Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис слів іншо­мовного походження

У словниковому складі сучасної
літературної мови є значна частина
слів, запозичених з інших мов (10%).
У правописі іншомовних слів поєдну­
ються різні принципи української ор­
фографії — фонетичний, традицій­
ний, морфологічний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.