Новий довідник: Українська мова. Українська література

Асиміляція і дисиміляція приголосних

У мовленнєвому потоці приголосні
звуки, що стоять поруч, взаємодіють
один з одним і цілком або частково
уподібнюються. Таке явище нази­
вають асиміляцією (від латинського
assimt^a^io — уподібнення).
За напрямом розрізняють асиміля­
цію регресивну (коли наступний звук
впливає на сусідній попередній) і про-
гресивну (попередній — на наступ­
ний). Асиміляція може відбуватися як
у межах слова, так і на стикові слів.
Проте такого впливу зазнають не
всі звуки і не завжди.
Розглянемо найтиповіші випадки
асиміляції звуків.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.