Новий довідник: Українська мова. Українська література

Метонімія

Метонімія (від грецького теіопу-
тіа — перейменування) — це перене­
сення назви з одного предмета на
інший за їхньою суміжністю.
Метонімія має у своїй основі:
• просторову суміжність:
назви країни, міста, вулиці вжива­
ються замість назв їхніх жителів.
Наприклад: Київ святкує, Хреща-
112
*
тик шумить (тобто люди, що пере­
бувають у Києві і на його цент­
ральній вулиці); За що бореться
Україна? (тобто українці);
• суміжність матеріалу й виробу з
нього:
столове срібло (вироби зі срібла),
спортсмен узяв золото (медаль із
золота),
старовинна бронза (вироби з бронзи),
у серванті стоїть криш т аль (ви­
роби з кришталю);
• суміжність імені автора та його
твору:
читати Довженка, слухат и Ли-
сенка, оглядати Рафаеля, купити
Куїнджі, грати Ш опена;
• часову суміжність:
це — учораш ній день (щось за­
старіле, характерне для минуло­
го); до армії йде 74-й р ік (хлопці
1974 року народження);
• суміжність дії та її результату:
продається чудове видання (видан­
ня книжки), обхід хворих (обхід
триває);
• суміжність знаряддя і назви дії:
перу належ ить, майстерність
пензля, віртуозна віолончель;
• суміжність дії та місця дії:
вхід (входження) — вхід (місце),
зупинка (зупинитися) — зупинка
(місце);
• суміжність предмета і того, що в
ньому міститься:
т
Лексикологія
чайник закипів (вода в чайнику),
випив цілу чаш ку (рідину в чашці),
танк запалили пляшкою (запалю­
вальною рідиною в пляшці);
. суміжність ознаки та її носія:
доброта перемагає, підлота від­
ступає (добрі і підлі люди);
t перехід ознаки дії на пов’язаний з
дією предмет:
швидка траса (траса, по якій
швидко їдуть), безкінечні години
(години, що тягнуться довго).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.