Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис префіксів з-, с-

1. Перед глухими приголосними к, п,
т, ф, х (словесна формула кафе
«Птах») пишемо с-:
сповістити, сподобатися, сфото­
графувати, сконструювати, ски­
нут и, схаракт еризуват и, стемні­
ти, створити, схід, спалах, скраєч­
ку, спершу, спідлоба, неспроста.
2. Перед усіма іншими приголосни­
ми, незалежно від вимови, та го­
лосними пишемо префікс з-:
зцілит и, зцідит и, зсипат и, зсади­
ти, зжарити, зж овкнути, зш ити,
зчист ит и;
зорати, зекономит и, зорієнт ува­
тися, з’юрмитися, з’єднатися.
3 .3 метою досягнення милозвучності
мовлення префікс з- може видо­
змінюватися на зі-, зо-, зу-.
Префікс зі- пишемо, якщо корінь
слова починається:
• сполученням кількох приго­
лосних:
зізнат ися, зібрат и, зіт х н у ­
ти, зіш т овхнут и, зіскочи­
ти, зігнут ий, зіщ улений;
• сполученням губного та йото­
ваного:
з ів ’я ли й , з ім ’ят ий, зіб’ємо.
Зрідка вживається префікс зо-:
зом лілий, зопрілий.
У деяких словах — префікс зу-:
зуст річ, зуст ріт ися, зуси лля,
зухва ли й .
_______________________________ __________________________________ Орфографія
91
УКРАЇНСЬКА МОВА
Бувають варіанти і в одному слові:
звечора та ізвечора, знову та ізнову
(префікс із- — розмовний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.