Новий довідник: Українська мова. Українська література

Вимова буквосполучень

Буквосполучення -ться і -шся в
дієслівних формах 3-ої особи однини
та множини теперішнього й майбут­
нього часу вимовляються відповідно
як [іЈ] і [с:]:
[см’і]ец:а], [хвилуіефа],
\тюзна]ОЖлац:а\, [научац:а],
[с!м’цес:а], [хвилу]ес’:а],
[лозна/олеи’с:а], [научиес’:а].
Для вимови характерне також
спрощення в окремих групах приго­
лосних (орфографічно не закріплене):
агентство — [агенство],
студентство — [студенство],
туристський — [турйскш],
поїздці — [по]ізці],
звістці — [зв’ісці],
невістчин — [неив’іиічин].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.