Новий довідник: Українська мова. Українська література

Написання у

У словах ‘1,“ запозичених із фран­
цузької мови, після шиплячих ж, ш
відповідно до французького и пише­
мо українське у, а не ю :
брошура, ж урі, параш ут ист , Ж уль
Берн, а також парф ум и, парфумерія.
Примітка. Про правопис знака м’якшен­
ня в словах іншомовного походження див.
§18, апострофа — §17, подвоєних приголос­
них — §24.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.