Новий довідник: Українська мова. Українська література

Чергування голосних

Чергування — це постійні зако­
номірні зміни звуків в одній і тій
самій частині слова.
Чергування бувають:
• Іст оричні (дуже давні, причини
яких можна пояснити за допомогою
історичних фонетичних законів).
• П о зи ц ій ні (залежать від позиції
звука в слові).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.