Новий довідник: Українська мова. Українська література

Букви алфавіту

Графічний знак, що служить для
позначення на письмі звука, нази­
вають буквою, або літерою (від
латинського Ш(і )ега), або графемою.
УВАГА!
Звуки ми вимовляємо й чуємо. Букви — пишемо
й бачимо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.