Новий довідник: Українська мова. Українська література

ОРФОГРАФІЯ

Орфографія — це система загаль­
ноприйнятих правил про способи пе­
редачі усного мовлення в писемній
або друкованій формі.
Терміну грецького походження
* орфографія* відповідає українське
слово «правопис», але воно ширше за
значенням, оскільки включає ще й
4пунктуацію*.
УВАГА!
Правопис = орфографія + пунктуація.
Основні поняття орфографії як
розділу мовознавства:
• орфограма;
• орфографічне правило;
• принципи орфографії.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.