Новий довідник: Українська мова. Українська література

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження

Подвоєння приголосних у словах
іншомовного походження, підпоряд­
коване фонетичному та морфоло­
гічному принципам української ор­
фографії, частково пов’язується з
традицією написання й поділом імен­
ників на власні та загальні назви.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.