Новий довідник: Українська мова. Українська література

Приклади фонетичної транскрипції слів

Запоріжжя — [запор’іж’ :а],
Святослав — [св’атослау],
Наддніпрянщина —
[над:ніпраншчиена],
єдність — [jednicm ],
ім’я — [iMja],
мрія — [Mp’ija],
письменник — [пиесмен:ик],
різьбяр — [різ б’ар],
яблуня — [іаблуна],
кожух — [коужух],
джерело — [ожеиреилд],
дзвін — [дз’в’ін],
читайте — [чиетаї те],
під’їжджаю — [п’ід]іж§жа}у],
розширити — [рош:йрити],
пасуться — [пасуц’:а].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.