, і в цьому щастя (П. Загребельний).
V. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виділенні
звертання?
І.О поле, й дорога, і річка, й узлісся зелене! Ви в серці у мене
(Л. Первомайський).
2. О незвичайна, чародійна мово, Хоч пронеслася молодість громово, Твій звук у
мене в серці не затих (Д. Павличко).
3. Гей ви далі солов’їні, давні весни сині, – одцвіли ви, облетіли цвітом на калині
(1. Гончаренко).
4. О Львове, батьку мій камінний, знаю, Як мучила тебе страшна жада В бою,
коли напасницька орда Топтала й роздирала Русь безкраю (Д. Павличко).
5. За все тобі спасибі, низький уклін, о земле, наш уклін! (1. Гончаренко).
VI. Структура якого речення ускладнена вставним словом?
1. І здається мені в цю мить: Стягом нашої перемоги стиглий колос в степу
шумить (В. Соколов).
2. Відомо, що задовго до польоту Гагаріна, виступаючи на з’їзді письменників,
Довженко присвятив свої роздуми космічній темі (О. Гончар).
3. Така прекрасна була та пісня, що, здавалось, і листочки на тополі перестали
шелестіти, прислухаючись до материнського співу (І. Цюпа).
4. Ясноокі хлоп’ята, Вам легко усе далося! Вам на цілому світі здається усе
ясним (В. Коротич).
5. Боюсь людей, що прожили, як гості, все життя: від них, чогось мені здається,
віє цвинтарем (М. Стельмах).
VII. Визначте і схаракгеризуйте складносурядне речення з розділовими
відношеннями.
1. Ціна словам однакова од роду: Чи присягаєш на вітрах сторіч При свідкові у
вірності народу Чи другові без свідка, віч-на-віч (Б. Олійник).
2. То весна чи осінь. Не згадаю (П. Воронько).
3. В зіницях – то день ясний, то ніч… (П. Воронько).
4. Чи дружина вірна, чи скорботна мати, чи сестра твоя шлють ті листи
(І. Гончаренко).
5. Чи ти – любов, Чи ти – розрада, Із чарівним розльотом брівки тільки відгомін
любов… (Г. Донець).
(Тести подано за [Ожоган В., Дмитрук В. Навчально-методичний посібник з
сучасної української літературної мови (синтаксис). – Кіровоград: Вид-во
Кіровоградського ун-ту, 2002. – С. 74 – 76]).
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.