Новий довідник: Українська мова. Українська література

Чергування приголосних

У сучасній українській мові часто
відбуваються закономірні постійні
зміни приголосних звуків при сло­
возміні та словотворенні. Фонетичне
явище чергування приголосних зу­
мовлене особливостями історичного
розвитку мови й полягає в заміні од­
них звуків іншими. Це істотно змі­
нює фонетичну й морфемну структу­
ру слова та викликає труднощі в пра-
вописі різних частин мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.