Новий довідник: Українська мова. Українська література

Написання [а], що походить з давнього [о]

У сучасній літературній мові є
кілька слів, у коренях яких ужи­
вається звук [а], що походить з
давнього (етимологічного) [о]. Тут
слід пам’ятати:
• Після г, к, х давній звук [о] змінився
на [а] переважно перед наголоше­
ним складом з [а]:
багато, багат ир ( багач), гаразд,
гарячий, гарячка, каж ан, качан,
ха зяїн , ха ля ва
та в похідних:
хазяйнуват и, по-хазяйськи, качан-
ний, збагачення, гарячкувати тощо.
• У деяких словах давній [о] збе­
рігається;
богат ир (с и л а ч ), борсук, гончар,
козак, ком ин, кот уш ка, коровай,
кропива, лопат а, монастир, ота­
ман, оренда, погон, пором, солдат,
сло в’яни, компот , холоша.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.