Новий довідник: Українська мова. Українська література

ВІД РЕДАКТОРІВ

У Ваших руках справді унікальна книжка. Працюючи над нею, ми
прагнули створити принципово нове, багатофункціональне та універ­
сальне видання, довідник нового покоління.
Для кого і для чого це видання. «Новий довідник» стане в пригоді
всім, хто прагне поглибити або поновити свої знання з української мови
та літератури. Це видання знадобиться в тих ситуаціях, коли треба
буде швидко знайти зрозумілу й вичерпну відповідь на численні пи­
тання, що стосуються сучасної вітчизняної філологічної сфери. Видан­
ня годиться й для реферативного навчання, адже містить цікаві факти,
які дають змогу по-новому підійти до висвітлення багатьох проблем.
Структура довідника. «Новий довідник» складається з двох частин:
«Української мови» та «Української літератури».
«Українська мова» подає матеріал згідно з принципами ака­
демічного курсу «Сучасної української літературної мови», орієнтую­
чись на дидактичну мету й найсуворіші вимоги, які висувають до
видань такого типу. Текст чітко структуровано, різні підрубрики,
як-от: «Увага!», «Порівняйте!» тощо — покликані зосередити увагу
користувача на складних моментах нинішніх наукових знань про
українську мову.
«Українська література» розглядає більш як тисячолітню на­
ціональну традицію красного письменства. В основу цієї структурної
одиниці покладено хронологічний принцип. Особливу увагу приділе­
но аналізові художніх творів видатних письменників і специфіці
вітчизняного літературного процесу. Наприкінці цієї частини подано
«Систематизований словник літературознавчих термінів», який по­
будований за алфавітним принципом.
Як користуватися довідником. «Новий довідник» — багаторівнева
конструкція. Завдяки логічному та послідовному розміщенню рівнів-
частин Ви легко й швидко знайдете відповідь на будь-яке питання.
Помічниками в цьому стануть детальний зміст, іменний та пред­
метний покажчики.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.