Новий довідник: Українська мова. Українська література

Голосні звуки

Голосні — це звуки, що творяться
за допомогою самого голосу.
При їхній вимові струмінь видиху­
ваного повітря проходить вільно че­
рез ротову порожнину, не натрапля­
ючи при цьому на жодні перепони
(вібрація голосових зв’язок, ротова
порожнина як резонатор). В україн­
ській мові 6 голосних звуків:
[в]. М> М» И> [и], [і].
41
УКРАЇНСЬКА МОВА
Вони розрізняються за участю губ
та за положенням язика в процесі
творення.
За участю губ голосні поділяються на:
• огублені, або лабіалізовані (від
латинського labium — губа): [о],

• неогублені, або нелабіалізовані (гу­
би активної участі не беруть): [а],
[є], [и], [і].
За положенням язика. Рух язика в
горизонтальному напрямі визначає
місце творення голосного звука. За
цією ознакою вони поділяються на:
• голосні переднього ряду: [і], [ц], [е];
• голосні заднього ряду: [і/], [о], [а].
Рух спинки язика у вертикальному
напрямі визначає спосіб творення го­
лосних. Відповідно до цього розгля­
дувані звуки поділяють на:
• голосні високого підняття: [і], [у];
• голосні середнього підняття: [е], [о];
• голосний низького підняття: [а];
• голосний високо-середнього піднят-
тя: [и].
Підняття
Ряд
передній середній задній
високе ш [у]
високо-середнє м
середнє
м [о]
низьке [а]
Залежно від місця наголосу в слові
голосні звуки можуть бути наголоше­
ними і ненаголоиіеними.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.