Новий довідник: Українська мова. Українська література

Чергування [о] та [е] з нулем звука

[о], [е] здебільшого чергуються з ну­
лем звука, якщо вони є останніми го­
лосними в іменниках на приголосний:
УКРАЇНСЬКА МОВА
вогонь — вогню, садок — садка,
дзвінок — дзвінка, сон — сну,
день — дня, кінець — кінця.
Такі голосні називають випадними.
УВАГА!
У бук вос по лучениях -оро-, -оло-, -єре-, -еле-
(мороз, холод, берег, зелень) та в деяких сло­
вах (лоб, рот, мох, лев, олень та ін.) голосні о,
е зберігаються.
[о], [е] з’являються в родовому відмін­
ку множини іменників, які мають у на­
зивному відмінку однини перед закін­
ченням сполучення двох приголосних:
вікно — вікон; сукня — суконь;
сестра — сестер; крапля — кра­
пель; сосна — сосон і сосен.
Такі голосні називають вставними.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.